De volledige lijst van al onze enquête features

CheckMarket’s enquête tool heeft alle geavanceerde features en blijft toch heel eenvoudig in gebruik. Pas de look & feel van je enquêtes aan conform je huismerk, kies uit onze 20 vraagtypes, engageer je respondenten door vertakkingen en weergavelogica te integreren. Publiceer je enquête in meerdere talen en kies uit een brede waaier aan datacollectie kanalen.

Identificeer belangrijke antwoordpatronen en ontvang automatische, real-time push notificaties die je helpen de juiste acties te ondernemen of automatiseer je onderzoek door gebruik te maken van onze Enquête API en bespaar zo tijd en geld! Al onze slimme rapportagetools staan tot jouw beschikking, ongeacht welk factureringsplan je hebt. Ook kunnen onze onderzoeksexperts je helpen om statistisch significante resultaten weer te geven op een begrijpelijke manier die leidt tot inzicht en actie.

Enquête creatie

Enquête vraagtypes

Radio buttons (één antwoord kiezen)

Respondenten kunnen slechts één antwoord kiezen van de getoonde antwoordopties.

Checkboxes (meerdere antwoorden kiezen)

Respondenten kunnen één of meerdere antwoorden selecteren van de getoonde antwoordopties.

Vervolgkeuzelijst (één antwoord kiezen)

Respondenten kunnen één antwoord kiezen uit een uitklapbare lijst met antwoordopties. Gebruik dit vraagtype in plaats van radio buttons als je een lange lijst met antwoordopties wilt tonen.

Keuzelijst (meerdere antwoorden kiezen)

Respondenten kunnen één of meerdere antwoorden kiezen uit een keuzelijst met antwoordopties. Kies dit vraagtype in plaats van checkboxes als je een lange lijst met antwoordopties wilt tonen.

Waarderingsschaal

Dit vraagtype vraagt respondenten om iets te waarderen op een schaal. Labels kunnen louter numeriek zijn of gecombineerd met tekst (vb. zwak/uitstekend, meest verbeterd/minst verbeterd) en kunnen gaan van beste naar slechtste waardering of omgekeerd. Wees hier consequent in als je meerdere waarderingsschalen in een enquête gebruikt.

Slider

Dit vraagtype vraagt respondenten iets te beoordelen op een schaal, door een slider te bewegen. Sliders werken ook schitterend op mobiele toestellen.

Net Promotor Score

Voeg dit speciale vraagtype toe om de klanttevredenheid te meten met één enkele vraag: “Hoe waarschijnlijk zou u [BEDRIJF X / MERK X] aanbevelen aan een vriend of collega?” Je Net Promotor Score en de verdeling van de resultaten worden in real-time berekend en getoond.

Rangordeschaal

Je kunt de relatieve voorkeur of het belang van meerdere items in eenzelfde lijst meten. Respondenten worden gevraagd om een “1” te selecteren voor het item dat hen het meest aanspreekt, een “2” voor hun tweede keuze, enz.

Tekstvak

Bied de respondenten een open tekstveld (één regel) aan, waarin ze tot 255 tekens kunnen invoeren.

Lijst van tekstvakken

Respondenten kunnen korte antwoorden typen in een reeks verwante vragen.

Tekstvak meerdere regels

Respondenten kunnen een meer doordacht, langer antwoord invoeren.

Constante som

Laat respondenten toe om een door jou bepaald cijfer te verdelen over een aantal alternatieven. ‘Constante som’-antwoorden worden typisch gebruikt om het percentage te bepalen van bepaalde middelen (tijd, bedragen, enz.), besteed aan categorieën binnen een bepaald thema (vervoermiddelen, afdelingsbudgetten, bezetting, enz.).

Matrix (radio buttons)

Respondenten worden gevraagd om verschillende opgelijste items te waarderen in één enkele vraag en ze mogen slechts 1 antwoord geven per item. Laat antwoorden evalueren in een bepaalde reeks of schaal, gebruikmakend van vergelijkende woorden zoals “Minst waarschijnlijk/Meest waarschijnlijk” of “Volledig oneens/Volledig eens”.

Matrix (checkboxes)

Respondenten worden gevraagd om verschillende opgelijste items te waarderen in één enkele vraag en ze mogen alle antwoorden die van toepassing zijn aanvinken.

Matrix (tekstvak)

Dit vraagtype laat respondenten toe per subvraag tekst of waarden in te geven in meerdere tekstvelden, zoals in een spreadsheet.

