De volledige lijst van al onze enquête features

CheckMarket’s enquête tool heeft alle geavanceerde features en blijft toch heel eenvoudig in gebruik. Pas de look & feel van uw enquêtes aan conform uw huismerk, kies uit onze 20 vraagtypes, engageer uw respondenten door vertakkingen en weergavelogica te integreren. Publiceer uw enquête in meerdere talen en kies uit een brede waaier aan datacollectie kanalen.

Identificeer belangrijke antwoordpatronen en ontvang automatische, real-time push notificaties die u helpen de juiste acties te ondernemen of automatiseer uw onderzoek door gebruik te maken van onze Enquête API en bespaar zo tijd en geld! Al onze slimme rapportagetools staan tot uw beschikking, ongeacht welk factureringsplan u heeft. Ook kunnen onze onderzoeksexperts u helpen om statistisch significante resultaten weer te geven op een begrijpelijke manier die leidt tot inzicht en actie.

Enquête creatie

Enquête vraagtypes

Radio buttons (één antwoord kiezen)

Respondenten kunnen slechts één antwoord kiezen van de getoonde antwoordopties.

Checkboxes (meerdere antwoorden kiezen)

Laat respondenten toe één of meerdere antwoorden te selecteren van de getoonde antwoordopties.

Vervolgkeuzelijst (één antwoord kiezen)

Respondenten kunnen één antwoord kiezen uit een uitklapbare lijst met antwoordopties. Gebruik dit vraagtype in plaats van radio buttons als u een lange lijst met antwoordopties wilt tonen.

Keuzelijst (meerdere antwoorden kiezen)

Respondenten kunnen één of meerdere antwoorden kiezen in een keuzelijst met antwoordopties. Kies dit vraagtype in plaats van checkboxes als u een lange lijst met antwoordopties wilt tonen.

Waarderingsschaal

Dit vraagtype vraagt respondenten om iets te waarderen op een schaal. Labels kunnen louter numeriek zijn of gecombineerd met tekst (vb. zwak/uitstekend, meest verbeterd/minst verbeterd) en kunnen gaan van beste naar slechtste waardering of omgekeerd.

Slider

Dit vraagtype vraagt respondenten iets te beoordelen op een schaal, door een slider te bewegen. Sliders werken ook schitterend op mobiele toestellen.

Net Promotor Score

Voeg dit speciale vraagtype toe om de klanttevredenheid te meten met één enkele vraag: “Hoe waarschijnlijk zou u [BEDRIJF X / MERK X] aanbevelen aan een vriend of collega?” Uw Net Promotor Score en de verdeling van de resultaten worden berekend en getoond in real-time.

Rangordeschaal

U kunt de relatieve voorkeur of het belang van meerdere items in eenzelfde lijst meten. Respondenten worden gevraagd om een “1” te selecteren voor het item dat hen het meest aanspreekt, een “2” voor hun tweede keuze, enz.

Tekstvak

Bied de respondenten een open tekstveld (één regel) aan, waarin ze tot 255 tekens kunnen invoeren.

Lijst van tekstvakken

Respondenten kunnen korte antwoorden typen in een reeks verwante vragen.

Tekstvak meerdere regels

Respondenten kunnen een meer doordacht, langer antwoord invoeren.

Constante som

Laat respondenten toe om een door u bepaald cijfer te verdelen over een aantal alternatieven. Constante som antwoorden worden typisch gebruikt om het percentage te bepalen van bepaalde middelen (tijd, bedragen, enz.) besteed aan categorieën binnen een bepaald thema (vervoermiddelen, afdelingsbudgetten, bezetting, enz.).

Matrix (radio buttons)

Respondenten worden gevraagd om verschillende opgelijste items te waarderen in één enkele vraag en ze mogen slechts 1 antwoord geven per item. Laat antwoorden evalueren in een bepaalde reeks of schaal, gebruikmakend van vergelijkende woorden zoals “Minst waarschijnlijk/Meest waarschijnlijk” of “Volledig oneens/Volledig eens”.

Matrix (checkboxes)

Respondenten worden gevraagd om verschillende opgelijste items te waarderen in één enkele vraag en ze mogen alle antwoorden die van toepassing zijn aanvinken.

Matrix (tekstvak)

Dit vraagtype laat respondenten toe per subvraag tekst of waarden in te geven in meerdere tekstvelden, zoals in een spreadsheet.

