Helpcentrum

Bepaalde vragen overslaan

Geen reacties

U kunt ervoor zorgen dat uw respondenten specifieke vragen overslaan op basis van een voorgaand antwoord of op basis van metadata die u vooraf mee importeert met het contact (respondentveld).

Zo maakt u enquêtes volledig op maat van uw respondenten.

Er zijn twee technieken die u hiervoor kunt gebruiken:

Vertakkingen

Met een vertakking leidt u uw respondenten naar een zelf gekozen pagina nadat zij een bepaalde vraag beantwoord hebben.

U kunt bijvoorbeeld respondenten die een lage score geven op een waarderingsschaal een extra vraag stellen, bv. “Wat kunnen we verbeteren?”. Deze vraag stelt u dan niet aan respondenten die een hoge of maximum score hebben gegeven op de waarderingsschaal.

Vertakkingen toevoegen

Let op: Vooraleer u vertakkingen kunt instellen, moet u minstens 2 aparte pagina’s gecreëerd hebben.
 1. Meld u aan bij CheckMarket.
 2. Open uw enquête.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op de blauwe knop knop "Vertakking" onderaan de pagina vanaf waar u wilt vertakken.
 5. In het drop-down menu Doelpagina selecteren… stelt u de Doelpagina in. Dit is de pagina waar respondenten die aan de voorwaarden voldoen, onmiddellijk naartoe gaan
 6. Stel nu in waar u de vertakking op wil baseren in het drop-down menu Type selecteren…:

Vraag

 1. Selecteer Vraag.
 2. Selecteer de vraag waar u de vertakking op wenst te baseren in het drop-down menu Vraag selecteren…
  Opmerking: Bij bepaalde vraagtypes zoals matrices moet u de sub-vraag selecteren.
 3. Selecteer een operator (“is gelijk aan”, “kleiner dan”, …) in het drop-down menu Operator selecteren…
 4. Geef een waarde voor deze operator in het drop-down menu Waarde selecteren. Voor sommige operatoren (zoals “is leeg” of “is niet leeg”) is dit niet nodig.
 5. In het drop-down menu naast de tekst Anders ga naar stelt u de pagina in waar respondenten naartoe worden gestuurd als zij niet aan deze voorwaarde voldoen.
 6. Klik op Opslaan.
Vertakking instellen op basis van vraag

Respondentveld

 1. Selecteer Respondentveld.
 2. Selecteer het Respondentveld waar u zich op wil baseren in het drop-down menu Veld selecteren…
 3. Selecteer een operator (“is gelijk aan”“kleiner dan”, …) in het drop-down menu Operator selecteren…
 4. Vul een waarde in in het tekstveld naast het drop-down menu Waarde selecteren… Voor sommige operatoren (zoals “is leeg” of “is niet leeg”) is dit niet nodig.
 5. In het drop-down menu naast de tekst Anders ga naar stelt u de pagina in waar een respondent naartoe wordt gestuurd als hij niet aan de voorwaarde voldoet.
 6. Klik op Opslaan.
Vertakking instellen op basis van respondentveld

Klaar! U hebt uw eerste vertakking ingesteld. U kunt deze steeds nalezen onderaan de pagina in het Bewerken scherm van uw enquête.

U kunt meerdere vertakkingen toevoegen aan een pagina of meerdere voorwaarden aan een vertakking. Dit hangt volledig af van uw specifieke situatie.

Pagina weergavelogica

Bij pagina weergavelogica stelt u in of een respondent een bepaalde pagina al dan niet mag zien. Ook hiervoor kunt u zich baseren op een voorgaand antwoord of op een respondentveld.

Er is een verschil met vertakkingen.

Vertakkingen zorgen voor een volledige routering doorheen de enquête waarbij respondenten onmiddellijk naar een andere pagina gebracht worden en over andere pagina’s heen springen.

Met pagina weergavelogica kunt u uw respondenten de enquête van A tot Z laten invullen waarbij bepaalde pagina’s gewoon niet getoond worden.

Soms is een combinatie van beide opties aangewezen.

Instellen pagina weergavelogica

 1. Meld u aan bij CheckMarket.
 2. Open uw enquête.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Klik op de blauwe knop knop "Weergavelogica" bovenaan de pagina waar u pagina weergavelogica aan wilt toevoegen.
 5. Stel in of een pagina al dan niet moet worden getoond in het eerste drop-down menu. Standaard is Pagina tonen geselecteerd.
 6. Stel in waar de pagina weergavelogica op wordt gebaseerd in het drop-down menu Type selecteren…:

Vraag

 1. Selecteer Vraag.
 2. Selecteer de vraag waar u de pagina weergavelogica op wenst te baseren in het drop-down menu Vraag selecteren…
  Opmerking: Bij bepaalde vraagtypes zoals matrices moet u een subvraag selecteren.
 3. Selecteer een operator (“is gelijk aan”“kleiner dan”, …) in het drop-down menu Operator selecteren…
 4. Vul een waarde in in het tekstveld naast het drop-down menu Waarde selecteren… Voor sommige operatoren (zoals “is leeg” of “is niet leeg”) is dit niet nodig..
 5. Klik op Opslaan.
pagina weergavelogica instellen op basis van vraag

Respondentveld

 1. Selecteer Respondentveld.
 2. Selecteer het Respondentveld waar u zich op wil baseren in het drop-down menu Veld selecteren…
 3. Selecteer een operator (“is gelijk aan”“kleiner dan”, …) in het drop-down menu Operator selecteren…
 4. Vul een waarde in in het tekstveld naast het drop-down menu Waarde selecteren… Voor sommige operatoren (zoals “is leeg” of “is niet leeg”) is dit niet nodig.
 5. Klik op Opslaan.
pagina weergavelogica instellen op basis van respondentveld

Klaar! U hebt nu ook uw eerste pagina weergavelogica ingesteld. U kunt deze steeds nalezen bovenaan de pagina in het Bewerken scherm van uw enquête.

Op deze manier kunt u per respondent of per antwoord een heel specifieke route voorzien door uw enquête. Om zeker te zijn dat deze routering goed werkt, raden wij u aan uw enquête grondig te testen voor u ze lanceert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.