Matrix (eindpunten)

Dit vraagtype laat respondenten toe één onderwerp te beoordelen aan de hand van verschillende criteria, door een selectie te maken uit gradaties tussen twee uitersten. Radio buttons worden horizontaal uitgelijnd met een label aan ieder uiteinde. Meestal zijn de labels tegengestelden zoals ‘modern’ versus ‘ouderwets’ of ‘eenvoudig in gebruik’ versus ‘moeilijk te gebruiken’, enz.

Tekst/media

Voeg afbeeldingen of instructies toe in je enquête. De titel van deze hoofding kan bijvoorbeeld een nieuw deel van je enquête inluiden (“Persoonlijke informatie” of “Deel II” of dergelijke).

Datumkiezer

Met dit vraagtype voorzie je een kalender-achtige interface zodat respondenten een datum kunnen kiezen in plaats van deze manueel te moeten ingeven.

Bestand uploaden

Laat je respondenten toe om zelf één of meerdere bestanden of afbeeldingen te uploaden bij het invullen van je enquête.

Algemene opties

Multimedia antwoordopties

Gebruik afbeeldingen als antwoordopties of een combinatie van afbeeldingen en tekst.

Antwoordvalidatie

Om de kwaliteit van je enquêteresultaten te verhogen, kan je validaties toekennen aan open antwoorden, zoals e-mailadres, geheel getal, decimaal getal en tekstlengte.

Antwoord vereist / niet vereist

Maak een vraag verplicht, zodat respondenten de vraag moeten beantwoorden vooraleer ze verder kunnen gaan naar de volgende pagina.

Geen van bovenstaande-optie

Bied respondenten de mogelijkheid om geen van de aangeboden antwoordopties te kiezen, door een ‘Geen van bovenstaande’-optie toe te voegen. Deze optie wordt in de enquête zelf apart van de andere antwoordopties getoond en eens geselecteerd, worden alle andere geselecteerde antwoordopties automatisch gedeselecteerd.

Ander, gelieve te specificeren-optie

Voorzie een extra antwoordoptie zodat respondenten een antwoord kunnen kiezen, afwijkend van de aangeboden antwoordopties. Een tekstvak verschijnt zodra respondenten deze antwoordoptie aanvinken.

Auto-complete antwoorden

Stelt antwoordopties voor wanneer respondenten een antwoord beginnen in te typen.

Sorteervolgorde antwoorden

Sorteer de antwoordopties automatisch in een standaard, willekeurige of alfabetische volgorde.

Gegevenslabels

Voeg een kort label toe aan de vragen dat wordt weergegeven in de rapportering als interne referentie. Deze labels worden ook gebruikt in de SPSS en Excel downloads en in de API.

Enquête vrageneditor

WYSIWYG Geavanceerde Text Editor

Gebruik onze geavanceerde teksteditor om rijkelijk opgemaakte teksten te ontwerpen in je enquêtes, e-mailuitnodigingen, herinneringen en dankmails, en dit zonder HTML te moeten leren. Via de editor kan je ook eenvoudig afbeeldingen toevoegen aan vragen of antwoordkeuzes.

Live enquête bewerken

Zodra een enquête live is, kan je deze nog steeds bewerken. Je kunt onder andere nieuwe antwoordkeuzes toevoegen, bestaande antwoordkeuzes verplaatsen of verwijderen en afbeeldingen toevoegen.

Inline bewerken

Pas snel teksten aan in live enquêtes door eender welk aanpasbaar element in een pagina te selecteren en meteen te bewerken. Je wijzigingen worden automatisch bewaard.

Ongedaan maken

Maak je laatste actie in de tool ongedaan.

Weergavelogica & vertakking

Vertakking

Gebruik conditionele vertakking om respondenten bepaalde vragen, die voor hen niet relevant zijn, te laten overslaan.

Pagina weergavelogica

Pagina weergavelogica staat je toe om bepaalde pagina’s te tonen of te verbergen op basis van eerder gegeven antwoorden of op basis van meta-data zoals gepersonaliseerde velden, taal of geslacht.

Piping

Piping zorgt er voor dat een antwoord op een vorige vraag terugkomt in een opvolgvraag, subvraag of antwoordoptie die op een latere pagina staat.

Extractie

Met behulp van extractie kan je ervoor zorgen dat opvolgvragen enkel aangeduide opties uit voorgaande vragen tonen.

Scoring

Maak een quiz, pas scores toe in HR-onderzoeken, gebruik het als maatstaf in product- en klantonderzoeken, enz. Bepaal zelf of je de score al dan niet weergeeft aan je respondenten.

Pre-filling

Er zijn twee manieren om een antwoord op een enquêtevraag vooraf in te vullen: het antwoord toevoegen aan de enquête-URL of een standaard antwoord invoeren in de vraageditor.