Matrix (eindpunten)

Dit vraagtype laat respondenten toe één onderwerp te beoordelen aan de hand van verschillende criteria, door een selectie te maken uit gradaties tussen twee uitersten. Radio buttons worden horizontaal uitgelijnd met een label aan ieder uiteinde. Meestal zijn de labels tegengestelden zoals ‘modern’ versus ‘ouderwets’ of ‘eenvoudig in gebruik’ versus ‘moeilijk te gebruiken’, enz.

Tekst/media

Voeg afbeeldingen of instructies toe in uw enquête. De titel van deze hoofding kan bijvoorbeeld een nieuw deel van uw enquête inluiden (“Persoonlijke informatie” of “Deel II” of dergelijke).

Datumkiezer

Met dit vraagtype voorziet u een kalender-achtige interface zodat respondenten een datum kunnen kiezen in plaats van deze manueel te moeten ingeven.

Bestand uploaden

Laat uw respondenten toe om zelf één of meerdere bestanden of afbeeldingen te uploaden bij het invullen van uw enquête.

Algemene opties

Multimedia antwoordopties

Gebruik afbeeldingen als antwoordopties of een combinatie van afbeeldingen en tekst.

Antwoordvalidatie

Om de kwaliteit van uw enquêteresultaten te verhogen, kan u validaties toekennen aan open antwoorden, zoals e-mailadres, geheel getal, decimaal getal en tekstlengte.

Antwoord vereist / niet vereist

Maak een vraag verplicht, zodat respondenten de vraag moeten beantwoorden vooraleer ze verder kunnen gaan naar de volgende pagina.

Geen van bovenstaande-optie

Bied respondenten de mogelijkheid om geen van de aangeboden antwoordopties te kiezen, door een ‘Geen van bovenstaande’-optie toe te voegen. Deze optie wordt in de enquête zelf apart van de andere antwoordopties getoond en eens geselecteerd, worden alle andere geselecteerde antwoordopties automatisch gedeselecteerd.

Ander, gelieve te specificeren-optie

Voorzie een extra antwoordoptie zodat respondenten een antwoord kunnen kiezen, afwijkend van de aangeboden antwoordopties. Een tekstvak verschijnt zodra respondenten deze antwoordoptie aanvinken.

Auto-complete antwoorden

Stelt antwoordopties voor wanneer respondenten een antwoord beginnen in te typen.

Sorteervolgorde antwoorden

Sorteer de antwoordopties automatisch in een standaard, willekeurige of alfabetische volgorde.

Gegevenslabels

Voeg een kort label toe aan de vragen dat wordt weergegeven in de rapportering als interne referentie. Deze labels worden ook gebruikt in de SPSS en Excel downloads en in de API.

Enquête vrageneditor

WYSIWYG Geavanceerde Text Editor

Gebruik onze geavanceerde teksteditor om rijkelijk opgemaakte teksten te ontwerpen in uw enquêtes, e-mailuitnodigingen, herinneringen en dankmails, en dit zonder HTML te moeten leren. Via de editor kan u ook eenvoudig afbeeldingen toevoegen aan vragen of antwoordkeuzes.

Live enquête bewerken

Zodra een enquête live is, kan u deze nog steeds bewerken. U kunt onder andere nieuwe antwoordkeuzes toevoegen, bestaande antwoordkeuzes verplaatsen of verwijderen en afbeeldingen toevoegen.

Inline bewerken

Pas snel teksten aan in live enquêtes door eender welk aanpasbaar element in een pagina te selecteren en meteen te bewerken. Uw wijzigingen worden automatisch bewaard.

Ongedaan maken

Maak uw laatste actie in de tool ongedaan.

Weergavelogica & vertakking

Vertakking

Gebruik conditionele vertakking om respondenten bepaalde vragen, die voor hen niet relevant zijn, te laten overslaan.

Pagina weergavelogica

Pagina weergavelogica staat u toe om bepaalde pagina’s te tonen of te verbergen op basis van eerder gegeven antwoorden of op basis van meta-data zoals gepersonaliseerde velden, taal of geslacht.

Piping

Piping zorgt er voor dat een antwoord op een vorige vraag terugkomt in een opvolgvraag, subvraag of antwoordoptie die op een latere pagina staat.

Extractie

Met behulp van extractie kan u ervoor zorgen dat opvolgvragen enkel aangeduide opties uit voorgaande vragen tonen.

Design & branding

Opmaak op maat

Pas het design van uw enquêtes aan, aan de huisstijl van uw onderneming en verhoog zo, door een professionele en aantrekkelijke look, de respons op uw onderzoeken.

