Medewerkersonderzoek

Weet wat er leeft in je bedrijf. Bevraag je medewerkers en verwerf actiegerichte inzichten.
Ga zelf aan de slag en maak een enquête van scratch, gebruik een van onze gratis sjablonen of laat je bijstaan door onze experts.

Ga aan de slag

CheckMarket, jouw partner in medewerkersonderzoek!

medewerkersonderzoek
  • Onze experts zijn er voor jou

    Doe het volledig zelf aan de hand van een gratis template of laat je (gedeeltelijk) bijstaan. Onze ervaren onderzoeksexperts kunnen je helpen om actiegerichte inzichten te verwerven. Wij bieden een brede waaier aan professionele diensten projectvoorbereiding, dataverzameling, analyse.

  • Anonieme resultaten

    Sommige zaken liggen gevoeliger dan andere. De-identificeer daarom je resultaten, zodat je werknemers zich comfortabel voelen en eerlijk durven antwoorden. Je kunt er ook voor opteren om CheckMarket in te schakelen als onafhankelijk onderzoeksbureau wat je respondenten kan aanmoedigen om vrijer te antwoorden, zeker als er van tevoren een goede communicatie is.

  • Verstuur ook schriftelijke enquêtes

    Verzamel feedback van al je werknemers en combineer online enquêtes met schriftelijke. Zo bereik je ook diegenen die niet meteen toegang hebben tot het internet.


Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek of MTO weet je wat er leeft bij je personeel. Je medewerkers weten vaak heel goed wat er beter kan binnen het bedrijf. Het is aan jou om dit in kaart te brengen. Je kan peilen naar hun mening over hun job, de arbeidsvoorwaarden, de carrièremogelijkheden, verbeteringsvoorstellen, het communicatiebeleid, veranderingsprocessen, het management, enzovoort.

Vermijd zo personeelsverloop en creëer een motiverende werkomgeving met geëngageerde werknemers.

Lees meer Bekijk voorbeeld

360 graden Feedback

360 graden feedback is een methode om het functioneren van een individu binnen een bedrijfscontext te evalueren, gebruikmakend van meerdere beoordelaars. Dit zijn een aantal personen die regelmatig samenwerken met de betrokkene en een goed zicht hebben op diens dagelijks functioneren.

Daarnaast kan ook de mening van (interne) klanten worden gevraagd. Door de verschillende percepties te combineren, wordt een compleet beeld verkregen van de beoordeelde. De respondent zal zichzelf ook beoordelen om zo de eigen perceptie te vergelijken met hoe anderen dit zien. Het 360° principe wordt vooral ingezet als basis voor personeelsbeoordelingssystemen, functioneringsgesprekken en coaching.

Bekijk voorbeeld Start meteen

Werknemersevaluatie

Een regelmatige werknemersevaluatie is essentieel voor de meeste bedrijven. Beoordeel je medewerkers op een correcte manier op basis van doelstellingen die je kunt aftoetsen aan de behaalde resultaten. Je gaat per doelstelling na in welke mate je medewerker erin geslaagd is deze te behalen, aan de hand van objectief meetbare parameters.

Naast de jobgebonden objectieven zijn er ook de meer algemene competenties die dienen afgetoetst te worden (bv. leidinggeven, onderhandelen, …). Laat de vragenlijst ook door de geëvalueerde medewerker zelf invullen. Geef de werknemer daarnaast de kans feedback te geven over de relatie die hij heeft met zijn leidinggevende en met het bedrijf zelf. Vergelijk en bespreek achteraf de resultaten.


Evaluatie leidinggevende (Bottom-up evaluatie)

Een bottom-up evaluatie of beoordeling van een leidinggevende meet diens capaciteiten op een aantal kerncompetenties. Het resultaat is een nauwkeurig beeld van de sterke punten en verbeterpunten van deze persoon. Voorbeelden van competenties die afgetoetst kunnen worden zijn samenwerkingsvaardigheden, betrouwbaarheid, overtuigingskracht, besluitvaardigheid, enzovoort.

