Analyse op maat

Op het vlak van analyse en rapportering streven wij bij CheckMarket ernaar om statistisch gestaafde onderzoeksresultaten weer te geven op een begrijpelijke manier die tot inzicht en actie leidt.

Bij CheckMarket draait het niet louter om het opzetten van enquêteprojecten en het online verzamelen van enquêtegegevens. Het analyseren van de data behoort tot onze kernwerkzaamheden. Naast de uitgebreide standaardrapportering gaat ons researchteam een stapje verder door diepgaandere analyses op maat aan te bieden. We hebben de statistische kennis in huis om op een efficiënte en methodologisch betrouwbare wijze uw gegevens te analyseren.

Elk onderzoeksproject wordt gekenmerkt door specifieke karakteristieken en aandachtspunten. Afhankelijk van deze parameters en van wat u precies te weten wilt komen, zijn er specifieke analysetechnieken vereist. Door de kennis en ervaring van onze analisten garandeert CheckMarket duidelijke antwoorden op uw onderzoeksvragen.

Vraag een offerte aan

In de praktijk

Bij de start van een enquêteproject of na het verzamelen van de data bekijken we samen met u welke analyse best past of wat u juist wenst. U krijgt een heldere inschatting van de tijd die de analist zal spenderen, de rapportage die u mag verwachten en de oplevertermijn. Na de analyse krijgt u meteen de gebruiksklare inzichten.

Tarieven

Wij werken een analyse op maat uit op basis van uw briefing. De tijd die we daarvoor nodig hebben hangt af van wat u juist wenst. Vooraleer met enige analyse op maat te starten ontvangt u van ons vrijblijvend een duidelijke offerte. Een maatwerkanalyse gebeurt altijd door een senior marktonderzoeksspecialist.

Klik hier voor meer info over de prijzen van onze diensten.

Hieronder vindt u een aantal specifieke methodes die wij kunnen toepassen:

Net Promotor Score

Net Promoter ScoreDe Net Promoter Score (NPS) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klantentevredenheid te meten, en bijgevolg een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van uw bedrijf of product.
Klik op de afbeelding hiernaast voor meer info over de NPS.

Correlatietabel

CorrelatietabelCorrelatietabellen geven in een 1 op 1 relatie de samenhang weer tussen twee verschillende vragen waarvoor het antwoord op een gelijkaardige puntenschaal werd geformuleerd.

Prioriteitenmatrix

PrioriteitenmatrixEen prioriteitenmatrix wordt gebruikt om belangrijke van minder belangrijke zaken te onderscheiden. Hiermee kan u nagaan welke elementen uit uw organisatie in een 1 op 1 relatie de grootste invloed hebben op de algemene tevredenheid. We vergelijken hiervoor de gemiddelde score voor deze elementen met de algemene tevredenheid.

Key Driver Analysis

Naast deze beschrijvende analysetechnieken, bieden we ook meer geavanceerde verklarende analysetechnieken aan. De Key Driver Analyse is hiervan een voorbeeld. Deze techniek laat ons toe om vragen zoals ‘Hoe kan de personeelstevredenheid het best verhoogd worden?’ of ‘Welke factoren verhogen de kans dat product X goed ontvangen wordt?’ te beantwoorden.

Kruistabellen

KruistabellenWe gebruiken een kruistabel als we alle antwoorden op een vraag vergelijken met alle antwoorden op een andere vraag. Gekruiste data zijn interessant om de antwoorden van respondenten op twee of meer vragen met elkaar te vergelijken en zo na te gaan of de antwoordpatronen met elkaar samenhangen.