Design & branding

Opmaak op maat

Pas het design van je enquêtes aan conform de huisstijl van je onderneming en verhoog zo, door een professionele en aantrekkelijke look, de respons op je onderzoeken.

Persoonlijke Multimediabibliotheek

Geüploade bestanden (afbeeldingen, audio, video, PDF’s, enz.) worden bewaard in je persoonlijke mediabibliotheek. Mediabestanden kunnen eenvoudig ingevoegd worden in meerdere enquêtes zonder dat je deze telkens apart moet uploaden.

Responsive design

De lay-out van je enquête zal zich automatisch aanpassen aan het toestel van iedere respondent (desktop, tablet, smartphone). Ongeacht de schermgrootte of -resolutie, onze enquêtes zijn eenvoudig te lezen en te navigeren.

Enquête banner

Upload je logo of een andere marketing afbeelding, die je kan gebruiken als banner bovenaan iedere pagina van je enquête.

E-mail banner

Voeg een banner toe aan je e-mailuitnodigingen en -herinneringen als je gebruik maakt van CheckMarket’s e-mailsysteem.

Multimedia antwoordopties

Gebruik afbeeldingen als antwoordopties of een combinatie van afbeeldingen en tekst.

Talen

Meertalige enquêtes

Creëer en verspreid je enquêtes in meer dan 40 talen. Een meertalige enquête, wordt beschouwd als één enquête. De resultaten van elke taalgroep kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden geanalyseerd.

Vertaalbestand

Vertaal je enquêtes met het CheckMarket vertaalbestand. Al wat je hoeft te doen is het bestand exporteren, vertalen en terug importeren in de enquête tool en je bent klaar. Alles is volledig functioneel, inclusief alle pagina weergavelogica, vertakkingen, pagina-eindes en geavanceerde vraagopties.

Meertalige website interface

Onze tool is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans.

Meertalige enquête interface

De enquête interface is wat respondenten zien als ze een enquête invullen en omvat zaken als de ‘Volgende’ knop en berichten als ‘Vraag 1 is verplicht’. Onze enquête interface is beschikbaar in meer dan 45 talen.

Enquête voorbeelden

Voorgebouwde vragenlijsten

Onze research experts hebben al hun best practices en expertise toegepast in onze voorbeeldvragenlijsten. We hebben een uitgebreide voorbeeldbibliotheek, gaande van klanten- en werknemerstevredenheidsenquêtes, tot een website feedback enquête, een Net Promotor Score enquête, enz. Al onze voorbeeldenquêtes zijn beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans.

Opmaakthema’s

Pas één van de standaard CheckMarket thema’s toe in je enquête of bewaar je eigen opmaakthema als sjabloon voor je toekomstige enquêtes.

Enquête distributie

E-mail

Gepersonaliseerde e-mailuitnodigingen

Importeer contacten en creëer een e-mailuitnodiging en -herinnering. CheckMarket zorgt ervoor dat ieder contact een gepersonaliseerde e-mail ontvangt, die een unieke link bevat naar de enquête, waardoor de tool kan traceren wie geantwoord heeft, bounces en uitschrijvingen kan registreren en automatische herinneringen kan versturen.

Automatische herinneringen

Bepaal of en wanneer CheckMarket’s e-mail engine automatisch herinneringen verstuurt naar contacten die niet geantwoord hebben en/of contacten die slechts gedeeltelijk geantwoord hebben.

Contactlijsten

Beheer uw contacten vanuit je CheckMarket account. Organiseer hen in lijsten en gebruik geavanceerde sampling technieken om ze aan je enquêtes toe te voegen.

Contacten importeren

Importeer een onbeperkt aantal e-mailadressen en valideer deze onmiddellijk bij het importeren. E-mailadressen die ongeldig zijn en e-mailadressen die meer dan eens voorkomen, worden automatisch verwijderd.

Contactvelden

Elk contact heeft de volgende velden: e-mailadres, achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum(jaar), straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, provincie, land, telefoonnummer en optioneel nog 20 gepersonaliseerde velden. Je kan deze gepersonaliseerde velden gebruiken om belangrijke informatie op te nemen, waarop je kunt filteren als je enquêteresultaten downloadt of analyseert.

Automatische bounce & opt-out rapportering

Beheer je bounces en herstel de e-mailadressen of download ze om je eigen contactbestanden te updaten. Een bounce, of bounce-back, is een e-mail die teruggezonden wordt naar de afzender, omdat hij om één of andere reden niet kon bezorgd worden.