Persoonlijke Multimediabibliotheek

Geüploade bestanden (afbeeldingen, audio, video, PDF’s, enz.) worden bewaard in uw persoonlijke mediabibliotheek. Mediabestanden kunnen eenvoudig ingevoegd worden in meerdere enquêtes zonder dat u deze telkens apart moet uploaden.

Responsive design

De lay-out van uw enquête zal zich automatisch aanpassen aan het toestel van iedere respondent (desktop, tablet, smartphone). Ongeacht de schermgrootte of -resolutie, onze enquêtes zijn eenvoudig te lezen en navigeren.

Enquête banner

Upload uw logo of een andere marketing afbeelding, die u kan gebruiken als banner bovenaan iedere pagina van uw enquête.

E-mail banner

Voeg een banner toe aan uw e-mailuitnodigingen en -herinneringen als u gebruik maakt van CheckMarket’s e-mailsysteem.

Multimedia antwoordopties

Gebruik afbeeldingen als antwoordopties of een combinatie van afbeeldingen en tekst.

Talen

Meertalige enquêtes

Creëer en verspreid uw enquêtes in meer dan 40 talen. Een meertalige enquête, wordt beschouwd als één enquête. De resultaten van elke taalgroep kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden geanalyseerd.

Vertaalbestand

Vertaal uw enquêtes met het CheckMarket vertaalbestand. Al wat u hoeft te doen is het bestand exporteren, vertalen en terug importeren in de enquête tool en u bent klaar. Alles is volledig functioneel, inclusief alle pagina weergavelogica, vertakkingen, pagina-eindes en geavanceerde vraagopties.

Meertalige website interface

Onze tool is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans.

Meertalige enquête interface

De enquête interface is wat respondenten zien als ze een enquête invullen en omvat zaken als de ‘Volgende’ knop en berichten als ‘Vraag 1 is verplicht’. Onze enquête interface is beschikbaar in 45 talen.

Enquête voorbeelden

Voorgebouwde vragenlijsten

Onze research experts hebben al hun best practices en expertise toegepast in onze voorbeeldvragenlijsten. We hebben een uitgebreide voorbeeldbibliotheek, gaande van klanten- en werknemerstevredenheidsenquêtes, tot een website feedback enquête, een Net Promotor Score enquête, enz. Al onze voorbeeldenquêtes zijn beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans.

Opmaakthema’s

Pas één van de standaard CheckMarket thema’s toe in uw enquête of bewaar uw eigen opmaakthema als sjabloon voor uw toekomstige enquêtes.

Enquête distributie

E-mail

Gepersonaliseerde e-mailuitnodigingen

Importeer contacten en creëer een e-mailuitnodiging en -herinnering. CheckMarket zorgt ervoor dat ieder contact een gepersonaliseerde e-mail ontvangt, die een unieke link bevat naar de enquête, waardoor de tool kan traceren wie geantwoord heeft, bounces en uitschrijvingen kan registreren en automatische herinneringen kan versturen.

Automatische herinneringen

Bepaal of en wanneer CheckMarket’s e-mail engine automatisch herinneringen verstuurt naar contacten die niet geantwoord hebben en/of contacten die slechts gedeeltelijk geantwoord hebben.

Contactlijsten

Beheer uw contacten vanuit uw CheckMarket account. Organiseer hen in lijsten en gebruik geavanceerde sampling technieken om ze aan uw enquêtes toe te voegen.

Contacten importeren

Importeer een onbeperkt aantal e-mailadressen en valideer deze onmiddellijk bij het importeren. E-mailadressen die ongeldig zijn en e-mailadressen die meer dan eens voorkomen, worden automatisch verwijderd.

Contactvelden

Elk contact heeft de volgende velden: e-mailadres, achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum(jaar), straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, provincie, land, telefoonnummer en 10 optionele velden. U kan deze optionele velden gebruiken om belangrijke informatie op te nemen, waarop u kan filteren als u enquêteresultaten downloadt of analyseert.

Automatische bounce & opt-out rapportering

Beheer uw bounces en herstel de e-mailadressen of download ze om uw eigen administratie te updaten. Een bounce, of bounce-back, is een e-mail die teruggezonden wordt naar de afzender, omdat hij om één of andere reden niet kon bezorgd worden.

Contactenoverzicht

U kan contacten toevoegen aan of verwijderen, individuele antwoorden bekijken, bounced e-mailadressen controleren, enquêtegeschiedenissen bekijken, enz…

Geavanceerde Sampling

Stel bij het toevoegen van contacten aan een enquête, een selectie samen uit uw contactenlijst, op basis van socio-demografische karakteristieken.

