Overige onderzoeken

Of u nu een poll of wedstrijd wil organiseren, ideeën wil verzamelen of een academisch onderzoek wil starten, wij hebben een oplossing voor elk onderzoek.

Aan de slag
enquête onderzoek

Covid-19 screening formulier

Gebruik ons Coronavirus (COVID-19) screeningformulier en rapportagesjabloon om snel pre-shift screening van jouw werknemers in te stellen. Je hoeft geen software te installeren en het draait in de browser op tablets en smartphones.

Start meteen

Work@Home Pulse enquête- en rapportage sjabloon

Gebruik onze Work@Home Pulse enquête en rapportage sjabloon bij werknemers die thuis werken. Kijk hoe ze het doen en of ze over alle middelen beschikken die ze nodig hebben. Dit pakket bevat een best practice vragenlijst en rapportage.
Start meteen

Academisch onderzoek

Onze enquête tool wordt regelmatig ingezet bij academisch onderzoek aan hogescholen of universiteiten, vaak in het kader van een thesis of doctoraatsonderzoek. Wij hebben hier ondertussen heel wat ervaring mee opgebouwd, en kunnen de nodige ondersteuning bieden voor alle soorten onderzoek in diverse domeinen. Dit gaat van vrij eenvoudige vragenlijsten tot zeer uitgebreide enquêtes met complexe vertakkingen en rapporteringsvereisten.

Onze deskundige supportmedewerkers zorgen ervoor dat de vragenlijst in onderling overleg op de meest optimale manier gestructureerd en gedistribueerd wordt.


Polls

Een poll of opiniepeiling is een beknopte vragenlijst (dikwijls zelfs maar één enkele vraag) over een actueel thema. Vaak duiken deze op in kranten of op websites om de mening van lezers of bezoekers over een maatschappelijk relevant onderwerp te weten te komen.

Via onze enquête tool is het perfect mogelijk een online poll te organiseren. U kan hiervoor werken met een pop-up of een pop-under venster (deze laatste verschijnt pas als uw bezoeker de website verlaat). Een andere optie is de poll rechtstreeks te integreren op eender welke pagina van uw website.


Evaluatie projecten of diensten

Wanneer u zich vaak bezighoudt met projectwerk, zijn periodieke evaluaties broodnodig om te achterhalen of uw project efficiënt en succesvol wordt uitgevoerd.

Afhankelijk van de duur van het project, kan er gekozen worden om al evaluaties uit te voeren in de loop van het project of enkel achteraf. Evaluaties gedurende het project kunnen zorgen voor bijsturing om de verschillende activiteiten te optimaliseren. Evaluaties na beëindiging van het project hebben als objectief het succes ervan af te toetsen tegenover eerder geformuleerde doelstellingen.

Zaken die vaak worden afgetoetst zijn onder andere de volgende: wat is er gerealiseerd, met welke problemen of tegenkantingen werd men geconfronteerd, hoe verliep de samenwerking en besluitvorming, werd het vooropgestelde budget gerespecteerd? Het antwoord op al deze vragen geeft u de noodzakelijke input om huidige of toekomstige projecten met een nog grotere slaagkans tot een goed einde te brengen.


Ideeën verzamelen

Zet onze tool in als moderne versie van de traditionele ideeënbus. De belangrijkste doelstelling van een ideeënbus, is meestal om bestaande processen of structuren binnen een organisatie te verbeteren. Alle medewerkers worden daarbij uitgenodigd om voorstellen aan te dragen, zonder enige beperking op inhoud of onderwerp. De online ideeënbus kan ook specifiek gebruikt worden ter voorbereiding van een evenement of vergadering of als een soort van virtueel brainstorminstrument.

Bovendien kan het naar klanten toe gehanteerd worden om beter te kunnen inspelen op hun wensen en noden. Wie kan er immers beter suggesties aandragen om service, diensten en producten te verbeteren dan de klant zelf? De ideeënbus is sowieso het ideale instrument om interne of externe belanghebbenden een groter gevoel van betrokkenheid bij uw organisatie te geven.

