Enquête check-up

Heeft u een enquête uitgewerkt en wil u nog graag een uitgebreide controle zodat u zeker bent dat alles piekfijn in orde is? Wilt u een zo groot mogelijke respons? Kies dan voor onze enquête check-up!

Vraag een offerte aan

Het resultaat

CheckMarket is dé specialist in enquêtes. Onze jarenlange ervaring met duizenden onderzoeken gebruiken we om uw enquête te screenen. De CheckMarket enquête check-up biedt u een volledige doorlichting van uw enquête door onze marktonderzoekexperts. Volg hun onderbouwde feedback en u bent zeker van een optimaal enquêteproject.

Vraagt u een enquête check-up, dan ontvangt u van ons een gestructureerd overzicht met aanbevelingen om uw vragenlijst te optimaliseren.

Zo heeft u een duidelijk zicht op de verbeterpunten voor uw enquête. Brengt u deze in de praktijk, dan zal het verzamelen van data optimaal verlopen. De respondenten krijgen een beter opgestelde en begrijpbare enquête, de antwoordmogelijkheden staan op punt en de analyse achteraf zal vlotter verlopen.

Daarnaast krijgt u een overzicht van de stappen die nodig zijn om uw respons te verhogen. Zo krijgt u een helder beeld van de meest geschikte distributiemethodes die uw enquête op het juiste moment en met een wervende uitnodiging bij uw doelgroep brengen. Volgt u deze suggesties op, dan lanceert u uw project in de beste omstandigheden. Zo bent u zeker van een zo hoog mogelijke respons.

In de praktijk

Na een Enquête check-up kan u aan de slag met de resultaten van de audit. U werkt uw enquête bij op basis van de op maat gesneden adviezen, correcties en tips. Daarna kunt u uw enquêteproject optimaal lanceren.

Als u dat wil, kan CheckMarket de suggesties uit de Enquête check-up voor u verwerken in uw enquête. Wij bezorgen u graag vrijblijvend een inschatting van de tijd die we daarvoor nodig hebben.

Prijs

Stuur ons alle relevante informatie over uw enquêteproject, en wij bezorgen u met plezier een vrijblijvende prijsofferte.

De Enquête check-up voor meertalige enquêtes wordt steeds uitgewerkt in één taal, door u te kiezen (Nederlands, Engels of Frans).

Klik hier voor meer info over de prijzen van onze diensten.

De 8 voorwaarden voor een succesvolle enquête

 • De vraagformulering: duidelijk en evenwichtig
  We adviseren korte en bondige vragen te gebruiken in een toegankelijke taal. We vermijden dat ze suggestief en voor interpretatie vatbaar zijn. We controleren of u wel steeds de meest geschikte vraagtypes gebruikt. We kijken ook na of u een logische volgorde gebruikt en controleren welke vragen verplicht in te vullen zijn.
 • De routing: relevant en gefocust
  We suggereren vertakkingen en extracties waar mogelijk, zodat respondenten enkel de voor hen zinvolle vragen en antwoordmogelijkheden te zien krijgen. Zo navigeren ze vlot en logisch doorheen de vragenlijst. Dit zal de kans dat ze het einde bereiken aanzienlijk verhogen.
 • De antwoordopties: overzichtelijk en volledig
  We checken of de antwoordschalen voldoende duidelijk en logisch zijn en of ze consequent gebruikt worden doorheen de enquête. Staan de antwoordopties in de juiste volgorde en zijn de antwoordmogelijkheden gepast? Wordt er een validatie uitgevoerd bij het invullen van antwoorden? We controleren of de antwoordcategorieën alle mogelijkheden dekken en dit zonder te overlappen.
 • De doelgroep: persoonlijk en gericht
  We stellen ons in de plaats van uw doelgroep. De respondenten spreekt u waar mogelijk best persoonlijk aan. Een dergelijke aanpak verhoogt de responsgraad. De info die u over uw respondenten hebt (adresgegevens, kenmerken, …) kan gebruikt worden in de uitnodiging, in de vragenlijst en als filter bij de rapportage.
 • De distributie: responsbepalend en overtuigend
  Uw respons kan maar zo goed zijn als uw distributie. We evalueren de keuze van de distributiemethodes. Dit kan via e-mail, via web, via sociale media, via papier, via telefoon en/of via infozuil. Belangrijk is om uw doelgroep zo gepast mogelijk te benaderen. Zo heeft u de grootste kans op slagen. De inzet van een incentive kan overwogen worden, afhankelijk van de vragen en de respondenten.
  Werkt u met e-mailuitnodigingen, dan zijn de onderwerpregel, de uitnodigingstekst, de opmaak en de personalisatie cruciaal voor het welslagen van uw enquête. U krijgt hierover duidelijke aanbevelingen. Herinneringen stimuleren ook de responsgraad.
 • De look: herkenbaar en aantrekkelijk
  We analyseren de lay-out en opbouw. Wordt de huisstijl naadloos gevolgd en wekt deze voldoende vertrouwen op in de uitnodiging en in de enquête zelf? Overladen pagina’s of te uitgebreide teksten zijn te mijden. Een mooi uitgewerkte en bondig geformuleerde uitnodiging met een duidelijke link naar de enquête doet wonderen voor uw responspercentage.
 • De timing: op het juiste moment met de meest gunstige looptijd
  We toetsen het moment waarop u uw project wil lanceren. Bereikt u uw doelgroep op de juiste dag(en) en op het tijdstip dat best past voor een geslaagde respons? Is de looptijd van de enquête optimaal?
 • De analyse: passend en verhelderend
  We gaan na of de vragen en antwoordopties zo zijn opgebouwd dat zij in de rapportage meteen leiden tot duidelijke ‘actionable’ inzichten. Zijn de vragen en antwoordmogelijkheden zo opgesteld dat ze de verwachtingen voor de analyse inlossen?

Geïnteresseerd?

Heeft u nog vragen of wil u een Enquête check-up voor uw project, neem dan contact op met onze projectmanagers.

Stuur ons een e-mail