Dataverzameling

Onze projectmanagers helpen u graag om snel en efficiënt data te verzamelen van hoge kwaliteit.

  • Geautomatiseerd

    Ons volledig geautomatiseerd enquêteplatform garandeert dat we op een veilige, snelle en efficiënte manier kwaliteitsvolle data verzamelen.

  • Kwaliteitsvol

    Uw onderzoek staat of valt met de kwaliteit van uw data. Daarom garanderen we dat u wel degelijk de personen bereikt die u wenst te bevragen om zo voor u waardevolle data te verzamelen.

  • Opvolging

    Door het real-time opvolgen van de dataverzameling kunnen we kort op de bal te spelen m.b.t. het bereiken van vooropgestelde quota.

  • Multi-channel

    Verschillende doelgroepen vereisen verschillende kanalen. Daarom bieden wij naast elektronische dataverzameling (e-mail, web, SMS, social media, …) ook de tools voor dataverzameling via flyers of telefoon aan. Deze kunnen dan gecombineerd worden in een ‘gemengde’ strategie.

Meer weten? Contacteer ons of vraag een gratis demo van onze tool aan.

Contacteer ons Vraag demo aan

Enquêtepanel

CheckMarket kan zorgen voor een respondentenpanel dat beantwoordt aan het demografisch profiel dat u wenst. We garanderen een vooropgesteld aantal completes en rekenen ook enkel deze completes aan. U kunt de vooruitgang in real-time volgen via onze quota opvolgingstool.

Lees meer

Drukwerk

CheckMarket kan het drukwerk van uw enquêteprojecten verzorgen. Of het nu posters met QR-codes, flyers met enquêtelinks, enquêteformulieren of nog andere zaken betreft, wij drukken het allemaal!

Lees meer

Berekening steekproefgrootte

Voor uw eenvoudige enquêteprojecten biedt CheckMarket een online calculator aan die, aan de hand van enkele parameters die u zelf aanreikt, de gepaste steekproefgrootte berekent. Voor meer complexe enquêteprojecten, waarbij u bijvoorbeeld een representatief staal van de bevolking wilt bevragen, staan onze ervaren projectmanagers u met raad en daad bij om tot een optimale steekproefgrootte en representatieve verdeling te komen.

Voortgangsrapportering

Ook gedurende de looptijd van uw enquête volgt uw persoonlijke projectmanager uw project op de voet. Al vanaf de dataverzameling houdt uw projectmanager u op de hoogte over het verloop ervan, waakt over het effectief behalen van de vooropgestelde quota en stuurt bij waar nodig. Deze opvolging stelt u in staat om kort op de bal te spelen.

CheckMarket is no nonsense, vult de belofte helemaal in. Er is de zekerheid dat er, bij de minste twijfel, een expert klaarstaat. Maar ook is er de geruststelling dat die zich niet opdringt.

Jan Meeuwis, Fidea