Productonderzoek

Contacteer ons

Bij een productonderzoek licht u een toekomstig of bestaand product volledig door. Voor een product dat nog volop in de ontwikkelingsfase zit kunnen er zo nieuwe ideeën worden opgedaan. Voor een bestaand product kan er informatie worden verkregen over bijvoorbeeld een betere samenstelling.

U kan potentiële consumenten over de meest uiteenlopende producteigenschappen bevragen, zoals gebruiksvriendelijkheid, naam, verpakking, design, imago, prijs, kleur, smaak, optimale distributiekanalen en dergelijke. Productonderzoek kan zowel gericht zijn op de technische als emotionele aspecten van een product. Aan de hand van diverse vragen kan u de acceptatiegraad achterhalen van het product in het algemeen en alle onderliggende aspecten.

Bestaande producten kan u testen bij de gebruikers zelf, of u kan de perceptie ervan nagaan bij gebruikers van concurrerende merken. Voor nieuwe producten is het aangewezen deze een langere periode te laten uittesten in een natuurlijke thuisomgeving van de respondent alvorens deze hierover te bevragen. De analyse van de resultaten geeft u de mogelijkheid om uw product en/of (marketing)strategie beter aan te passen aan de verlangens en behoeften van de consument.

Tips

  • Besteed de nodige aandacht aan het logistieke aspect van de operatie, zodat de respondent het product zeker al een tijdje in bezit heeft als deze de vragenlijst ontvangt.
  • Als de nadruk ligt op het product zelf (bv. smaaktest), werk dan met blinde verpakkingen om vertekening te voorkomen.
  • Als u productversies test bij meerdere groepen, zorg dan dat deze eenzelfde profiel hebben en het product gedurende eenzelfde periode testen.
  • U kan ook meerdere versies van een product laten testen per respondent en vragen een voorkeur uit te spreken.
  • Een goede maatstaf voor tevredenheid met het product of dienst is te vragen of de respondent dit zou aanraden aan vrienden of familie.
  • Probeer geen enkel aspect van het product of dienst over het hoofd te zien. Peil daarbij ook naar de prijs die de respondent ervoor wil betalen.

Links