Enquêtediensten

Een succesvolle online enquête vergt heel wat vakkundigheid en oog voor detail. CheckMarket biedt een brede waaier aan professionele diensten, gaande van scripting tot analyses op maat. We kunnen jou helpen om het beste te halen uit je enquêteprojecten.

Projectvoorbereiding

Door onze jarenlange ervaring zijn we zeer flexibel in het beheren van enquêteprojecten, zowel wat betreft de vorm als de timing ervan. Omdat ieder project een unieke aanpak vereist, hechten we er veel belang aan om creatieve oplossingen op maat te bedenken voor de specifieke uitdagingen van jouw project.

Lees meer

Dataverzameling

Ook gedurende de looptijd van je enquête volgt jouw persoonlijke projectmanager je project op de voet. Al vanaf de dataverzameling houdt je projectmanager je op de hoogte over het verloop ervan, waakt over het effectief behalen van de vooropgestelde quota en stuurt bij waar nodig. Deze opvolging stelt je in staat om kort op de bal te spelen.

Lees meer

Analyse & Rapportering

Bij CheckMarket draait het niet louter om het opzetten van enquêteprojecten en het online verzamelen van enquêtegegevens. Ook het analyseren van de data behoort tot onze kernwerkzaamheden. Naast de uitgebreide standaardrapportering gaat ons researchteam een stapje verder door diepgaandere analyses op maat aan te bieden. We hebben de statistische kennis in huis om op een efficiënte en methodologisch betrouwbare wijze jouw gegevens te analyseren.

Lees meer

Een offerte aanvragen?

Contacteer ons