Privacybeleid

laatst bijgewerkt: februari 2018

1. Inleiding

CheckMarket biedt een enquêteplatform via een Software as a Service (SaaS) model. CheckMarket acht de privacy en veiligheid van haar klanten, respondenten en websitebezoekers uiterst belangrijk. CheckMarket doet er alles aan om de gegevens die u met ons deelt te beschermen. Dit privacybeleid legt uit hoe CheckMarket informatie verwerkt die kan worden gebruikt om direct of indirect een persoon te identificeren (“Persoonsgegevens”), verzameld door het gebruik van haar website en platform.

Voor de doeleinden van dit beleid definieert CheckMarket de term “Gebruiker” als een entiteit waarmee CheckMarket een gevestigde relatie heeft, de term “Respondent” als een persoon die antwoordt op enquêtes die worden uitgevoerd via het CheckMarket enquêteplatform of die is opgenomen als contactpersoon in een Gebruikersaccount en de term ‘Websitebezoeker’ als individu die onze front-end website bezoekt (bijvoorbeeld www.checkmarket.com).

Alle informatie die is opgeslagen op het platform van CheckMarket wordt als vertrouwelijk behandeld. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor bevoegd personeel. CheckMarket implementeert en onderhoudt gepaste technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en gebruik, en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal of openbaarmaking.

2. Verzameling en gebruik

2.1 Algemeen

De volgende secties behandelen de bijzonderheden van elk van de drie groepen waaruit gegevens worden verzameld: Websitebezoekers, Respondenten en Gebruikers.

2.2 Websitebezoekers

Als u alleen een Websitebezoeker bent en geen Respondent van een enquête of Gebruiker van ons platform, dan is deze sectie relevant voor u.

Door deze website te bezoeken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u het niet eens bent met de voorwaarden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet, bezoek dan deze website niet. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om Persoonsgegevens te verwerken die op deze website zijn verzameld of vrijwillig door u worden aangeboden. Houd er rekening mee dat elke toestemming volledig vrijwillig is. Als u echter niet de gevraagde toestemming verleent voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, is het gebruik van deze website misschien niet mogelijk.

CheckMarket kan informatie van haar Websitebezoekers verzamelen, registreren en analyseren. We kunnen uw IP-adres registreren en cookies gebruiken. CheckMarket kan informatie toevoegen die is verzameld door middel van pageview-activiteit. Bovendien kan CheckMarket alle Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt in de formulieren van onze website, verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor evenementen of zich aanmeldt voor informatie en nieuwsbrieven. Als u CheckMarket uw sociale media-gegevens bezorgt, kan CheckMarket openbaar beschikbare informatie over u ophalen via sociale media.

Dergelijke Persoonsgegevens kunnen omvatten: uw voor- en achternaam, uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer, uw functie, gegevens voor sociale netwerken, uw interessegebieden, interesse in CheckMarket-producten en bepaalde informatie over het bedrijf waarvoor u werkt (bedrijfsnaam en adres), evenals informatie over het type relatie dat bestaat tussen CheckMarket en uzelf.

We verzamelen gegevens over bezoeken aan de website, inclusief aantal bezoekers en bezoeken, de tijd die is besteed op de site, pagina’s waarop is geklikt of waar Websitebezoekers naartoe zijn gekomen.

2.2.1 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

CheckMarket gebruikt de verzamelde gegevens om met Websitebezoekers te communiceren, om aangepaste inhoud te tonen aan Websitebezoekers, om advertenties op andere websites te tonen aan Websitebezoekers en om haar website te verbeteren door te analyseren hoe bezoekers door haar website navigeren.

2.2.2 Persoonsgegevens delen

We kunnen dergelijke informatie ook delen met aannemers of leveranciers van diensten om een ​​gevraagde dienst of transactie aan te bieden of om het gebruikersgedrag op onze website te analyseren.

2.2.3 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een website naar de harde schijf van een bezoeker worden verzonden. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of uw apparaat te infecteren met virussen. Als u doorgaat met het bezoeken van de website, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw apparaat. Als u ervoor kiest onze cookies niet te aanvaarden, kunnen we niet garanderen dat uw ervaring net zo bevredigend zal zijn als anders. We kunnen ook cookies van derden plaatsen voor functionele en marketingdoeleinden. Het gebruik van cookies is wijdverspreid en komt de surfer ten goede.
Voor meer info, zie CheckMarket Cookiebeleid.

2.2.4 Links naar andere sites

Gebruikers dienen er zich van bewust te zijn dat wanneer zij op onze site zijn, ze naar andere sites geleid kunnen worden waarop wij geen enkele invloed kunnen uitoefenen. CheckMarket is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van deze andere sites.

