Training

Contacteer ons

Als u een training of opleiding organiseert voor uw medewerkers of een andere doelgroep, dan kan u achteraf een evaluatie laten invullen door de cursisten. Volgende onderwerpen kunnen hierin aan bod komen:

Zijn de doelstellingen van de training bereikt? Hoe tevreden is men over de docent? Wat is de relevantie van de cursus? Hoe worden de audiovisuele hulpmiddelen beoordeeld? Wat vond men van het tempo? Hoe beoordeelt men de infrastructuur? Enzovoort…

Daarnaast kan u ook peilen naar de verwachtingen voor aanvang van de cursus, of tijdens de training met behulp van online vragenlijsten aftoetsen of de cursisten de leerstof voldoende onder de knie hebben.

Tips

  • Voorkom dat de evaluatie op het allerlaatste moment moet worden ingevuld als iedereen al zin heeft naar huis te gaan.
  • Maak de antwoorden anoniem en beklemtoon dit ook naar de respondenten toe.
  • Maak de vragenlijst niet te lang en beperk u tot de essentiële punten om afhaken te vermijden.
  • Als u werkt met tevredenheidsschalen, zorg dan dat deze steeds in dezelfde richting georiënteerd zijn.
  • Indien de infrastructuur niet aanwezig is voor een online enquête, gebruik dan een papierversie die achteraf via een speciale URL kan ingevoerd worden
  • Peil naar eventuele interesse voor vervolgcursussen.

Links