Contactenoverzicht

Je kunt contacten toevoegen of verwijderen, individuele antwoorden bekijken, bounced e-mailadressen controleren, enquêtegeschiedenissen bekijken, enz…

Geavanceerde Sampling

Stel bij het toevoegen van contacten aan een enquête, een selectie samen uit je contactenlijst, op basis van socio-demografische karakteristieken.

Contactgeschiedenis

Bekijk de enquêtedeelname-geschiedenis van ieder contact. In één oogopslag zie je wanneer en aan welke enquêtes een persoon al heeft deelgenomen. Door op de rapport-link te klikken, kan je de antwoorden van verschillende enquêtes van een respondent bekijken en vergelijken.

Web

URL

Elke enquête heeft een unieke URL die je kunt verspreiden via je website, nieuwsbrief, social media, internet, enz.

Gepersonaliseerde URL

Je kunt een eenvoudige, korte URL genereren met zelfbedachte trefwoorden, vb. ‘s.chkmkt.com/mijnleukevragenlijst’.

Eigen domein gebruiken

Gebruik je eigen domein voor enquêtes en rapporten. Dit zal de betrouwbaarheid van je e-mails en enquêtes drastisch verhogen, wat zal leiden tot een hogere response rate. Bijvoorbeeld: enquetes.jouwbedrijf.com. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Pop-up / Pop-under

Nodig je websitebezoekers uit om deel te nemen aan je enquête via een pop-up of pop-under venster. Onze pop-ups en pop-unders zullen slechts één keer per bezoek verschijnen, tot de bezoeker heeft geklikt op “Ja, ik neem deel!” of “Nee, liever niet”.

Geïntegreerd in website (iFrame)

Integreer je enquête op eender welke pagina van je website of intranet. Een iFrame is niet enkel een link naar je enquête. De eigenlijke enquêtevragen worden weergegeven op je webpagina. Al je website navigatie blijft zichtbaar voor de gebruiker. Het is even eenvoudig als een YouTube video integreren.

Loginpagina

Voeg een wachtwoord toe aan je enquête. Dit is handig als je contacten uitnodigt via je eigen e-mailsysteem of via papieren uitnodigingen, en als je toch de antwoorden aan de respondenten wilt koppelen.

Social media

Social media enquêtes

Post je enquête-link rechtstreeks op social media (Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.), zonder de tool te verlaten.

URL verkorter

Genereer een korte URL in onze tool. plak deze korte URL in de sociale media van je keuze en voeg een aantrekkelijke boodschap toe die bezoekers ertoe aanzet om op je link te klikken.

QR code

QR code

Deel flyers uit, hang posters op of creëer advertenties met een QR code die leidt naar je enquête. Je kunt de QR code voor iedere enquête vinden op de distributiepagina en je kunt zelfs de grootte bepalen.

Flyer

Flyer enquêtes

Deel flyers uit met een korte eenvoudig leesbare URL en een QR code. Een combinatie van papier en online doet wonderen voor je responspercentage.

Kiosk

Kiosk

Plaats een kiosk (met touch screen of toetsenbord) op een vakbeurs, een open huis, in een museum, enz. Je kunt zelf instellen na hoeveel seconden het scherm automatisch terugspringt naar de startpagina.

Pagina time-out

Wijzig het aantal seconden waarna een enquêtepagina terug moet springen naar de startpagina. Zorg ervoor dat je respondenten voldoende tijd hebben om de vragen op iedere pagina in te vullen, maar laat anderen ook niet te lang wachten in het geval de bezoeker vóór hen, de enquête niet volledig invult.

Dankpagina time-out

Wijzig het aantal seconden dat de dankpagina zichtbaar blijft als de enquête volledig ingevuld is. Dit dient lang genoeg te zijn, zodat respondenten het dankbericht kunnen lezen, maar niet te lang, zodat de volgende respondent niet moet wachten vooraleer aan de enquête te kunnen beginnen.

SMS

Gepersonaliseerde SMS-uitnodigingen

Upload je lijst met mobiele telefoonnummers en personaliseer je bericht door gebruik te maken van variabelen, zoals naam, … Ons systeem verstuurt naar ieder contact een SMS met een unieke korte URL naar de enquête.

Telefoon

Telefonische enquêtes

Nodig mensen uit om deel te nemen aan je enquête, door hen telefonisch te contacteren. Operatoren of callcenter medewerkers stellen je vragen over de telefoon terwijl ze de antwoorden online invoeren. Neem het volledige telefoonscript op in je online enquête en maak uitvoerig gebruik van ons vraagtype tekst/media, zodat de gewenste opvolging voor alle scenario’s duidelijk is voor alle telefoonoperatoren. Gebruik onze API om je enquête te koppelen aan de callcenter software.

