Helpcentrum

SEPA overboekingen aan CheckMarket

Als u gebruikmaakt van een online SEPA-overboeking verloopt de EU-overschrijving voor beide partijen zonder extra kosten.

SEPA (Single Euro Payments Area) is een initiatief van de gezamenlijke banken uit 34 Europese landen inclusief landen die niet tot de eurozone of de EU behoren. Zij besloten om uniforme betaalproducten te ontwikkelen voor Europa, waarmee u in deze landen een stuk eenvoudiger betaalt. Geen aparte regels meer voor elk land, maar dezelfde voorwaarden, rechten en verplichtingen voor al deze landen.

 

Voordelen

  1. U kunt alles overboeken vanuit één rekening, dus vanuit één land.
  2. Uw administratie wordt eenvoudiger.
  3. Uw kostenstructuur is helder.
  4. U heeft een gegarandeerde verwerkingstijd.
  5. Uw klanten zijn op dezelfde manier wettelijk aansprakelijk bij fraude en incidenten.
  6. U loopt minder risico.
  7. U kunt op dezelfde manier uw geld overmaken naar het buitenland als in uw eigen land.

 

Kosten

De opdrachtgever en begunstigde betalen bij een SEPA-overboeking elk de kosten van de overboeking aan hun eigen bank. De transactiekosten zijn gelijk aan deze van een binnenlandse overschrijving.
Voor Nederland kan die transactiekost € 0,07 bedragen (vergelijkbaar met een binnenlandse overboeking), maar dit verschilt van bank tot bank. Sommige banken rekenen hier geen kosten voor aan.

 

Werking

Voor een SEPA-overboeking moet u altijd gebruikmaken van een IBAN (het internationale rekeningnummer van de begunstigde) en de BIC (de identificatiecode van de bank van de begunstigde). Deze gegevens vindt u onderaan de CheckMarket facturen.
De verwerkingstermijn bedraagt maximaal drie werkdagen. In de praktijk worden de meeste SEPA-overboekingen echter sneller verwerkt.
Het volledige bedrag wordt overgemaakt; er worden geen kosten ingehouden van het over te boeken bedrag.

 

Meer info

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/docs/sepa/sme/sme_nl.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.