Imago-onderzoek

Contacteer ons

Een imago-onderzoek probeert naar de oppervlakte te brengen hoe anderen denken over uw organisatie of product. Dat kunnen leveranciers of klanten zijn, maar net zo goed interne medewerkers of de bevolking in het algemeen. Om een volledig beeld te krijgen is het aangeraden meerdere doelgroepen te bevragen. Het beeld dat klanten en niet-klanten hebben van uw bedrijf of merk kan immers danig verschillen. Uit een vergelijking tussen de verschillende groepen kan u veel leren.

Een goed imago valt qua belang niet te onderschatten. De beleving van een product of dienst is immers nauw gerelateerd aan het imago van de organisatie die erachter schuilgaat.

Bij het opstellen van de enquête is het belangrijk na te denken over het huidige imago en het imago dat uw bedrijf nastreeft. Welke aspecten wegen sterk door en welke minder? Hoe wilt u zich profileren? Houd dit in het achterhoofd wanneer u de vragenlijst ontwikkelt. Bij de analyse van de resultaten kan u dan de overeenkomsten en verschillen onderzoeken tussen het gewenste imago en het daadwerkelijke imago.

Het is goed mogelijk dat een deel van uw doelpubliek geen duidelijk zicht heeft op uw organisatie of deze zelfs helemaal niet kent. In vele gevallen wordt een imago-onderzoek daarom gecombineerd met een naambekendheidsonderzoek.

Tips

  • Probeer de respondenten te segmenteren in verschillende doelgroepen op basis van informatie die u in de optionele velden van het adresboek plaatst.
  • Denk goed na welk imago u juist wilt meten: dit van uw organisatie zelf of van een bepaald product of merk.
  • Met het vraagtype matrix eindpuntwaardering kan u eenvoudig bepaalde (tegengestelde) parameters aftoetsen.
  • Ook bij een naamsverandering van bedrijf of merk is het aangewezen het gepercipieerde imago horend bij de nieuwe naam te onderzoeken.
  • Vertaal leerpunten uit het onderzoek in concrete marketingacties.

Links