Contacten

Contactenbeheer

Beheer je contacten vanuit je CheckMarket account, nadat je ze hebt geïmporteerd. Bounces en opt-outs worden manueel behandeld. Je kunt zelfs contacten traceren doorheen verschillende enquêtes.

Contactvelden

Elk contact heeft de volgende velden: e-mailadres, achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum(jaar), straat, huisnummer, busnummer, gemeente, postcode, provincie, land, telefoonnummer en daarnaast nog 10 personaliseerbare velden. Je kunt deze gepersonaliseerde velden gebruiken om belangrijke gegevens op te nemen waarop je kunt filteren als je de resultaten downloadt/analyseert.

Contacten importeren

Importeer een ongelimiteerd aantal e-mailadressen en valideer deze onmiddellijk bij het importeren. E-mailadressen die ongeldig zijn en e-mailadressen die meer dan eens voorkomen, worden automatisch verwijderd.

Contactenoverzicht

Je kunt contacten toevoegen of verwijderen, individuele antwoorden bekijken, bounced e-mailadressen controleren, de enquêtegeschiedenis van je contacten bekijken, enz.

Contact geschiedenis

Bekijk de enquêtedeelname-geschiedenis van ieder contact. In één oogopslag zie je wanneer en aan welke enquêtes iemand al heeft deelgenomen. Door te klikken op de rapportering-link, kan je de antwoorden bekijken en vergelijken doorheen meerdere enquêtes.

Geavanceerde Sampling

Stel een selectie samen uit je contactenlijst op basis van socio-demografische karakteristieken. Zo wil je bijvoorbeeld misschien 500 mannen en 500 vrouwen toevoegen. Je kunt zelfs verder gaan en leeftijdscategorie of andere karakteristieken uit je eigen gegevens toevoegen, zoals klantensegment of dergelijke.

Cooldown regels

Contacten niet importeren die uitgenodigd zijn of geantwoord hebben in de laatste X dagen. Voor beide soorten cooldown kun je nog kiezen of deze enkel gecheckt moet worden voor de enquête waarin je de contacten aan het importeren bent, of voor alle enquêtes in je account.

Anonieme enquêtes & privacy

Enquêtes
de-identificeren

Deze optie maakt het moeilijker om respondenten in je enquête te identificeren. Het verzamelen van IP-adressen en verwijzers wordt uitgeschakeld en de link tussen contacten en hun individuele antwoorden in de rapportage wordt verbroken.

White label enquêtes

Gebruik CheckMarket als white label. Respondenten zullen niet zien dat de enquêtes via de CheckMarket tool werden aangemaakt/verspreid.

Enquête analyse

Real-time rapport met grafieken

Real-time rapport

Genereer real-time rapporten met grafieken, zodra je enquête gelanceerd is. Deze interactieve rapporten geven bovenaan de algemene distributiestatistieken weer en ook een grafiek voor iedere vraag. De slimme real-time rapportage kiest automatisch het juiste grafiektype en -kleuren, gebaseerd op meertalige detectie van negatieve sleutelwoorden.

One-click filteren

Gebruik onze ‘one-click filtering’-functie waarmee je door simpelweg te klikken op grafiekbalken dieper in je resultaten kunt doordringen.

Geavanceerd filteren

Filter je resultaten gebaseerd op antwoordopties, demografie, gebruiker-gedefinieerde velden en geïmporteerde contact meta-data.

Download-bestandsformaten

Quick view rapport

Download een rapport met de algemene statistieken van je enquête, gevolgd door een grafiek voor iedere vraag. Best gebruikt voor rapportagedoeleinden. Ingestelde filters blijven actief bij het downloaden. Beschikbaar in PDF, Excel, PowerPoint, Word, CSV en HTML.

PowerPoint rapport

Presenteer in 4 muisklikken. Onze native PowerPoint rapporten tonen de resultaten, inclusief een grafiek voor iedere vraag, op een aparte slide. Bezorg ons gerust een lege PowerPoint in de look & feel van je bedrijf en al je PowerPoint rapporten hebben automatisch deze opmaak.

Download van ruwe gegevens

Ontvang een bestand met ruwe data resultaten in native formats, uitermate geschikt voor verdere statistische analyse in programma’s zoals Excel of SPSS. Ook verkrijgbaar in CSV.

Vragen & Antwoorden

Genereer de vragenlijst met de vragen, antwoordopties en alle weergavelogica in Excel, CSV, PDF, Word en HTML. Aan te raden als je een goed overzicht wilt van de flow van uw enquête.

