Grijp snel in met geautomatiseerde meldingen

“Het leven is aan de vluggen!” Identificeer belangrijke antwoordpatronen en ontvang automatische, real-time push-notificaties waardoor u meteen actie kan ondernemen. Het is simpel: Luister. Neem Actie. Win!

Ga zelf aan de slag

Als klanten ontevreden zijn, kan dit ernstige gevolgen hebben voor uw imago. Denk maar aan een post op sociale media die door duizenden mensen gelezen wordt. Neem actie vóór dit gebeurt!

Geautomatiseerde meldingen bieden u de mogelijkheid om snel te reageren en de dialoog aan te gaan met uw respondenten. Onze automatische meldingen kunnen zo risico-klanten terugwinnen. Ze staan u toe met ontevreden klanten te communiceren om zo beschadigde relaties te herstellen met een gecoördineerde opvolging.

Hoe het werkt…

Stel voorwaarden gebaseerd op de antwoorden van respondenten in een enquête.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan worden acties in gang gezet zoals het verzenden van een e-mail, een SMS, een Slack bericht, een Zendesk ticket of het maken van een API-oproep.

Identificeer bijvoorbeeld automatisch ontevreden klanten op basis van een tevredenheidsvraag en verstuur een e-mailverwittiging of SMS naar de account manager voor onmiddellijke opvolging.

  • Reageer snel
  • Win risico-klanten terug
  • Coördineer uw opvolging
  • Creëer een dialoog

Welke acties kan ik instellen?

Verstuur een e-mail naar één of meerdere bestemmelingen. Deze mail bevat alle informatie die de ontvanger nodig heeft om de melding te behandelen. De mail bevat een link naar het real-time respondent rapport dat naast alle antwoorden ook de contactvelden, locatie, enz. bevat.

Verstuur een SMS naar één of meerdere bestemmelingen waar ook ter wereld. Deze SMS bevat uw persoonlijke boodschap met een korte URL naar het real-time respondent rapport dat de ontvanger onmiddellijk kan bekijken op zijn smartphone.

Onze Salesforce integratie laat u moeiteloos leads overdragen. Zo kunt u contactpersonen, leads, accounts, taken, events, enz. creëren/updaten. Taken kunnen ingesteld worden als open of gesloten, en kunnen toegewezen worden op basis van de Salesforce lead toewijzingsregels.

Onze Zendesk integratie laat u automatisch een ticket creëren in deze populaire web-based helpdesk. U zou bijvoorbeeld in een enquête aan respondenten kunnen vragen of zij gecontacteerd willen worden en zo ja een ticket laten aanmaken in Zendesk, zodat uw helpdesk medewerkers hen kunnen contacteren.

Verstuur een automatisch bericht via Slack waarbij u specifieke teamleden bereikt, of een volledige afdeling. Het bericht bevat alle informatie die de ontvanger nodig heeft om de melding te behandelen. Het bevat een link naar het real-time respondentenrapport met alle antwoorden, contactvelden, locatie enz..

Via onze Twitter integratie kan u automatisch een direct message (DM) versturen. Kies welke info het bericht moet bevatten aan de hand van variabelen en ontvang bijvoorbeeld de URL om naar het respondentenrapport te gaan. Zo kan u een ontevreden klant gemakkelijk opvolgen.

Gebruik onze melding ‘Maak nieuw contact’ om uw workflow te automatiseren en een nieuw contact te creëren telkens er een bepaald antwoord wordt gegeven. Zo kan u een ontevreden klant meteen toevoegen aan een opvolgenquête. Het opvolgteam ontvangt onmiddellijk een uitnodiging om de opvolgenquête in te vullen van zodra iemand geïdentificeerd wordt als ontevreden.

Verstuur een HTTP-verzoek. Deze verzoeken zijn zeer krachtig, omdat ze het toelaten te communiceren met andere systemen en API’s. U kan bijvoorbeeld een support ticket aanmaken in uw helpdeskapplicatie, gebaseerd op antwoorden die een respondent gaf, of u kan onze API gebruiken om de respondent een automatische opvolgenquête te sturen als men op een bepaalde manier antwoordt.

Optimaliseer meldingen met Variabelen

Eén van de werkelijke krachten van onze automatische meldingen is het gebruik van variabelen. U kan allerlei informatie toevoegen zoals contact- en demografische velden vanuit uw contactenlijst en antwoorden van de enquête.

U kan de variabelen zelfs in het onderwerp en het e-mailadres gebruiken. Bijvoorbeeld, als een optioneel veld het e-mailadres van de account manager van de respondent bevat, dan kan u die variabele toevoegen in het “Aan”-veld, zodat de correcte account manager de mail ontvangt. Alle variabelen zijn ook beschikbaar in het Twitter bericht en bij het maken van HTTP verzoeken.

Luister. Neem actie. Win!

CheckMarket is no nonsense, vult de belofte helemaal in. Er is de zekerheid dat er, bij de minste twijfel, een expert klaarstaat. Maar ook is er de geruststelling dat die zich niet opdringt.

Jan Meeuwis, Fidea