Ga zelf aan de slag

Verkiezing organiseren

In elk bedrijf of vereniging wordt wel eens een verkiezing georganiseerd. Dit kan om zeer uiteenlopende redenen zijn, gaande van het stemmen voor een voorzitter, ondernemingsraad of vakbondsafgevaardigden tot de uitverkiezing van een prins carnaval.

Als u af wilt van het vervelende gedoe met potloden, stembiljetten of lange wachtrijen, kan u ervoor opteren alles online te laten verlopen. Dat bespaart u heel wat tijd, niet in het minst bij de verwerking van de stemmen achteraf. Daarenboven reduceert u de kans op fouten of fraude tot nul. Om het geheim van de stemming te garanderen, worden de antwoorden geanonimiseerd. Zo kan u onmogelijk achterhalen wie welke stem heeft uitgebracht.


Verkooppunt onderzoek

Uw vertegenwoordigers zijn de ganse dag op de baan en bezoeken honderden verkooppunten per maand. Zij staan een stuk dichter bij de verkoper en de klant dan uzelf en beschikken over een schat aan informatie die u goed zou kunnen aanwenden in uw marketingstrategie of promotiebeleid. Meestal stroomt deze informatie echter onvoldoende terug naar het hoofdkantoor, omdat uw promotors niet over een geschikt instrument beschikken voor deze terugkoppeling.

Hier biedt CheckMarket de oplossing. Stel een vragenlijst op met alle details die u te weten wilt komen en laat deze ter plaatse afchecken door uw vertegenwoordiger.


Mystery shopping

Wilt u weten hoe uw klanten de dienstverlening en klantvriendelijkheid van uw organisatie ervaren? Hebt u graag meer inzicht in de wensen en verzuchtingen van de bezoekers van uw winkelpunt(en)? Om na te gaan of u effectief waarmaakt wat u belooft aan uw klanten, kan u de hulp inroepen van een mystery shopper. Dat is een gespecialiseerd persoon die ingehuurd wordt om anoniem winkelpunten, horecazaken en dergelijke te bezoeken of telefonisch de klantendienst te contacteren.

Zaken waaraan aandacht wordt besteed bij zulke contacten zijn klantvriendelijkheid, deskundigheid, ordelijkheid, wachttijden, enzovoort. Op basis van zijn ervaringen stelt de mystery shopper een gedetailleerd rapport op voor zijn opdrachtgever met de belangrijkste bevindingen. Aan de hand van dergelijke doorlichting kan u een actieplan opstellen om het serviceniveau naar de klanten toe op te krikken.

Een mystery shopper werkt zijn rapport meestal uit op basis van een papieren vragenlijst. Voor kleinere oplages kan u de antwoorden manueel (laten) toevoegen in de tool via een speciale URL, voor grotere oplages zorgen wij voor een volledig geautomatiseerde verwerking.


Wedstrijdvragen

Als u voor een wedstrijd met prijsvragen snel antwoorden wenst te verzamelen, is onze tool hierbij een handig hulpmiddel. Geef de vragen in die u aan de deelnemers wilt stellen en vergeet ook de contactgegevens niet om de winnaars achteraf persoonlijk te kunnen verwittigen. Lanceer de wedstrijd, bijvoorbeeld via mail of via een link op uw website, en daarna hoeft u enkel maar te wachten tot de antwoorden binnenstromen.

Na afsluiten van de wedstrijd kan u met behulp van de filteropties in de rapportering de respondenten met correcte antwoorden er snel uitpikken om hieruit een winnaar te trekken. Of laat CheckMarket deze zelf selecteren op basis van een eenvoudige schiftingsvraag, bijvoorbeeld het totaal aantal deelnemers. Op het tijdstip van afsluiten ziet u dan onmiddellijk wie er gewonnen heeft. Aangezien u via onze tool de looptijd van uw enquête instelt, bepaalt u op een eenvoudige manier zelf het uiterste tijdstip om te antwoorden.

Ontdek al onze enquête voorbeelden

Naar het overzicht
enquête voorbeelden