Contactgeschiedenis

Bekijk de enquêtedeelname-geschiedenis van ieder contact. In één oogopslag ziet u wanneer en aan welke enquêtes een persoon al heeft deelgenomen. Door op de rapportlink te klikken, kan u de antwoorden van verschillende enquêtes van een respondent bekijken en vergelijken.

Web

URL

Elke enquête heeft een unieke URL die u kunt verspreiden via uw website, nieuwsbrief, social media, internet, enz.

Gepersonaliseerde URL

U kunt een eenvoudige, korte URL genereren met uw eigen trefwoorden erin, vb. ‘s.chkmkt.com/mijnleukevragenlijst’.

URL op maat

Gebruik uw eigen domeinnaam om uw enquête URL kort en herkenbaar te maken. Link via uw site, zoals www.naambedrijf.com/enquete of bestel bij ons een speciale domeinnaam zoals www.naamenquete.com.

Pop-up / Pop-under

Nodig uw website bezoekers uit voor uw enquête via een pop-up of pop-under venster. Onze pop-ups en pop-unders zullen slechts één keer per bezoek verschijnen, tot de bezoeker heeft geklikt op “Ja, ik neem deel!” of “Nee, liever niet”.

Geïntegreerd in website (iFrame)

Integreer uw enquête op eender welke pagina van uw website of intranet. Een iFrame is niet enkel een link naar uw enquête. De eigenlijke enquêtevragen worden weergegeven op uw webpagina. Al uw website navigatie blijft zichtbaar voor de gebruiker. Het is even eenvoudig als een YouTube video integreren.

Loginpagina

Voeg een wachtwoord toe aan uw enquête. Dit is handig als u contacten uitnodigt via uw eigen e-mailsysteem of via papieren uitnodigingen, en als u toch de antwoorden aan de respondenten wilt koppelen.

Social media

Social media enquêtes

Post uw enquêtelink rechtstreeks op social media (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.), zonder de tool te verlaten.

URL verkorter

Genereer een korte URL in onze tool. plak deze korte URL in de sociale media van uw keuze en voeg een aantrekkelijke boodschap toe die bezoekers ertoe aanzet om op uw link te klikken.

QR code

QR code

Deel flyers uit, hang posters op of creëer advertenties met een QR code die leidt naar uw enquête. U kan de QR code voor iedere enquête vinden op de distributiepagina en u kan zelfs de grootte bepalen.

Flyer

Flyer enquêtes

Deel flyers uit met een korte eenvoudig leesbare URL en een QR code. Een combinatie van papier en online doet wonderen voor uw responspercentage.

Kiosk

Kiosk

Plaats een kiosk (met touch screen of toetsenbord) op een vakbeurs, een open huis, in een museum, enz. U kunt zelf instellen na hoeveel seconden het scherm automatisch terugspringt naar de startpagina.

Pagina time-out

Wijzig het aantal seconden waarna een enquêtepagina terug moet springen naar de startpagina. Zorg ervoor dat uw respondenten voldoende tijd hebben om de vragen op iedere pagina in te vullen, maar laat anderen ook niet te lang wachten in het geval de bezoeker voor hen de enquête niet volledig invult.

Dankpagina time-out

Wijzig het aantal seconden dat de dankpagina zichtbaar blijft als de enquête volledig ingevuld is. Dit zou lang genoeg moeten zijn, zodat respondenten het dankbericht kunnen lezen, maar niet te lang, zodat de volgende respondent niet moet wachten vooraleer aan de enquête te kunnen beginnen.

SMS

Gepersonaliseerde SMS-uitnodigingen

Upload uw lijst met mobiele telefoonnummers en personaliseer uw bericht door gebruik te maken van variabelen, zoals naam, … Ons systeem verstuurt naar ieder contact een SMS met een unieke korte URL naar de enquête.

Telefoon

Telefonische enquêtes

Nodig mensen uit om deel te nemen aan uw enquête, door hen telefonisch te contacteren. Operatoren of callcenter medewerkers stellen uw vragen over de telefoon terwijl ze de antwoorden online invoeren. Neem het volledige telefoonscript op in uw online enquête en maak uitvoerig gebruik van ons vraagtype tekst/media, zodat de gewenste opvolging voor alle scenario’s duidelijk is voor alle telefoonoperatoren. Gebruik onze API om uw enquête te koppelen aan de callcenter software.