2.3 Respondenten

Respondenten moeten zich ervan bewust zijn dat zij bij het beantwoorden van enquêtes of uitnodigingen voor enquêtes informatie zouden kunnen vrijgeven die hen persoonlijk identificeerbaar zou kunnen maken voor CheckMarket Gebruikers. De beveiliging en privacybescherming die op het platform van CheckMarket wordt geïmplementeerd, is niet van toepassing op dit soort overdracht of openbaarmaking van persoonlijke informatie. Respondenten die reageren op enquêtes of uitnodigingen voor enquêtes, moeten zich ervan bewust zijn dat alleen zijzelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun antwoorden. Voor meer gedetailleerde informatie over de bescherming van hun privacy bij het beantwoorden van enquêtes of uitnodigingen voor enquêtes, kunnen respondenten contact opnemen met de entiteit die de enquête uitvoert. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. CheckMarket verwerkt Persoonsgegevens van respondenten niet voor andere doeleinden of op andere wijze dan door haar Gebruikers is opgedragen.

2.3.1. Inlichtingen

Als u wilt informeren naar uw Persoonsgegevens die mogelijk zijn verzameld in een CheckMarket enquête, raden we u aan contact op te nemen met de entiteit die de enquête heeft gemaakt of verzonden. Omdat CheckMarket een Verwerker is, hebben wij geen verantwoordelijkheid over de Persoonsgegevens die zijn gebruikt of opgeslagen in de enquête, maar verwerken wij deze enkel ten behoeve van de Gebruiker.

2.4 Gebruikers

2.4.1. Algemeen

Om haar Gebruikers van diensten te voorzien, verzamelt CheckMarket bepaalde soorten gegevens van hen. Bovendien verzamelen de Gebruikers van CheckMarket informatie van Respondenten wanneer zij enquêtes maken en verspreiden. In deze sectie wordt beschreven hoe deze twee soorten gegevens worden verzameld en gebruikt door CheckMarket, evenals hoe geografische verschillen van invloed zijn op dit beleid.

2.4.2 Verzameling van Gebruikersdata

Tijdens de registratie van een Gebruiker en later op het platform van CheckMarket bieden Gebruikers informatie aan zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardnummer en andere relevante gegevens. Deze informatie wordt door CheckMarket gebruikt om de Gebruikers te identificeren en hen te voorzien van ondersteuning, diensten, mailings, verkoop- en marketingacties, facturering, alsook om aan contractuele verplichtingen te voldoen.

CheckMarket Gebruikers kunnen te allen tijde toegang krijgen tot hun contactgegevens en ze bewerken, updaten of verwijderen door in te loggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord op het CheckMarket platform. CheckMarket Gebruikers kunnen meer Gebruikers met verschillende rechten en rollen aanmaken in hun CheckMarket account. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker die andere Gebruikersaccounts aanmaakt om het toegangsniveau te kiezen dat elke Gebruiker mag hebben. Zodra deze nieuwe Gebruikers inloggen bij CheckMarket, voldoen ze aan de definitie van Gebruiker in dit beleid. CheckMarket bewaart Gebruikersgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.

2.4.3 Verzameling van Respondentendata

Enquêtes die worden gebruikt voor het verzamelen van feedback, zijn gecreëerd door CheckMarket Gebruikers, die dit beschikbaar stellen aan relevante bedrijven, organisaties en individuen. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. CheckMarket verwerkt Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden of op andere wijze dan door haar Gebruikers is opgedragen.

Respondentengegevens omvatten gegevens van individuen die door een CheckMarket Gebruiker zijn geüpload, overgedragen of handmatig ingevoerd in zijn CheckMarket account met als doel feedback te geven aan de Gebruiker door te reageren op diens enquêtes. Persoonsgegevens kunnen persoonlijke contactinformatie omvatten zoals naam, thuisadres, huistelefoon of mobiel nummer, e-mailadres, informatie over familie, levensstijl en sociale omstandigheden zoals leeftijd, geboortedatum, burgerlijke staat, aantal kinderen, werkgegevens, opleiding / kwalificatie, zakelijke contactgegevens, geslacht, religie, ras, gezondheidsdetail en andere gevoelige Persoonsgegevens. Antwoorden op vragen van Respondenten kunnen ook Persoonsgegevens omvatten.

Het doel van het verzamelen van Persoonsgegevens als onderdeel van een enquête is afhankelijk van de enquête, zoals opgezet door CheckMarket Gebruikers. Aangezien CheckMarket enquêtes levert aan een grote groep klanten en bedrijven, kan het doel ervan sterk variëren. Voor Gebruikers in de EER of voor Gebruikers die enquêtes afnemen bij Respondenten binnen de EER, is de Gebruiker de “Verwerkingsverantwoordelijke”, zoals gedefinieerd in de richtlijn en de AVG. Het doel zal bijgevolg worden gedefinieerd door de CheckMarket Gebruiker.

