Merk- of naambekendheidsonderzoek

Contacteer ons

Een naambekendheidsonderzoek helpt een bedrijf inzicht te krijgen in de bekendheid van de organisatie op zich of van haar producten, diensten of merken. Men maakt hierbij een onderscheid tussen spontane en geholpen bekendheid.

Bij spontane bekendheid dienen respondenten zelf namen te noemen voor een bepaalde productcategorie (voorbeeldvraag: welke merken van tandpasta kent u?). Ook de ‘top of mind’ (het product of merk dat als eerste in de gedachten van de consument opkomt) kan hierbij in kaart gebracht worden.

Bij geholpen bekendheid krijgt de respondent een lijstje van namen voorgelegd waarvan hij of zij moet aangeven of deze al dan niet een belletje doen rinkelen.

De resultaten van een naam- of merkbekendheidsonderzoek kunnen gebruikt worden om het promotiebeleid bij te sturen. Dit onderzoek kan ook worden ingezet als middel om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten, door de naambekendheid vooraf te vergelijken met deze na de campagne (een zogenaamde effectmeting). In een naambekendheidsonderzoek wordt vaak ook verder ingegaan op het imago van de herkende merken en de waardering ervoor.

Tips

  • Vraag eerst naar ‘top of mind’ (tekstveld), dan spontane bekendheid (meerdere tekstvakken), en ten slotte geholpen bekendheid (selectievakjes).
  • Zorg dat de keuzelijst voor geholpen bekendheid zo volledig mogelijk is, met toevoeging van een optie ‘andere’.
  • Koppel aan het naambekendheidsonderzoek ook een productonderzoek of imago-onderzoek.
  • Als uit het onderzoek een te lage naambekendheid naar voor komt, dient u deze op te krikken met gerichte marketingacties.
  • Doe dit onderzoek voor en na een reclamecampagne om de impact hiervan te meten.
  • Gebruik indien beschikbaar cijfers van concurrenten of uit andere sectoren als benchmark voor uw score.

Links