Helpcentrum

Anonimiseren van enquêtes

Geen reacties

Soms wil je misschien een anonieme enquête afnemen. Dat betekent dat je niet kan zien welke respondent welk specifiek antwoord gaf. Normaal gezien verzamelt ons platform veel informatie, zoals het IP-adres, de geo-locatie en de verwijzingspagina. Wanneer je contacten gebruikt, kan je exact zien wat elk contact heeft geantwoord.

CheckMarket biedt een optie ‘Enquête anonimiseren’ die het volgende doet:

  • schakelt de verzameling van IP-adressen uit
  • schakelt de verzameling van verwijzende pagina’s uit
  • verbreekt de connectie tussen contacten en hun individuele antwoorden

Als je contacten gebruikt, zal je nog steeds in staat zijn om deze te volgen. Je kan zien welke contacten zijn uitgenodigd, herinnerd, bounced of uitgeschreven, wie heeft geantwoord, enz. Geautomatiseerde herinneringen kan je ook nog steeds versturen. Wat je NIET meer kan zien is hun individuele antwoorden. In de respondentendata zal je alle metadata kunnen zien in de gepersonaliseerde velden die je importeerde, dus zorg er voor dat je geen persoonlijk identificeerbare informatie (PII) importeert in deze velden.

Anonimiseer alle enquêtes in je account

Als je alle enquêtes in de CheckMarket-account van je organisatie standaard wilt anonimiseren, dient je accountbeheerder dit verzoek naar ons support team te verzenden. Vanaf de activering van deze instelling worden alle bestaande enquêtes voor de hele account geanonimiseerd en worden nieuwe enquêtes ook automatisch geanonimiseerd.

Als deze instelling is geactiveerd voor de CheckMarket account van je organisatie en je wilt deze uitschakelen voor een individuele enquête, neem dan contact op met je accountbeheerder. Deze kan de instelling wijzigen, zolang de enquête ‘in ontwikkeling’ is.

Een specifieke enquête anonimiseren

Enkel de enquête-eigenaar of de accountbeheerder kunnen individuele enquêtes anonimiseren (als alle enquêtes als anoniem ingesteld zijn op accountniveau, kan alleen de accountbeheerder dit wijzigen).

  • Ga naar de enquête.
  • Klik op Instellingen.
  • Klik op Opties.
  • Vink het vakje aan naast Enquête anonimiseren.
  • Een venster opent met de waarschuwing dat deze instelling niet meer uitgezet kan worden eens de enquête live is. Klik op Ok om te bevestigen.
  • Klik op Opslaan.
Opgelet!
Eens een enquête “Live” is kan je deze actie alleen nog maar activeren en niet langer uitschakelen.

Anonimiseren is moeilijk!

Een enquête anonimiseren is moeilijker dan je denkt! Zorg ervoor dat je geen persoonlijke vragen in de enquête zelf stelt. Als je bijvoorbeeld een werknemerstevredenheidsenquête afneemt en vraagt naar departement, leeftijd en geslacht van je respondenten, dan kan je mogelijk door zeldzame combinaties een individu identificeren vanuit de ruwe data. Zorg er daarom voor dat je niet rapporteert over te kleine groepen.

Als je hulp nodig hebt, dan kan ons research team als onafhankelijke derde partij optreden. We kunnen garanderen dat de data anoniem verzameld wordt en enkel wordt gerapporteerd over groepjes die niet kleiner zijn dan een vooraf bepaalde grootte. Afhankelijk van het onderzoek, kan een derde partij inschakelen respondenten soms aanmoedigen om vrijer te antwoorden, vooral als er op voorhand een goede communicatie is. Als je geïnteresseerd bent, stuur ons gerust een e-mail over je project.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.