Als u of uw organisatie krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG of GDPR) verplicht bent om een overeenkomst of een andere bindende rechtshandeling onder de EU- of nationale wetgeving met uw gegevensverwerkers aan te gaan, controleer en accepteer dan onze Gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) in uw CheckMarket-account.

2.4.4. Geografische locatie

CheckMarket biedt een aantal Dataregio’s aan. Een CheckMarket “Dataregio” is een reeks datacenters die zich bevinden binnen een bepaald geografisch gebied waar gegevens van Gebruikers en Respondenten worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden niet verzonden tussen Dataregio’s. Voor CheckMarket Gebruikers met accounts in de Europese Dataregio van CheckMarket worden alle Persoonsgegevens verwerkt binnen de EER. Voor Gebruikers met accounts in CheckMarket’s Dataregio’s “Verenigde Staten van Amerika (VS)” en “Canada”, worden alle Persoonsgegevens uitsluitend in het desbetreffende land verwerkt. Voor gebruikers met accounts in onze “Asia Pacific” DataRegio, worden alle Persoonsgegevens verwerkt in Singapore.

2.4.4.1 Verwerking binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Voor Gebruikers met accounts in de Europese dataregio van CheckMarket wordt alle verwerking van Persoonsgegevens uitgevoerd in overeenstemming met de privacyrechten en -regelgeving volgens EU-richtlijn 95/46 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 (de richtlijn) en de implementaties van de richtlijn in lokale wetgeving. Vanaf 25 mei 2018 worden de richtlijn en de lokale wetgeving op basis van de richtlijn vervangen door de Verordeningen (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), en de verwerking door CheckMarket vindt plaats in overeenstemming met de AVG.

2.4.4.1.1 Verwerkingsverantwoordelijke

CheckMarket verwerkt Persoonsgegevens, zowel als Verwerker als Verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de richtlijn en hoofdstuk 1, artikel 4 van de AVG:

De CheckMarket-entiteit waarmee u als Gebruiker een overeenkomst bent aangegaan bij gebruik van het CheckMarket platform, zal de Verwerkingsverantwoordelijke voor Gebruikersgegevens zijn, zoals hierboven beschreven in het gedeelte “Verzameling van Gebruikersgegevens”.
Voor Respondentgegevens, zoals uiteengezet in het gedeelte “Verzameling van Respondentgegevens”, is de Gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met Richtlijn en AVG, en is CheckMarket de Verwerker.
CheckMarket houdt zich aan de richtlijn van 1995 en de AVG van 25 mei 2018. Bijgevolg verwerkt CheckMarket alle gegevens die door haar Gebruikers worden verstrekt uitsluitend in de Europese Dataregio en alleen in de Europese Economische Ruimte (EER).

Alle gegevens die door CheckMarket Gebruikers via enquêtes worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten geleverd door Amazon Web Services. CheckMarket heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met zijn provider, die ervoor zorgt dat de richtlijn wordt nageleefd. Alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste beveiligingsvoorschriften. Iedere overdracht van gegevens intern in de EER gebeurt in overeenstemming met deze overeenkomst voor gegevensverwerking.

2.4.4.2 Verwerking binnen de Verenigde Staten van Amerika (VS)

Voor gebruikers met accounts in de Amerikaanse Dataregio van CheckMarket, verwerkt CheckMarket gegevens alleen in datacenters in de VS. CheckMarket heeft redelijke fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen die in grote mate overeenstemmen met de EU-voorzorgsmaatregels tegen onbedoelde, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking, van de gegevens van Gebruikers in het bezit van CheckMarket. CheckMarket zal de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van bekende ongeoorloofde toegang tot of onrechtmatig gebruik van de gegevens van de Gebruiker.

Alle gegevens die door CheckMarket Gebruikers door middel van enquêtes worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten geleverd door Amazon Web Services. Het contract van CheckMarket met haar hostingprovider zorgt ervoor dat alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de strengste beveiligingsvoorschriften. Het beleid van CheckMarket is om alle persoonlijke informatie die wordt verkregen door CheckMarket, te beschermen en te beveiligen in overeenstemming met de Amerikaanse burger- of federale wetten met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens. Dienovereenkomstig houdt CheckMarket zich aan praktijken en beleid die gericht zijn op het beschermen van de gegevens.

2.4.4.3 Verwerking in Canada

Voor gebruikers met accounts in de CheckMarket Canada Dataregio, verwerkt CheckMarket gegevens alleen in datacenters in Canada. CheckMarket heeft redelijke fysieke, technische en organisatorische waarborgen genomen die in grote mate overeenstemmen met de EU-voorzorgsmaatregels tegen onbedoelde, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking, van de gegevens van Gebruikers in het bezit van CheckMarket. CheckMarket zal de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van bekende ongeoorloofde toegang tot of onrechtmatig gebruik van de gegevens van de Gebruiker.