Distributieoverzicht

Bekijk distributiestatistieken zoals gemiddelde invultijd, % gedeeltelijk geantwoord, % einde bereikt, totaal beantwoord, bounces, enz. Je kunt je respondenten ook op een tijdlijn bekijken.

Kruistabel analyse

Download kruistabelanalyse om het mogelijke verband te tonen tussen antwoorden op twee verschillende vragen.

Deel resultaten

Resultaten delen via een URL

Voorzie een link zodat derden je enquêteresultaten kunnen bekijken. Het is mogelijk om de gedeelde resultaten te beschermen d.m.v. een wachtwoord.

Stel rechten in voor gedeelde resultaten

Deel je resultaten met derden en beheer hun rechten: “alleen lezen” of “downloaden toegestaan”.

Dashboards

Dashboards

Visualiseer en deel belangrijke informatie, wanneer je wilt en dit sneller dan ooit. Dashboards worden geüpdatet met live data van je enquête(s).

Toegang via internet or intranet

Integreer je dashboard in de website van je bedrijf of in je intranet om de belangrijkste resultaten van je enquête aan je collega’s of teamgenoten te presenteren.

Gefilterde dashboards

Gefilterde grafieken behouden de ingestelde filters als je ze integreert in een dashboard.

Beheer

Gebruikers- & rechtenbeheer

Onbeperkt aantal gebruikers

Als account- of gebruikersbeheerder kan je volledig gratis een ongelimiteerd aantal gebruikers toevoegen aan je account, en dit zonder de controle te verliezen.

Rollenbeheer

Definieer specifieke rollen per gebruiker: Tool gebruiker, factureringsbeheerder, gebruikersbeheerder, API beheerder en/of API gebruiker.

Rechtenbeheer

Bepaal specifieke rechten per gebruiker: enquêtes creëren en/of enquêtes lanceren.

Toegangsmachtigingen

Geef gebruikers toegang tot: alle enquêtes, enkel eigen enquêtes of enkel hun eigen enquêtes plus specifieke enquêtes.

Accountbeheer

Activiteitenlogboek

Dit logboek toont je welke van je gebruikers momenteel ingelogd zijn onder jouw account (en ingelogd waren in het verleden) en ook hun acties. Je vindt er details zoals: welke browser hebben ze gebruikt, wanneer hebben ze ingelogd, welke enquêtes en/of vragen hebben ze aangemaakt, bewerkt, verwijderd, enz.

Veilige geëncrypteerde verbinding met SSL

Secure Sockets Layer (SSL) creëert een veilige geëncrypteerde verbinding tussen jouw computer en CheckMarket. De connectie tussen CheckMarket en jouw computer is veilig, en je loopt niet het risico op infiltratie door derden.

Authenticatie in twee stappen

Authenticatie in twee stappen zorgt voor een verhoogde beveiliging van je CheckMarket-account. Naast je gebruikersnaam en wachtwoord voer je een code in die CheckMarket je stuurt via een sms of mobiele applicatie.

Meldingen

Voorwaarden

Gebaseerd op antwoorden

Stel voorwaarden in gebaseerd op het antwoord van een respondent. Bijvoorbeeld, identificeer ontevreden klanten automatisch op basis van een algemene tevredenheidsvraag.

Gebaseerd op meta-data

Stel voorwaarden in gebaseerd op demografische details en andere geïmporteerde data. Verstuur bijvoorbeeld een e-mail naar de account manager zodra de respondent heeft geantwoord.

Acties

Verstuur e-mail

Verstuur een e-mail naar één of meerdere ontvangers als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Verstuur SMS

Verstuur een SMS naar één of meerdere ontvangers als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Verstuur een direct Twitter bericht

Verstuur een direct Twitter bericht naar een specifieke account als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Zorg er voor dat de account van de ontvanger @cmAlerts volgt.

Zendesk ticket aanmaken

Creëer of update een Zendesk ticket als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

Verstuur HTTP-aanvraag

Verstuur een HTTP-aanvraag als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een HTTP-aanvraag wordt gebruikt om een event te triggeren op een ander systeem. Je kunt bijvoorbeeld een support ticket aanmaken in je helpdeskapplicatie, gebaseerd op antwoorden die een respondent gaf of je kunt de respondent een automatische opvolgenquête versturen als hij op een bepaalde manier antwoordt of je kunt je eigen CRM-systeem updaten, …

API & Integraties

API

CheckMarket Enquête API

Onze Enquête Application Programming Interface (API) laat je toe om enquêteprocessen te automatiseren en CheckMarket’s functionaliteit te integreren in je eigen systemen, wat een enorme tijdswinst oplevert en tal van mogelijkheden biedt, zoals bijvoorbeeld: verstuur automatisch een enquête nadat iemand contact heeft gehad met je bedrijf (aankoop, support, levering …). Een grote vooruitgang in de vereenvoudiging van je enterprise feedback!

