Klantendienstevaluatie

Contacteer ons

Via een doorgedreven evaluatie van uw klantendienst kan u nagaan in welke mate de dienstverlening van uw firma en/of medewerkers op prijs gesteld wordt door uw klanten. Hierbij kan deze een tevredenheidscijfer laten toekennen voor elk onderdeel van de klantenservice. Daardoor beschikt u over essentiële informatie om uw medewerkers bij te sturen of in bepaalde dienstverlenende aspecten meer middelen te investeren. Zo kan u nog beter inspelen op de behoeften en verwachtingen van uw klanten.

Het is immers van groot belang om uw middelen optimaal toe te wijzen en te verdelen over de ondersteunende diensten om de klanttevredenheid te kunnen vergroten.

Door de real time rapportering van uw CheckMarket-enquête kan u onmiddellijk de feedback analyseren en snel op de bal spelen. Zo kan u meteen corrigerende acties ondernemen en bijsturen waar nodig.

Via een opvolgingsenquête kan u vervolgens nagaan of uw ingrepen het gewenste effect hebben gehad.

Tips

  • Wijs in de inleiding op het belang van eerlijke feedback om de dienstverlening naar de toekomst toe te verbeteren.
  • Selecteer niet enkel regelmatige klanten, maar ook eenmalige, eventueel ontevreden klanten, hier kan u misschien het meest van leren.
  • Laat via open commentaarvragen toe om meer verduidelijking te geven bij bepaalde antwoorden.
  • Geef uw klanten de mogelijkheid de evaluatie anoniem in te vullen.
  • Via de API-toepassing kan u uw klanten automatisch een vragenlijst toesturen nadat deze de klantendienst hebben gecontacteerd.
  • Analyseer de resultaten en stel op basis daarvan een concreet actieplan op met vastlegging van timings en prioriteiten.

Links