Marketing- & Communicatieonderzoek

Wat vinden bezoekers van je website?
Viel je reclamecampagne in de smaak?
Start met marketingonderzoek voor een accuraat beeld.

Ga aan de slag

Naamsbekendheidsonderzoek

Een naambekendheidsonderzoek helpt je als bedrijf om inzicht te verkrijgen in de bekendheid van je organisatie op zich en/of van je producten, diensten of merken. Met de resultaten kan je op een zeer efficiënte manier je promotiebeleid bijsturen. Er zijn twee manieren om dit te doen, door het testen van de ‘spontane bekendheid’ of de ‘geholpen bekendheid’.

Bij spontane bekendheid dienen respondenten zelf namen te noemen voor een bepaalde productcategorie, bijvoorbeeld ‘Welke merken van tandpasta ken je?’. Ook de ‘top of mind’ (het product of merk dat als eerste in de gedachten van de consument opkomt) kan hierbij in kaart gebracht worden.

Bij geholpen bekendheid krijgt de respondent een lijstje van namen voorgelegd waarvan hij of zij moet aangeven of deze al dan niet een belletje doen rinkelen.


Imago onderzoek

Een imago-onderzoek probeert naar de oppervlakte te brengen hoe anderen denken over je organisatie of product. Dat kunnen leveranciers of klanten zijn, maar net zo goed interne medewerkers of de bevolking in het algemeen.

Een goed imago valt qua belang niet te onderschatten. De beleving van een product of dienst is immers nauw gerelateerd aan het imago van de organisatie die erachter schuilgaat. Het is goed mogelijk dat een deel van je doelpubliek geen duidelijk zicht heeft op je organisatie of deze zelfs helemaal niet kent. In vele gevallen wordt een imago-onderzoek daarom gecombineerd met een naambekendheidsonderzoek.


Website evaluatie

Website onderzoek geeft een inzicht in de sterke en zwakke punten van je site, zowel op gebied van inhoud en vormgeving als gebruiksgemak.

Je kunt pop-ups en pop-unders laten verschijnen telkens een bezoeker op je startpagina en/of andere pagina van je site komt. Je website bezoekers krijgen deze 1 keer te zien en kunnen meteen hun feedback invullen. De boodschap wordt maar 1 keer getoond voor elke bezoeker en wordt ook niet tegengehouden door pop-up blockers. Onze pop-ups en pop-unders werken ook vlot op mobiele toestellen!


Pre- en posttest reclamecampagne

Aan een reclamecampagne gaat heel wat creatief denkwerk vooraf. Na vele brainstormsessies worden een of meerdere concepten geheel of gedeeltelijk uitgewerkt. Vooraleer de campagne effectief op het grote publiek wordt losgelaten, kan je deze eerst uittesten bij een steekproef uit de doelgroep. Daarnaast wens je natuurlijk ook te weten (en te meten) welke impact een bepaalde reclamecampagne gehad heeft. Dit gebeurt aan de hand van een posttest. Deze is pas zinvol als er twee metingen worden uitgevoerd: een nulmeting vóór de campagne, en een nieuwe meting na de campagne.

Start zelf met marketing onderzoek

Communicatieonderzoek

Bij een communicatieonderzoek wordt het effect onderzocht van de ingezette of nog in te zetten communicatiemiddelen en –boodschappen. Het objectief van een communicatieonderzoek is na te gaan hoe een communicatieve boodschap overkomt bij de doelgroep. Je kunt de informatieve waarde van de boodschap aftoetsen, nagaan of de inhoud voldoende duidelijk overgebracht werd en of je je wel voldoende onderscheidt van de concurrentie.


Concepttest nieuw product of dienst

Om te vermijden dat er al zware investeringen gedaan worden bij de ontwikkeling van een nieuw product of dienst terwijl de kans op succes nog onzeker is, is het aangewezen in een eerste fase een concepttest te doen.

Een goede concepttest gaat na wat de algemene eerste indruk is van het concept, en of de boodschap die gebracht wordt geloofwaardig, relevant en helder is. Ook de aantrekkelijkheid naar het doelpubliek toe wordt afgetoetst. Het is mogelijk dat je meerdere concepten wilt vergelijken en wilt laten beoordelen welk hiervan het meest geschikte concept is voor verdere uitwerking. Dit kan je doen door aan elke respondent de verschillende alternatieven voor te leggen en een voorkeur te laten uitspreken.


Verpakkingsonderzoek

Blijft je productverpakking voldoen aan de hooggespannen verwachtingen van de consument? Een dergelijk onderzoek kan zowel gaan over gebruiksgemak, vorm, formaat als design. Ook de ‘fit’ tussen verpakking en product (de mate waarin deze bij elkaar passen) worden onderzocht.

Het is aangeraden zowel je product als dat van relevante concurrenten mee te nemen in het onderzoek. Door de resultaten te vergelijken, krijg je inzicht in het onderscheidende vermogen van je product en de sterkere en zwakkere punten ten opzichte van de concurrentie.

Je kunt in je onderzoek werken met afbeeldingen van de verpakking die je integreert in je vragenlijst, of de verpakking(en) zelf bezorgen aan de respondent vooraleer hij de vragenlijst toegestuurd krijgt.

Ontdek al onze enquêtevoorbeelden

Naar het overzicht
enquête voorbeelden