Marktonderzoek

Leer je markt beter kennen.
Steun op marktonderzoek en maak de juiste beslissingen.
Onze tool zorgt voor heldere inzichten.

Gratis aan de slag

Doelgroepbepaling

De keuze van uw doelgroep is cruciaal in uw marktbenadering. Om met uw diensten/producten optimaal te kunnen inspelen op de behoeften van de klant, kan u best de markt opdelen in duidelijk herkenbare en aanspreekbare segmenten en afbakenen op welke u zich specifiek wil richten.

De segmentering kan gebeuren op basis van uiteenlopende parameters, gaande van eenvoudige geografische segmentatie tot complexe socio-demografische modellen. Bruikbare criteria zijn bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, vrijetijdsbesteding, aankoopgedrag, enzovoort.


Prijsonderzoek

Al van in het beginstadium van de ontwikkeling van een product of concept besteedt u best voldoende aandacht aan de prijspositionering. Hoe wil u het product in de markt zetten? Hoeveel mag u boven de prijs van uw branchegenoten gaan, als u een toegevoegde waarde biedt (bv. technische innovatie of gesofisticeerd design)?

Het zijn allemaal vragen waarop een prijsonderzoek het antwoord biedt. Ook voor bestaande producten is het aangewezen af en toe te checken hoe uw publiek de prijs percipieert.


Prospectenonderzoek

Nieuwe klanten verwerven kost vaak heel wat tijd, geld en energie. Toch is het uitbreiden of vernieuwen van uw klantenbestand van groot belang om uw bedrijf op lange termijn gezond te houden. Een goede voorbereiding via een goed uitgewerkt prospectenonderzoek kan u een heel eind op weg helpen.

Probeer in de eerste plaats uw potentiële klanten te identificeren, en verzamel met een vragenlijst zo veel mogelijk accurate informatie over hen. Segmenteer uw prospecten op basis van het profiel dat u uit de bevraging afleidt. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en eventuele segmentatie bepaal je de interessantste doelgroepen. Dit met als uiteindelijke doel zoveel mogelijk nieuwe klanten met toegevoegde waarde binnen te halen.


Concurrentieanalyse

Het analyseren van uw belangrijkste concurrent(en) kan van onschatbare waarde zijn voor uw bedrijf. Bepaal om te beginnen de aspecten waarop u uw eigen onderneming of product wil afwegen tegen de concurrentie (bijvoorbeeld prijs, kwaliteit, gebruiksgemak, locatie, …).

Een goede concurrentieanalyse kan ook een waardevolle bron zijn voor het bepalen van de juiste marketingmix voor uw product of dienst. U kan uw prijszetting of communicatie naar de doelgroep hierop afstemmen. Hoe beter u uw concurrenten doorgrondt, hoe meer kans op succes.


Productdistributie

Door middel van een productdistributieonderzoek gaat u na of uw product op de juiste plaatsen en op de juiste manier aan de consument gepresenteerd wordt.

Om dit na te gaan kan u een vragenlijst uitsturen naar een steekproef van retailers en/of klanten. Een andere optie is het inschakelen van een zogenaamde ‘mystery shopper’, die u anoniem de baan opstuurt om controles te gaan uitvoeren in een aantal winkelpunten. Zijn bevindingen kan u laten ingeven via een papieren enquête die gemakkelijk verwerkt kan worden via onze tool.


Productonderzoek

Bij een productonderzoek licht u een toekomstig of bestaand product volledig door. Voor een product dat nog volop in de ontwikkelingsfase zit kunnen er zo nieuwe ideeën worden opgedaan, voor een bestaand product kan er informatie worden verkregen over bijvoorbeeld een betere samenstelling.

U kan potentiële consumenten over de meest uiteenlopende producteigenschappen bevragen, zoals gebruiksvriendelijkheid, naam, verpakking, design, imago, prijs, kleur, smaak, optimale distributiekanalen en dergelijke. Productonderzoek kan zowel gericht zijn op de technische als emotionele aspecten van een product. Aan de hand van diverse vragen kan u de acceptatiegraad achterhalen van het product in het algemeen en alle onderliggende aspecten.

Maak je eigen marktonderzoek enquête

Lezers- of kijkersonderzoek

Met dit type van onderzoek krijgt u een beter zicht op de interesses van uw lezers of kijkers. Wat vinden lezers over het algemeen van uw blad, of wat is hun mening over specifieke rubrieken? Waarover zijn ze tevreden en wat willen ze liever anders zien? Welke andere magazines lezen ze nog?

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden naar adverteerders toe, als input voor wijzigingen of om nieuwe abonnees of kijkers te werven. Ook journalisten kunnen er hun voordeel mee doen. Dit soort bevraging kan resulteren in het bijstellen van de doelgroep.


Kiezersonderzoek

In de aanloop naar verkiezingen kan u de kiesintenties nagaan om de verkiezingsuitslag te voorspellen. U kan ook de verwachte opkomst proberen in te schatten, of uitzoeken welke campagnethema’s het meeste leven onder de bevolking.

Na de verkiezingen kan u de resultaten gaan analyseren. Zo kan u een bevraging organiseren om kiesbewegingen in kaart te brengen en verschuivingen nader te onderzoeken. Een goed uitgewerkt kiezersonderzoek geeft u het antwoord op al deze vragen!


Overheidsonderzoek

Overheidsonderzoek kan over vele uiteenlopende onderwerpen gaan, gaande van zeer algemene thema’s zoals het asielbeleid, de economische situatie, mobiliteitsvraagstukken of volksgezondheid, tot zeer specifieke vragen. Een gemeentelijk referendum over een specifieke verkeerssituatie bijvoorbeeld, of de oprichting van een sportcentrum, is maar een van de vele mogelijke toepassingen.

Daarnaast kan de overheid onderzoek aanwenden om de interne werking van de verschillende diensten en medewerkers te evalueren. Hierin is CheckMarket al jarenlang een vaste partner voor onder andere de uitwerking van de Personeelspeiling van de Vlaamse Overheid.


Bevolkingsonderzoek

Als lokale of overkoepelende overheid, gemeentelijk of stadsbestuur is een bevolkingsonderzoek een handig instrument om meer duidelijkheid te verkrijgen rond beleidsvraagstukken.

Via bevolkingsonderzoek blijft u op de hoogte van wat er leeft onder uw inwoners en kan u maatschappelijke beslissingen een groter draagvlak geven. Op deze manier krijgt ‘de burger’ ook de indruk dat hij mee kan wegen op het beleid. Zo past u democratie toe in de werkelijke zin van het woord!


Non-profitonderzoek

Of u nu deel uitmaakt van een culturele, educatieve, politieke of andere non-profit organisatie, u kan uw werkzaamheden evalueren. Zo kan u bijvoorbeeld een onderzoek voeren naar het maatschappelijke draagvlak van uw organisatie, of nagaan in welke mate de thema’s waarrond u werkt nog actueel zijn.

De resultaten van een onderzoek uitgevoerd door uw organisatie kan u desgevallend ook aanwenden ter ondersteuning van een subsidieaanvraag, of als argumentatie gebruiken voor andere vormen van fondsenwerving. Uw doelpubliek kan u zelfs inventieve ideeën aanreiken voor het verzamelen van giften en er op die manier voor zorgen dat het onderzoek zichzelf meteen al voor een stuk terugverdient!

Ontdek al onze enquête voorbeelden

Naar het overzicht
enquête voorbeelden