Contacten

Contactenbeheer

Beheer uw contacten vanuit uw CheckMarket account, nadat u ze heeft geïmporteerd. Bounces en opt-outs worden manueel behandeld. U kunt zelfs contacten traceren doorheen verschillende enquêtes.

Contactvelden

Elk contact heeft de volgende velden: e-mailadres, achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum(jaar), straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, provincie, land, telefoonnummer en 10 optionele velden. U kunt deze optionele velden gebruiken om belangrijke gegevens op te nemen waarop u kunt filteren als u de resultaten downloadt/analyseert.

Contacten importeren

Importeer een ongelimiteerd aantal e-mailadressen en valideer deze onmiddellijk bij het importeren. E-mailadressen die ongeldig zijn en e-mailadressen die meer dan eens voorkomen, worden automatisch verwijderd.

Contactenoverzicht

U kunt contacten toevoegen of verwijderen, individuele antwoorden bekijken, bounced e-mailadressen controleren, enquêtegeschiedenissen van uw contacten bekijken, enz.

Contact geschiedenis

Bekijk de enquêtedeelname geschiedenis van ieder contact. In één oogopslag ziet u wanneer en aan welke enquêtes iemand al heeft deelgenomen. Door te klikken op de rapporteringslink, kan u de antwoorden bekijken en vergelijken doorheen meerdere enquêtes.

Geavanceerde Sampling

Stel een selectie samen uit uw contactenlijst op basis van socio-demografische karakteristieken. Zo wil u bijvoorbeeld misschien 500 mannen en 500 vrouwen toevoegen. U kan zelfs verder gaan en leeftijdscategorie of andere karakteristieken uit uw eigen gegevens toevoegen, zoals klantensegment of dergelijke.

Anonieme enquêtes & privacy

Anonieme enquêtes

U wilt misschien een anonieme enquête afnemen, maar deze toch verspreiden via contacten. In dat geval kunt u uw enquête anoniem maken (Instellingen > Opties). U zal nog kunnen zien wie al geantwoord heeft, maar u kan niet zien wat uw contacten geantwoord hebben. Globale resultaten zijn uiteraard altijd beschikbaar.

White label enquêtes

Gebruik CheckMarket als white label. Respondenten zullen niet zien dat de enquêtes via de CheckMarket tool werden aangemaakt/verspreid.

Enquête analyse

Real-time rapport met grafieken

Real-time rapport

Genereer real-time rapporten met grafieken, zodra uw enquête gelanceerd is. Deze interactieve rapporten geven bovenaan de algemene distributiestatistieken weer en ook een grafiek voor iedere vraag. De slimme real-time rapportage kiest automatisch het juiste grafiektype en -kleuren, gebaseerd op meertalige detectie van negatieve sleutelwoorden.

One-click filteren

Gebruik onze ‘one-click filtering’-functie waarmee u door simpelweg te klikken op grafiekbalken dieper in uw resultaten kunt doordringen.

Geavanceerd filteren

Filter uw resultaten gebaseerd op antwoordopties, demografie, gebruiker-gedefinieerde velden en geïmporteerde contact meta-data.

Download-bestandsformaten

Globaal overzichtsrapport

Download een rapport met de algemene statistieken van uw enquête, gevolgd door een grafiek voor iedere vraag. Best gebruikt voor rapportagedoeleinden. Ingestelde filters blijven actief bij het downloaden. Beschikbaar in PDF, Excel, PowerPoint, Word, CSV en HTML.

PowerPoint rapport

Presenteer in 4 muisklikken. Onze native PowerPoint rapporten tonen de resultaten, inclusief een grafiek voor iedere vraag, op een aparte slide. Bezorg ons gerust een lege PowerPoint in de look & feel van uw bedrijf en al uw PowerPoint rapporten hebben automatisch deze opmaak.

Download van ruwe gegevens

Ontvang een bestand met ruwe data resultaten in native formats, uitermate geschikt voor verdere statistische analyse in programma’s zoals Excel of SPSS. Ook verkrijgbaar in CSV.

Vragen & Antwoorden

Genereer de vragenlijst met de vragen, antwoordopties en alle weergavelogica in Excel, CSV, PDF, Word en HTML. Aan te raden als u een goed overzicht wilt van de flow van uw enquête.

Distributieoverzicht

Bekijk distributiestatistieken zoals gemiddelde invultijd, % gedeeltelijk geantwoord, % einde bereikt, totaal beantwoord, bounces, enz. U kan uw respondenten ook op en tijdlijn bekijken.