Alle gegevens die door CheckMarket Gebruikers door middel van enquêtes worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten geleverd door Amazon Web Services. Het contract van CheckMarket met haar hostingprovider zorgt ervoor dat alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de strengste beveiligingsvoorschriften. Het beleid van CheckMarket is om alle persoonlijke informatie die wordt verkregen door CheckMarket, te beschermen en te beveiligen in overeenstemming met de Canadese wetgeving die de bescherming van persoonlijke informatie en gegevens regelt. Dienovereenkomstig houdt CheckMarket zich aan praktijken en beleid die gericht zijn op het beschermen van de gegevens.

2.4.4.4 Verwerking in andere regio’s

Voor Gebruikers met accounts in onze “Asia Pacific” Dataregio, verwerkt CheckMarket gegevens alleen in datacenters in Singapore. CheckMarket heeft redelijke fysieke, technische en organisatorische waarborgen genomen die in grote mate overeenstemmen met de EU-voorzorgsmaatregels tegen onbedoelde, ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, toegang, gebruik of verwerking, van de gegevens van Gebruikers in het bezit van CheckMarket. CheckMarket zal de Gebruiker onmiddellijk op de hoogte brengen in geval van bekende ongeoorloofde toegang tot of onrechtmatig gebruik van de gegevens van de Gebruiker.

Alle gegevens die door CheckMarket Gebruikers door middel van enquêtes worden verzameld, worden uitsluitend opgeslagen in beveiligde hostingfaciliteiten die worden aangeboden door Amazon Web Services. Het contract van CheckMarket met zijn hostingprovider zorgt ervoor dat alle hosting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hoogste beveiligingsvoorschriften. Dienovereenkomstig houdt CheckMarket zich aan praktijken en beleid die gericht zijn op het beschermen van de gegevens.

3. Bewaring en verwijdering

CheckMarket bewaart gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of zoals vereist door toepasselijke wet- en regelgeving. Betreffende Respondentengegevens zijn de Gebruikers van CheckMarket verantwoordelijk voor het doel waarvoor zij gegevens verzamelen en de duur waarvoor Persoonsgegevens kunnen worden bewaard. Betreffende Respondentengegevens hebben Gebruikers met een actieve CheckMarket account de verantwoordelijkheid om gegevens te verwijderen wanneer dat nodig is. Wanneer de CheckMarket account van een Gebruiker wordt beëindigd of is verlopen, worden alle Persoonsgegevens die via het platform zijn verzameld, verwijderd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

4. Aanvaarding van deze voorwaarden

We gaan ervan uit dat al onze Websitebezoekers, Respondenten van enquêtes die worden uitgevoerd via het CheckMarket enquêteplatform en Gebruikers van het CheckMarket-platform, dit document aandachtig hebben gelezen en akkoord gaan met de inhoud ervan. Als iemand het niet eens is met dit privacybeleid, moeten zij afzien van het gebruik van onze website en platform. We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen als dat noodzakelijk is. Als u de website en het platform van CheckMarket blijft gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden, dan moet u het herziene privacybeleid accepteren. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de Gebruiksrechtovereenkomst van CheckMarket.

5. Onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie vrij te geven

We zullen de persoonlijke informatie van een Gebruiker alleen zonder zijn / haar voorafgaande toestemming onthullen wanneer we reden hebben om aan te nemen dat de openbaarmaking van deze informatie vereist is om de identiteit vast te stellen, om contact op te nemen of om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een persoon of personen die verdacht worden van inbreuk op rechten of eigendommen van CheckMarket of indien derden schade zouden kunnen ondervinden van de activiteiten van de Gebruiker of van personen die (opzettelijk of op andere wijze) inbreuk kunnen maken op deze rechten en eigendommen. Het is ons toegestaan ​​om persoonlijke informatie vrij te geven wanneer we goede redenen hebben om aan te nemen dat dit wettelijk verplicht is.

6. CheckMarket’s Data Protection Officer (DPO)

CheckMarket heeft een “Data Protection Officer” die verantwoordelijk is voor aangelegenheden in verband met privacy en gegevensbescherming. Deze Data Protection Officer kan worden bereikt op het volgende adres:

  • CheckMarket
    T.a.v.: Data Protection Officer
    Parklaan 126
    2300 Turnhout, België
    [email protected]

7. Voor meer informatie

Als u nog vragen heeft over de gegevens die CheckMarket verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, neem dan gerust contact met ons op per e-mail via [email protected] of per post op volgend adres:

CheckMarket
Parklaan 126
2300 Turnhout
België