Bidirectional communication

Je kunt informatie verzenden en opvragen, gebruik makende van onze REST enquête-API. Dit is een ideale aanpak als je uitnodigingen wilt automatiseren of als je dashboards op maat wilt creëren met live data.

Integraties

Zendesk

Je kunt eenvoudig en automatisch een CheckMarket enquête laten versturen, zodra een ticket afsluit in Zendesk. Of je kunt automatisch een Zendesk ticket aanmaken of updaten als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

LinkedIn

Als je CheckMarket gebruikt, kan je eenvoudig je enquête-uitnodiging delen met je LinkedIn connecties of publiekelijk, zonder de tool te moeten verlaten.

Facebook

Via Facebook kan je je enquête-uitnodiging posten op je persoonlijke tijdlijn of je kunt gebruik maken van hun advertentieprogramma’s om een specifiek doelpubliek te bereiken.

Integraties op maat

Je kunt CheckMarket dataverzamelingstechnologie integreren met je interne processen om allerlei informatie te analyseren en te vergelijken, zoals bijvoorbeeld perceptie-data van klanten, werknemers, partners, leden, enz. Je kunt bijvoorbeeld ook je eigen CRM updaten met gegevens die je in een enquête verzameld hebt.

Veiligheid

SSL en meer

Veilige geëncrypteerde verbinding met SSL

Secure Sockets Layer (SSL) creëert een veilige geëncrypteerde verbinding tussen jouw computer en CheckMarket. De verbinding tussen CheckMarket en jouw computer is veilig en niet in gevaar voor infiltraties van derden.

Authenticatie in twee stappen

Authenticatie in 2 stappen zorgt voor een verhoogde beveiliging van je CheckMarket-account. Naast je gebruikersnaam en wachtwoord voer je een code in die CheckMarket je toestuurt via een sms of mobiele applicatie.

Datacenter

Regio-bewuste opslag

Wij hebben datacenters in de VS, Canada, Europa en Azië. Je kunt specificeren waar je data moet bewaard worden. De data in jouw account verlaat in dat geval de aangegeven regio niet.

Klasse A datacenters

Alle data wordt bewaard in klasse A met uitgebreide fysische beveiliging. Wij krijgen ook regelmatig beveiligingsaudits. We hechten veel belang aan de best practices van beveiliging.

Redundante hardware en load balancing

Ons SaaS platform wordt gehost in meerdere datacenters in verschillende continenten. We gebruiken redundante hardware en load balancing. Dit alles in combinatie met onze 7/7 monitoring maakt dat we een ongeëvenaarde beschikbaarheid bieden. Ons systeem schaalt automatisch naar elk formaat.

Slimme back-ups

Alle data wordt in real time gesynchroniseerd tussen onze datacenters, met meerdere kopieën die bewaard blijven op meerdere machines op meerdere harde schijven. Dataverlies is nog nooit voorgevallen.

Hosting certificaten

PCI DSS Level 1, SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402, ISO 27001, FISMA Moderate, FIPS 140-2

Privacy

Privacybeleid

Bij CheckMarket zijn de privacy en veiligheid van onze klanten en gebruikers heel belangrijk. We begrijpen je bezorgdheid over de privacy van alle informatie die je met ons deelt, en je behoefte om deze gegevens te controleren. CheckMarket zal jouw gegevens nooit verkopen, overdragen of gebruiken zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt ook voor contacten, media, vragen, resultaten, enz. We zijn ook volledig GDPR/AVG compliant.

Support

Helpdesk

Telefonische support

Wij beantwoorden zelf de telefoon. Geen machine, maar een gekwalificeerde ervaren persoon, die een en ander weet van enquêtes biedt je snel en adequaat support in het Nederlands, het Engels of het Frans.

E-mail support

Stuur ons een supportmail tijdens de kantooruren en wij zullen deze binnen het uur beantwoorden, buiten de kantooruren trachten wij binnen de 4 uren iedere supportvraag te beantwoorden.

Kennisbank

Heb je een vraag over de CheckMarket enquête tool? Het antwoord vind je waarschijnlijk hier: van vertakkingen en variabelen tot grafiekkleuren en resultaten delen… De artikels bevatten stap per stap instructies en screenshots voor de meest voorkomende vragen.

