Marktonderzoek

Leer je markt beter kennen.
Steun op marktonderzoek en maak de juiste beslissingen.
Onze tool zorgt voor heldere inzichten.

Gratis aan de slag

Doelgroepbepaling

De keuze van je doelgroep is cruciaal in je marktbenadering. Om met je diensten/producten optimaal te kunnen inspelen op de behoeften van de klant, kan je best de markt opdelen in duidelijk herkenbare en aanspreekbare segmenten en afbakenen waarop je specifiek wilt focussen.

De segmentering kan gebeuren op basis van uiteenlopende parameters, gaande van eenvoudige geografische segmentatie tot complexe socio-demografische modellen. Bruikbare criteria zijn bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, vrijetijdsbesteding, aankoopgedrag, enzovoort.


Prijsonderzoek

Al van in het beginstadium van de ontwikkeling van een product of concept besteed je best voldoende aandacht aan de prijspositionering. Hoe wil je het product in de markt zetten? Hoeveel mag je boven de prijs van je branchegenoten gaan, als je een toegevoegde waarde biedt (bv. technische innovatie of gesofisticeerd design)?

Het zijn allemaal vragen waarop een prijsonderzoek het antwoord biedt. Ook voor bestaande producten is het aangewezen af en toe te checken hoe je publiek de prijs percipieert.


Prospectenonderzoek

Nieuwe klanten verwerven kost vaak heel wat tijd, geld en energie. Toch is het uitbreiden of vernieuwen van je klantenbestand van groot belang om je bedrijf op lange termijn gezond te houden. Een goede voorbereiding via een goed uitgewerkt prospectenonderzoek kan je een heel eind op weg helpen.

Probeer in de eerste plaats je potentiële klanten te identificeren, en verzamel met een vragenlijst zo veel mogelijk accurate informatie over hen. Segmenteer je prospecten op basis van het profiel dat je uit de bevraging afleidt. Aan de hand van de onderzoeksresultaten en eventuele segmentatie bepaal je de interessantste doelgroepen. Dit met als uiteindelijke doel zoveel mogelijk nieuwe klanten met toegevoegde waarde binnen te halen.


Concurrentieanalyse

Het analyseren van je belangrijkste concurrent(en) kan van onschatbare waarde zijn voor je bedrijf. Bepaal om te beginnen de aspecten waarop je je eigen onderneming of product wilt afwegen tegen de concurrentie (bijvoorbeeld prijs, kwaliteit, gebruiksgemak, locatie, …).

Een goede concurrentieanalyse kan ook een waardevolle bron zijn voor het bepalen van de juiste marketingmix voor je producten en diensten. Je kan je prijszetting of communicatie naar de doelgroep hierop afstemmen. Hoe beter je je concurrenten doorgrondt, hoe meer kans op succes.


Productdistributie

Door middel van een product distributieonderzoek ga je na of je product op de juiste plaatsen en op de juiste manier aan de consument gepresenteerd wordt.

Om dit na te gaan kan je een vragenlijst uitsturen naar een steekproef van retailers en/of klanten. Een andere optie is het inschakelen van een zogenaamde ‘mystery shopper’, die je anoniem de baan opstuurt om controles te gaan uitvoeren in een aantal winkelpunten. Zijn bevindingen kan je laten ingeven via een papieren enquête die gemakkelijk verwerkt kan worden via onze tool.


Productonderzoek

Bij een productonderzoek licht je een toekomstig of bestaand product volledig door. Voor een product dat nog volop in de ontwikkelingsfase zit kunnen er zo nieuwe ideeën worden opgedaan, voor een bestaand product kan je informatie verkrijgen voor bijvoorbeeld een betere samenstelling.

Je kunt potentiële consumenten over de meest uiteenlopende producteigenschappen bevragen, zoals gebruiksvriendelijkheid, naam, verpakking, design, imago, prijs, kleur, smaak, optimale distributiekanalen en dergelijke. Productonderzoek kan zowel gericht zijn op de technische als emotionele aspecten van een product. Aan de hand van diverse vragen kan je de acceptatiegraad achterhalen van het product in het algemeen en alle onderliggende aspecten.

Maak je eigen marktonderzoeksenquête

Lezers-, luisteraars- of kijkersonderzoek

Met dit type van onderzoek krijg je een beter zicht op de interesses van je lezers, luisteraars of kijkers. Wat vinden lezers, luisteraars of kijkers over het algemeen van je blad of programma, of wat is hun mening over specifieke rubrieken? Waarover zijn ze tevreden en wat willen ze liever anders zien? Welke andere magazines of programma’s lezen of volgen ze nog?

De resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden naar adverteerders toe, als input voor wijzigingen of om nieuwe abonnees, luisteraars of kijkers te werven. Ook journalisten kunnen er hun voordeel mee doen. Dit soort bevraging kan resulteren in het bijstellen van de doelgroep.


Kiezersonderzoek

In de aanloop naar verkiezingen kan je de kiesintenties nagaan om de verkiezingsuitslag te voorspellen. Je kunt ook de verwachte opkomst proberen in te schatten, of uitzoeken welke campagnethema’s het meest leven onder de bevolking.

Voor-, tijdens en/of na de verkiezingen kan je de resultaten gaan analyseren. Zo kan je een bevraging organiseren om kiesbewegingen in kaart te brengen en verschuivingen nader te onderzoeken. Een goed uitgewerkt kiezersonderzoek geeft je het antwoord op al deze vragen!


Overheidsonderzoek

Overheidsonderzoek kan over vele uiteenlopende onderwerpen gaan, gaande van zeer algemene thema’s zoals het asielbeleid, de economische situatie, mobiliteitsvraagstukken of volksgezondheid, tot zeer specifieke vragen. Een gemeentelijk referendum over een specifieke verkeerssituatie bijvoorbeeld, of de oprichting van een sportcentrum, zijn maar enkele van de vele mogelijke toepassingen.

Daarnaast kan de overheid onderzoek aanwenden om de interne werking van de verschillende diensten en medewerkers te evalueren. Hierin is CheckMarket al jarenlang een vaste partner voor onder andere de uitwerking van de Personeelspeiling van de Vlaamse Overheid.


Bevolkingsonderzoek

Als lokale of overkoepelende overheid, gemeentelijk of stadsbestuur is een bevolkingsonderzoek een handig instrument om meer duidelijkheid te verkrijgen rond beleidsvraagstukken.

Via bevolkingsonderzoek blijf je op de hoogte van wat er leeft onder je inwoners en kan je maatschappelijke beslissingen een groter draagvlak geven. Op deze manier krijgen burgers ook het gevoel dat ze mee kunnen wegen op het beleid. Zo pas je democratie toe in de werkelijke zin van het woord!


Non-profitonderzoek

Of je nu deel uitmaakt van een culturele, educatieve, politieke of andere non-profit organisatie, je kunt je werkzaamheden evalueren. Zo kan je bijvoorbeeld een onderzoek voeren naar het maatschappelijke draagvlak van je organisatie, of nagaan in welke mate de thema’s waarrond je werkt nog actueel zijn.

De resultaten van onderzoeken uitgevoerd door je organisatie kan je eventueel ook aanwenden ter ondersteuning van een subsidieaanvraag, of als argumentatie gebruiken voor andere vormen van fondsenwerving, of je doelgroep kan je zelfs inventieve ideeën aanreiken voor het verzamelen van giften. Op die manier kan dit onderzoek zeer rendabel zijn!

Ontdek al onze enquêtevoorbeelden

Naar het overzicht
enquête voorbeelden