Helpcentrum

Contacten schriftelijk uitnodigen

U kunt uw klanten ook schriftelijk uitnodigen voor uw enquête. U kan op deze uitnodiging de URL vermelden of inlogcodes en wachtwoorden gebruiken.

Contacten uitschrijven (opt-out)

De uitschrijven optie laat de geadresseerde toe om aan te geven dat hij/zij geen deel meer wenst uit te maken van uw contacten (opt out).

Meerdere antwoordsessies toestaan

Het gekozen distributiekanaal bepaalt of een respondent jouw enquête meer dan eens kan invullen. Dit artikel geeft een overzicht van alle distributiekanalen.