Helpcentrum

Grafiek downloaden als afbeelding

Soms wilt u gewoon een enkele grafiek downloaden zodat u deze kunt updaten in uw eigen rapporten. In dat geval downloadt u deze grafiek als afbeelding.

Resultaten downloaden

Bekijk in real-time de resultaten van jouw enquête en download de resultaten in verschillende bestandsformaten zoals Excel, PDF, SPSS, CSV, enz.

QuickView grafieken filteren

Je kan op verschillende manieren filteren in de QuickView. De grafieken zullen dan ook enkel die gefilterde resultaten tonen.

Grafiektype wijzigen

De resultaten van uw enquête worden in het rapport met grafieken en filters in verschillende grafieken getoond. U kunt het grafiektype wijzigen.

Dashboard bouwen

Creëer aangepaste dashboards door de insluitfunctie voor grafieken in onze enquêtetool te gebruiken.

Resultaten rangordeschaal

De gewogen percentages bij een rangordeschaal worden berekend op basis van exponentiële scores volgens de aangegeven ranking.

Gegevenslabels van vragen

Taalonafhankelijke labels voor vragen die je kunt gebruiken in CSL om naar een vraag te verwijzen en het label dat gebruikt wordt in rapporten en downloads.