Kruistabel analyse

Download kruistabelanalyse om het mogelijke verband te tonen tussen antwoorden op twee verschillende vragen.

Deel resultaten

Resultaten delen via een URL

Voorzie een link zodat derden uw enquêteresultaten kunnen bekijken. Het is mogelijk om de gedeelde resultaten te beschermen d.m.v. een wachtwoord.

Stel rechten in voor gedeelde resultaten

Deel uw resultaten met derden en beheer hun rechten: alleen-lezen of downloaden toegestaan.

Dashboards

Dashboards

Visualiseer en deel belangrijke informatie, wanneer u wilt en sneller dan ooit. Dashboards worden geüpdatet met live data van uw enquête(s).

Toegang via internet or intranet

Integreer uw dashboard in de website van uw bedrijf of in uw intranet om de belangrijkste resultaten van uw enquête aan uw collega’s of teamgenoten te presenteren.

Gefilterde dashboards

Gefilterde grafieken behouden de ingestelde filters als u ze integreert in een dashboard.

Beheer

Gebruikers- & rechtenbeheer

Onbeperkt aantal gebruikers

Als account- of gebruikersbeheerder kan u volledig gratis een ongelimiteerd aantal gebruikers toevoegen aan uw account, en dit zonder de controle te verliezen.

Rollenbeheer

Definieer specifieke rollen per gebruiker: Tool gebruiker, factureringsbeheerder, gebruikersbeheerder, API beheerder en/of API gebruiker.

Rechtenbeheer

Bepaal specifieke rechten per gebruiker: enquêtes creëren en/of enquêtes lanceren.

Toegangsmachtigingen

Geef gebruikers toegang tot: alle enquêtes, enkel eigen enquêtes of enkel hun eigen enquêtes plus specifieke enquêtes.

Accountbeheer

Activiteitenlogboek

Dit logboek toont u welke van uw gebruikers momenteel ingelogd zijn onder uw account (of ingelogd waren in het verleden) en ook hun acties. U vindt er details zoals: welke browser hebben ze gebruikt, wanneer hebben ze ingelogd, welke enquêtes en/of vragen hebben ze aangemaakt, bewerkt, verwijderd, enz.

Veilige geëncrypteerde verbinding met SSL

Secure Sockets Layer (SSL) creëert een veilige geëncrypteerde verbinding tussen uw computer en CheckMarket. De connectie tussen CheckMarket en uw computer is veilig, en u loopt niet het risico op infiltratie door derden.

Authenticatie in twee stappen

Authenticatie in twee stappen zorgt voor een verhoogde beveiliging van uw CheckMarket-account. Naast uw gebruikersnaam en wachtwoord voert u een code in die CheckMarket u stuurt via een sms of mobiele applicatie.

Meldingen

Voorwaarden

Gebaseerd op antwoorden

Stel voorwaarden in gebaseerd op het antwoord van een respondent. Bijvoorbeeld, identificeer ontevreden klanten automatisch op basis van een algemene tevredenheidsvraag.

Gebaseerd op meta-data

Stel voorwaarden in gebaseerd op demografische details en andere geïmporteerde data. Verstuur bijvoorbeeld een e-mail naar de account manager zodra de respondent heeft geantwoord.

Acties

Verstuur e-mail

Verstuur een e-mail naar één of meerdere ontvangers als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Verstuur SMS

Verstuur een SMS naar één of meerdere ontvangers als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Verstuur een direct Twitter bericht

Verstuur een direct Twitter bericht naar een specifieke account als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Zorg er voor dat de account van de ontvanger @cmAlerts volgt.

Zendesk ticket aanmaken

Creëer of update een Zendesk ticket als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Verstuur HTTP-aanvraag

Verstuur een HTTP-aanvraag als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een HTTP-aanvraag wordt gebruikt om een event te triggeren op een ander systeem. U kunt bijvoorbeeld een support ticket aanmaken in uw helpdeskapplicatie, gebaseerd op antwoorden die een respondent gaf of u kan de respondent een automatische opvolgenquête versturen als hij op een bepaalde manier antwoordt of u kunt uw eigen CRM-systeem updaten, …

API & Integraties

API

CheckMarket Enquête API

Onze Enquête Application Programming Interface (API) laat u toe om enquêteprocessen te automatiseren, en CheckMarket’s functionaliteit te integreren in uw eigen systemen, wat een enorme tijdswinst oplevert en tal van mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld verstuur automatisch een enquête nadat iemand contact heeft gehad met uw bedrijf (aankoop, support, levering …). Een grote vooruitgang in de vereenvoudiging van uw enterprise feedback!

