Helpcentrum

GDPR gegevensverzoeken behandelen

Volgens artikel 15 van de GDPR hebben betrokkenen het “Recht van inzage”. Bij enquêtes uitgevoerd op het CheckMarket platform zijn onze klanten de “verwerkingsverantwoordelijke” en is CheckMarket de “verwerker”.

Wanneer een betrokkene zijn recht van inzage uitoefent conform artikel 15 van de GDPR, controleer je best of je hen hebt uitgenodigd voor een enquête op CheckMarket en welke data naar ons verstuurd werden om te verwerken. In dit artikel tonen we je hoe je een contact in alle enquêtes kunt opzoeken en hoe je deze informatie kunt nakijken en downloaden.

Recht van inzage

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

Een contact zoeken in alle enquêtes

  1. Meld je aan bij CheckMarket.
  2. Ga naar Account.
  3. Klik op Contacten.
  4. Klik op Zoeken.

Je kunt zoeken op een exacte match met het e-mailadres, de voornaam of achternaam of het contact id.

contacten zoeken overheen alle enquêtes

Je krijgt dan een lijst met alle enquêtes en contactlijsten waarin deze persoon bestaat. De laatste kolom bevat een link naar de “Geschiedenis” van dat contact.

  1. Klik op Open in de kolom Geschiedenis.
Hou er rekening mee dat je enkel een contact kunt zoeken in de enquêtes en contactlijsten waar je toegang toe hebt. Zorg er dus voor dat een gebruiker met toegang tot alle enquêtes en alle contactlijsten, zoals een accountbeheerder, deze opzoeking uitvoert.

Contactgeschiedenis

De contactgeschiedenis opent in een apart tabblad.

De bovenste helft van de pagina toont de algemene informatie die mee geïmporteerd werd met dit contact. In het Overzicht enquête-deelname zie je aan hoeveel enquêtes het contact werd toegevoegd en wat de status was voor deze enquêtes. Klik op  om het rapport van een specifieke enquête te openen.

Klik op Downloaden in de rechterbovenhoek van de pagina om de contactgeschiedenis te downloaden als PDF-bestand.

Opgelet: Houd er rekening mee dat niets op deze webpagina bedoeld is als of gebruikt kan worden ter vervanging van juridisch advies. Wij raden uitdrukkelijk aan om zeker ook te rade te gaan bij een jurist voor onafhankelijk advies specifiek afgestemd op jouw situatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.