Verpakkingsonderzoek

Contacteer ons

Van tijd tot tijd loont het de moeite na te gaan of uw productverpakking nog steeds up to date is en blijft voldoen aan de hooggespannen verwachtingen van de consument. Dit kan zowel gaan over gebruiksgemak, vorm, formaat als design. Ook de ‘fit’ tussen verpakking en product (de mate waarin deze bij elkaar passen) dient te worden onderzocht.

Het is aangeraden zowel uw product als dat van relevante concurrenten mee te nemen in het onderzoek. Door de resultaten te vergelijken, krijgt u inzicht in het onderscheidende vermogen van uw product en de sterkere en zwakkere punten ten opzichte van de concurrentie.

Ook bij ontwikkeling van nieuwe verpakkingen is het aangewezen reeds in een vroeg stadium de mening van de consument te vragen. Dit om te vermijden dat er allerlei dure investeringen gedaan worden, die achteraf nutteloos blijken omdat het doelpubliek er niets van lust. Werk in een eerste fase dus een aantal prototypes uit om te laten beoordelen of u in de goede richting bezig bent.

U kan in uw onderzoek werken met afbeeldingen van de verpakking die u integreert in uw vragenlijst, of de verpakking(en) zelf bezorgen aan de respondent vooraleer hij de vragenlijst toegestuurd krijgt.

Tips

  • Gebruik indien mogelijk (een prototype van) de verpakking zelf in plaats van een afbeelding hiervan.
  • Bereid de logistieke operatie zorgvuldig voor zodat de respondent zeker een staal van de verpakking(en) heeft als deze de vragenlijst ontvangt.
  • Doe uw onderzoek zowel bij eigen klanten als bij gebruikers van concurrerende producten.
  • Zorg voor een logische opbouw en werk van algemene naar meer gedetailleerde vragen.
  • Probeer geen enkel aspect van de verpakking over het hoofd te zien, en peil ook naar de prijs die de respondent hiervoor wil betalen.
  • Als u waarderingsschalen gebruikt, geef deze allemaal dezelfde oriëntatie: van negatief naar positief of omgekeerd.

Links