Blog

Best practices, valkuilen en trends die marktonderzoek vandaag de dag vormgeven. Een perspectief van CheckMarket’s marktonderzoeksteam.

Training

Een van CheckMarket’s onderzoeksexperts organiseert een workshop waarin je alles leert over de tool tot je zelf een expert bent!

Tools

Steekproefgrootte calculator

Bereken de steekproefgrootte die je nodig hebt voor je enquête om statistisch relevante resultaten te bekomen voor een bepaalde populatie.

Diensten

Projectvoorbereiding

Enquête check-up

Onze research experts checken je vragenlijst en geven gericht advies voor een geslaagd enquêteproject: we optimaliseren de vraagstelling, routing, antwoordopties, look & feel, distributie en timing.
Daarnaast geven we praktische tips over hoe je best de krachtige ingebouwde tools gebruikt om je resultaten te analyseren.

Design op maat

Met een ontwerp op maat door onze designers ben je zeker dat je enquêteproject perfect matcht met je huisstijl en branding. Alle elementen (enquête, e-mailuitnodiging, introductie, herinneringsmails, meldingen, dankpagina, enz.) worden volledig ontworpen in de gewenste look & feel.

Vertaaldiensten

CheckMarket is gespecialiseerd in meertalige enquêtes. Wij werken samen met professionele native speakers die je enquêtes kunnen vertalen in een groot aantal talen. We hebben ook een import-/export tool die een gestructureerd Excel bestand genereert voor de vertalers.

Enquête scripting

Bespaar tijd en laat ons je volledige enquête scripten, inclusief vragen, teksten, e-mails, vertakkingen, piping, enz.

Project management

Onze ervaren project managers helpen je graag. Wij kunnen jouw project beheren van A tot Z of we kunnen je helpen met een specifiek aspect van je enquête. Als je een enquêteproject aan ons uitbesteedt, garanderen wij een vlotte opvolging en een professionele afwikkeling van je project.

Consulting

Bij de voorbereiding van een enquêteproject bekijken onze research specialisten hoe wij jou kunnen helpen. Je krijgt een duidelijke raming van de kosten, timing en output voor je project. Van bij de aanvang van je project, kan je rekenen op je CheckMarket enquêtespecialist die zorg draagt voor alles.

Programmeerwerk op maat

Quota’s op maat, maatwerkrapporten, maatwerkextracties, … kunnen op aanvraag geprogrammeerd worden. Heb je iets nodig dat je niet kunt vinden in onze tool? Geen zorgen, ons development team kan het misschien voor je ontwikkelen.

Enquêtequota

Met behulp van CheckMarket’s ‘Enquêtequota’ kan je monitoren hoeveel respondenten aan een conditie in je enquête beantwoorden, en kan je bepalen hoe de respondenten verder geloodst worden eens een quotum bereikt is. Hierdoor ben je er zeker van dat je onderzoek betrouwbaar is en dat je statistisch relevante data verzamelt.

Dataverzameling

Onderzoekspanels

Je bereikt de doelgroep die je nodig hebt en bent verzekerd van een antwoord. Afhankelijk van de projectdetails duurt het één tot enkele dagen voor het verzamelen van de resultaten. Je kunt de voortgang en de resultaten in real time volgen, aangezien het hele project wordt geïntegreerd in je bestaande CheckMarket account.

Steekproefgrootte

Onze ervaren project managers zullen je adviseren en assisteren om een ideale steekproefgrootte en representatieve verdeling te krijgen.

Voortgangsrapportering

Je  persoonlijke projectmanager volgt je project intensief op van start tot finish.
Zodra de data zijn verzameld, informeert je projectmanager je over de evolutie van de gegevensverzameling.

Analyse

Analyse op maat

Je krijgt heldere inzichten. Onze tool toont je grafieken die je een idee geven van de antwoorden op je enquête. Onze analisten gaan één stap verder. Zij vertalen de gegevens in duidelijke en begrijpelijke inzichten zodat je deze kunt omzetten in acties.

Rapporten op maat

Onze ervaren analisten zullen je onderzoeksresultaten vertalen in rapporten op maat met begrijpelijke inzichten die je in staat stellen om onmiddellijk actie te ondernemen. Het einde van de analyse is vaak het begin van de uitvoering en toepassing van de belangrijkste bevindingen.

Presentatie van onderzoeksresultaten

Onze analisten zijn bereid om de onderzoeksresultaten persoonlijk te presenteren in je organisatie. Middels een duidelijke presentatie en uitwisseling van gedachten, kunnen de verworven inzichten in de praktijk worden gebracht.