Cursussen & Evenementen

Maak een online enquête en verzamel feedback voor,
tijdens of na uw evenement of cursus.
Ontdek onze event en cursus enquêtes.

Aan de slag

Inschrijvingsformulier

Wanneer u een evenement of cursus organiseert, kan het opvolgen van de inschrijvingen heel wat administratieve rompslomp met zich meebrengen.

Voor een efficiënte en overzichtelijke verwerking van de registraties kan een online enquête een handig hulpmiddel zijn. Door te werken met online formulieren voor de uitnodigingen, inschrijvingen en opvolging, kan u zich heel wat tijd en moeite besparen. Na afsluiting van de inschrijvingen beheert u via onze rapportering de verzamelde data op een overzichtelijke manier. Daarnaast kan u de deelnemers indelen in relevante subgroepen met de geavanceerde filteropties.


Peiling naar verwachtingen

Bij de organisatie van een cursus of een evenement kan het geen kwaad op voorhand al eens te peilen naar de verwachtingen ten opzichte van de bijeenkomst. Dit kan via een bevraging die gekoppeld is aan het inschrijvingsformulier of via een losstaande enquête. Op basis van de input die u hieruit vergaart, kan u bijvoorbeeld de planning hier en daar nog bijsturen of agendapunten toevoegen. Voor een cursus kan u op deze manier al een accuraat beeld krijgen van het niveau van de deelnemers en op basis daarvan eventueel een indeling maken in homogene groepen of indien nodig het niveau van uw cursus aanpassen.

Als u zo veel mogelijk probeert in te spelen op de voorafgaandelijke verwachtingen, vermindert u het risico op teleurstellingen. Het vooraf bevragen van de deelnemers is op zich al een geschikte manier om een zeker enthousiasme op te wekken bij de participanten en het geeft hen bovendien een groter gevoel van betrokkenheid.


Evaluatieformulier

Bij de meeste evenementen of cursussen worden de deelnemers na afloop gevraagd een evaluatie in te vullen. Cursisten dienen een oordeel te vellen over de docent, inhoud van de cursus, tempo, moeilijkheidsgraad, infrastructuur en dergelijke. Congresdeelnemers worden bijvoorbeeld gevraagd hun waardering uit te spreken over de gegeven presentaties, locatie, catering en algemene organisatie. Een evaluatieformulier is daarnaast het ideale middel om te peilen naar suggesties of mogelijke verbeteringen voor volgende evenementen.

Het resultaat is meestal een grote papierberg die heel veel tijd en moeite kost om op een ordentelijke manier te verwerken. Als u dit online organiseert via onze tool, verloopt de verwerking veel efficiënter en kan u nog de dag zelf de feedback gaan analyseren met behulp van onze uitgebreide realtime rapporteringsmogelijkheden.

Ga zelf aan de slag

Examenformulier

Onze enquête tool kan perfect ingezet worden voor het online afnemen van examens. Door ons uitgebreide aanbod van 20 vraagtypes kan u alle denkbare vragen ingeven in ons systeem. Via vertakkingen zorgt u er eventueel voor dat niet iedereen dezelfde vragen te beantwoorden krijgt. U kan laten bijhouden hoeveel tijd elke respondent in totaal of per vraag gespendeerd heeft. Via maatwerkprogrammering is het mogelijk na het beëindigen van het examen automatisch een score te laten berekenen.

Het grote voordeel van een online examen is dat de resultaten in een handomdraai beschikbaar zijn. Via onze realtime rapportering kan u deze verder gaan analyseren en met de geavanceerde filteropties kan u bepaalde subgroepen van naderbij gaan bekijken. Dit bespaart u heel wat tijd ten opzichte van de traditionele ‘papieren’ examens.


Tests (taal, praktijk)

Via onze enquête tool kan u gemakkelijk allerhande tests opstellen voor cursisten of sollicitanten.

In het kader van een cursus kan een docent zijn studenten via een online bevraging op een eenvoudige manier onderwerpen aan een aantal tests om te verifiëren of de leerstof wel voldoende beheerst wordt. De resultaten zijn in realtime beschikbaar, zodat hierop onmiddellijk en op een interactieve wijze kan worden ingespeeld. Via onze gebruiksvriendelijke filtermogelijkheden kan u bijvoorbeeld vlug nagaan wie bepaalde vragen niet correct beantwoord heeft en aan deze personen dan wat meer aandacht besteden.


Training

Als u een training of opleiding organiseert, dan kan u achteraf een evaluatie laten invullen. Volgende onderwerpen kunnen hierin aan bod komen: Zijn de doelstellingen van de training bereikt? Hoe tevreden is men over de docent? Wat is de relevantie van de cursus? Hoe worden de audiovisuele hulpmiddelen beoordeeld? Wat vond men van het tempo? Hoe beoordeelt men de infrastructuur? Enzovoort…

Daarnaast kan u peilen naar de verwachtingen voor aanvang van de training of u kan aftoetsen of de cursisten de leerstof voldoende onder de knie hebben.

Ontdek al onze enquête voorbeelden

Naar het overzicht
enquête voorbeelden