De bevraging wordt afgenomen bij de directe medewerkers in het team of departement van de leidinggevende. Deze laatste kan ook een zelfevaluatie doen en die vergelijken met de scores die hij kreeg van zijn medewerkers.

De Vlaamse Overheid hecht veel belang aan kwaliteitsvol leidinggeven. Daarom heeft het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) een instrument ontwikkeld om het functioneren van leidinggevenden te beoordelen. Met de feedback van medewerkers kunnen leidinggevenden werken aan ontwikkeling. Deze bevraging loopt al enkele jaren via CheckMarket.

Bekijk de case van AgO

Zelfassessment

Een zelfassessment kan kaderen in een sollicitatieprocedure of een jobevaluatie. De respondent wordt dan gevraagd zichzelf te beoordelen op een aantal kerncompetenties en wordt getest op vaardigheden die belangrijk zijn voor de uitoefening van de job.

Voorbeelden van competenties zijn onder andere besluitvaardigheid, overtuigingskracht, loyaliteit, onderhandelingsvaardigheden, enzovoort. Het resultaat is een gemiddelde score per competentie, waaruit de sterke en verbeterpunten van de respondent naar voren komen.


Training

Als je een training of opleiding organiseert voor je medewerkers of een andere doelgroep, dan kan je achteraf een evaluatie laten invullen door de cursisten.

Volgende onderwerpen kunnen hierin aan bod komen:
Zijn de doelstellingen van de training bereikt? Hoe tevreden is men over de docent? Wat is de relevantie van de cursus? Hoe worden de audiovisuele hulpmiddelen beoordeeld? Wat vond men van het tempo? Hoe beoordeelt men de infrastructuur? Enzovoort…

Start zelf met mededewerkersonderzoek

Loopbaanontwikkeling

Via een vragenlijst kan je de competenties of vaardigheden van je medewerkers nagaan om een zicht te krijgen op hun sterke en verbeterpunten. Daarnaast kan ook bekeken worden in welke richting je werknemers hun carrière zien evolueren, en op welke manier ze dit willen bereiken.

Dit gegeven kan dan tijdens een functioneringsgesprek met de leidinggevende verder uitgediept worden. Op basis hiervan wordt een traject uitgewerkt met aandacht voor de onderdelen waarin de betreffende persoon zich nog verder dient te bekwamen.


Screening sollicitanten

Voor bedrijven, interim- of selectiebureaus biedt het online laten ingeven van cv’s door sollicitanten zeker een toegevoegde waarde. Je kunt de verschillende kandidaten makkelijk vergelijken. Je gebruikt daarom een vragenlijst waarin gepeild wordt naar socio-demografische gegevens, motivatie, opleiding, werkervaring, talenkennis en interesses.

Je kunt de resultaten van de vragenlijst downloaden, bijvoorbeeld in Excel. Op basis hiervan kan je een geüniformiseerde database opbouwen waarin je de verschillende kandidaten eenvoudig op een aantal criteria kunt gaan vergelijken en deze afwegen tegen de functievereisten van de betreffende job.


Tests (persoonlijkheid, taal, …)

Onze enquêtetool leent zich uitstekend tot het uitvoeren van allerhande tests gericht naar je medewerkers of sollicitanten. Denk maar aan taaltests of IQ-tests om verschillende kandidaten voor een job te screenen.

Ook persoonlijkheidstests behoren tot de mogelijkheden. Of je kunt de competenties van je medewerkers testen en nagaan of ze de materie van bepaalde opleidingen voldoende onder de knie hebben. De mogelijkheden zijn eindeloos.


Exit Interview

Een exit interview is een gesprek waarin gepeild wordt waarom een medewerker het bedrijf verlaat. Dit vindt meestal plaats tussen de ontslagnemende en iemand van de HR-afdeling. Aangezien de kans bestaat dat je (ex-)collega in een face-to-face gesprek niet het achterste van zijn tong laat zien, kan een online vragenlijst hier redding brengen. Wil je snel op de hoogte zijn van de reden waarom een werknemer wil vertrekken? Stel dan een automatische melding in en ontvang zo in real time een bericht zodra de enquête is ingevuld.

Ontdek al onze enquêtevoorbeelden

Meer enquêtevoorbeelden