Bidirectional communication

U kan informatie verzenden en opvragen, gebruik makende van onze REST enquête-API. Dit is een ideale aanpak als u uitnodigingen wilt automatiseren of als u dashboards op maat wilt creëren met live data.

Integraties

Zendesk

U kunt eenvoudig en automatisch een CheckMarket enquête laten versturen, zodra een ticket afsluit in Zendesk. Of u kunt automatisch een Zendesk ticket aanmaken of updaten als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

LinkedIn

Als u CheckMarket gebruikt, kunt u eenvoudig uw enquête-uitnodiging delen met uw LinkedIn connecties of publiekelijk, zonder de tool te moeten verlaten.

Facebook

Via Facebook kunt u uw enquête-uitnodiging posten op uw persoonlijke tijdlijn of u kunt gebruik maken van hun advertentieprogramma’s om een specifiek doelpubliek te bereiken.

Integraties op maat

U kunt CheckMarket dataverzamelingstechnologie integreren met uw interne processen om allerlei informatie te analyseren en te vergelijken, zoals bijvoorbeeld perceptie-data van klanten, werknemers, partners, leden, enz. U kunt bijvoorbeeld ook uw eigen CRM updaten met gegevens die u in een enquête verzameld heeft.

Veiligheid

SSL en meer

Veilige geëncrypteerde verbinding met SSL

Secure Sockets Layer (SSL) creëert een veilige geëncrypteerde verbinding tussen uw computer en CheckMarket. De verbinding tussen CheckMarket en uw computer is veilig en niet in gevaar voor infiltraties van derden.

Authenticatie in twee stappen

Authenticatie in 2 stappen zorgt voor een verhoogde beveiliging van uw CheckMarket-account. Naast uw gebruikersnaam en wachtwoord voert u een code in die CheckMarket u stuurt via een sms of mobiele applicatie.

Datacenter

Regio-bewuste opslag

Wij hebben datacenters in de VS, Canada, Europa en Azië. U kunt specificeren waar uw data moet opgeslagen worden. De data in uw account verlaat in dat geval de aangegeven regio niet.

Klasse A datacenters

Alle data wordt bewaard in klasse A met uitgebreide fysische beveiliging. Wij krijgen ook regelmatig beveiligingsaudits. We hechten veel belang aan de best practices van beveiliging.

Redundante hardware en load balancing

Ons SaaS platform wordt gehost in meerdere datacenters in verschillende continenten. We gebruiken redundante hardware en load balancing. Dit alles in combinatie met onze 7/7 monitoring maakt dat we een ongeëvenaarde beschikbaarheid bieden. Ons systeem schaalt automatisch naar elk formaat.

Slimme back-ups

Alle data wordt in real time gesynchroniseerd tussen onze datacenters, met meerdere kopieën die bewaard blijven op meerdere machines op meerdere harde schijven. Dataverlies is nog nooit voorgevallen.

Hosting certificaten

PCI DSS Level 1, SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402, ISO 27001, FISMA Moderate, FIPS 140-2

Privacy

Privacybeleid

Bij CheckMarket zijn de privacy en veiligheid van onze klanten en gebruikers heel belangrijk. We begrijpen uw bezorgdheid over de privacy van alle informatie die u met ons deelt, en uw behoefte om deze gegevens te controleren. CheckMarket zal uw gegevens nooit verkopen, overdragen of gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt ook voor contacten, media, vragen, resultaten, enz. We zijn ook volledig GDPR/AVG compliant.

Support

Helpdesk

Telefonische support

Wij beantwoorden zelf de telefoon. Geen machine, maar een gekwalificeerde ervaren persoon, die een en ander weet van enquêtes biedt u snel en adequaat support in het Nederlands, het Engels of het Frans.

E-mail support

Stuur ons een supportmail tijdens de kantooruren en wij zullen deze binnen het uur beantwoorden, buiten de kantooruren binnen de 4 uren.

Kennisbank

Heeft u een vraag over de CheckMarket enquête tool? Het antwoord vindt u waarschijnlijk hier: van vertakkingen en variabelen tot grafiekkleuren en resultaten delen… De artikels bevatten stap per stap instructies en screenshots voor de meest voorkomende vragen.

Blog

Best practices, valkuilen en trends die marktonderzoek vandaag de dag vormgeven. Een perspectief van CheckMarket’s marktonderzoeksteam.

Training

Een van CheckMarket’s onderzoeksexperts organiseert een workshop waarin u alles leert over de tool tot u zelf een research expert bent!

Tools

Steekproefgrootte calculator

Bereken de steekproefgrootte die u nodig heeft voor uw enquête om statistisch relevante resultaten te bekomen voor een bepaalde populatie.

Diensten

Projectvoorbereiding

Enquête check-up

Deze audit checkt of uw enquêteproject de 8 sterren verdient voor een perfecte enquête: de vraagstelling, routing, antwoordopties, doelgroep, distributie, look & feel, timing en analyse.

Design op maat

Met een ontwerp op maat door onze designers bent u zeker dat uw enquêteproject perfect matcht met uw huisstijl en branding. Alle elementen (startpagina, enquête, e-mailuitnodiging, e-mailherinneringen, dankpagina, gedeelde resultatenpagina, respondenten FAQ) worden volledig ontworpen in de gewenste look & feel.

Vertaaldiensten

CheckMarket is gespecialiseerd in meertalige enquêtes. Wij werken samen met professionele native speakers die uw enquête kunnen vertalen in een groot aantal talen. We hebben ook een import-/export tool die een gestructureerd Excelbestand genereert voor de vertalers.

Enquête scripting

Bespaar tijd en laat ons uw volledige enquête scripten, inclusief vragen, teksten, e-mails, vertakkingen, piping, enz.

Project management

Onze ervaren project managers helpen u graag. Wij kunnen uw project beheren van A tot Z of we kunnen u helpen met een specifiek aspect van uw enquête. Als u uw enquêteproject aan ons uitbesteedt, garanderen wij een vlotte opvolging en een professionele afwikkeling van uw project.

Consulting

Bij de voorbereiding van een enquêteproject onderzoeken u en onze research specialisten samen hoe wij u kunnen helpen. U krijgt een duidelijke raming van de kosten, timing en output voor uw project. Van bij de aanvang van uw project, kunt u rekenen op uw CheckMarket enquêtespecialist die zorg draagt voor alles.

Programmeerwerk op maat

Quota’s op maat, maatwerkrapporten, maatwerkextracties, … kunnen op aanvraag geprogrammeerd worden. Heeft u iets nodig dat u niet kunt vinden in onze tool? Geen zorgen, ons development team kan het voor u ontwikkelen.

Enquêtequota

Met behulp van CheckMarket’s ‘Enquêtequota’ kan u monitoren hoeveel respondenten aan een conditie in uw enquête beantwoorden, en kan u bepalen hoe de respondenten verder geloodst worden eens een quotum bereikt is. Hierdoor bent u er zeker van dat uw onderzoek betrouwbaar is en dat u statistisch relevante data verzamelt.

Dataverzameling

Onderzoekspanels

U bereikt de doelgroep die u nodig hebt en bent verzekerd van een antwoord. Afhankelijk van de projectdetails duurt het één tot enkele dagen voor het verzamelen van de resultaten. U kunt de voortgang en de resultaten in real time volgen, aangezien het hele project wordt geïntegreerd in uw bestaande CheckMarket account.

Steekproefgrootte

Onze ervaren project managers zullen u adviseren en assisteren om een ideale steekproefgrootte en representatieve verdeling te krijgen.

Voortgangsrapportering

Uw persoonlijke project manager volgt uw project intensief op van start tot finish.
Zodra de data zijn verzameld, informeert uw project manager u over de evolutie van de gegevensverzameling.

Analyse

Analyse op maat

U krijgt heldere inzichten. Onze tool toont u grafieken die u een idee geven van de antwoorden op uw enquête. Onze analisten gaan één stap verder. Zij vertalen de gegevens in duidelijke en begrijpelijke inzichten en trekken de conclusies voor u.

Rapporten op maat

Onze ervaren analisten zullen uw onderzoeksresultaten vertalen in rapporten op maat met begrijpelijke inzichten die u in staat stellen om onmiddellijk actie te ondernemen. Het einde van de analyse is vaak het begin van de uitvoering en toepassing van de belangrijkste bevindingen.

Presentatie van onderzoeksresultaten

Onze analisten zijn bereid om de onderzoeksresultaten persoonlijk te presenteren in uw organisatie. Middels een duidelijke presentatie en uitwisseling van gedachten, kunnen de verworven inzichten in de praktijk worden gebracht.