Verstuur enquêtes via e-mail

Importeer contacten en verstuur automatische e-mailuitnodigingen. Het is snel en eenvoudig! Bekijk via het real-time overzicht wie volledig of gedeeltelijk geantwoord heeft, wiens e-mailadres gebouncet is, enz.

Contacten importeren

Importeer een onbeperkt aantal e-mailadressen en valideer hen onmiddellijk tijdens het importeren. Ongeldige e-mailadressen en e-mailadressen die meer dan eens voorkomen worden automatisch verwijderd. Op het einde van het importproces wordt een downloadbaar rapport van deze fouten gegenereerd zodat u uw eigen contactlijsten up-to-date kunt maken.

contact importeren

Contactenoverzicht

Als u kiest voor e-maildistributie kan u de contactenlijst met alle meta data op enquêteniveau bekijken. Hier kan u contacten toevoegen of verwijderen, individuele antwoorden raadplegen, gebouncete e-mailadressen nakijken, enz.

contactenoverzicht

Optionele velden

Elk contact heeft de volgende velden: E-mailadres, achternaam, voornaam, taal, geslacht, geboortedatum, straat, huis- en busnummer, postcode, woonplaats, provincie, land, telefoon en 20 optionele velden. U kan deze optionele velden gebruiken om belangrijke informatie in te geven waarop u bij het aanmaken van enquêtepanels of bij het downloaden/analyseren van de resultaten kunt filteren.

gepersonaliseerde velden

Gepersonaliseerde e-mailuitnodigingen

De kwaliteit van de e-mailuitnodiging is zeker één van de doorslaggevende elementen voor het behalen van een hoog responsgehalte. Door gebruik te maken van onze Rich-text (HTML) editor, beheert u zelf ieder aspect van uw e-mailuitnodiging. Als de enquête gelanceerd is, genereert en verstuurt ons platform automatisch voor ieder contact een individuele e-mail. Via een mail-merge worden variabelen zoals bijvoorbeeld ‘Beste $$$ContactFullName$$$’ in de uitnodiging vervangen door hun waarden.

Daarnaast bevat elke uitnodiging een unieke URL voor enkelvoudig gebruik. Dit verhoogt het gebruiksgemak en doet het responspercentage stijgen. Respondenten kunnen de enquête maar één keer invullen. Wanneer ze niet meteen tot het einde geraken, kunnen ze via de persoonlijke link terugkeren naar de pagina waar ze gestopt zijn.

Een ander voordeel van CheckMarket e-mailuitnodigingen is de mogelijkheid om de eerste vraag te embedden. Dit maakt een stuk eenvoudiger voor uw respondenten. Ze hoeven enkel maar op een score te klikken in de e-mail waarna ze meteen naar de enquête gestuurd worden. Hier vullen ze de rest van de vragen in.

enquête e-mailuitnodiging

Automatische rapportage gebouncete e-mails

Nadat uw enquête gelanceerd is en uw e-mailuitnodigingen verstuurd zijn door onze e-mail engine, kan het zijn dat sommige e-mails ‘bouncen’. Een bounce of bounce-back is een e-mail die teruggestuurd wordt naar de afzender omdat hij om één of andere reden niet kan bezorgd worden aan de geadresseerde. Deze ‘bounces’ worden automatisch geregistreerd in uw contactenoverzicht. De status van deze contacten verandert dan in ‘bounced’. U kan de e-mailadressen corrigeren of deze downloaden om uw eigen gegevens te updaten.

Verder lezen

e-mail rapportage

Automatische herinneringen

Met deze instelling bepaalt u of en wanneer de CheckMarket e-mail engine automatisch herinneringen verstuurt naar uw contacten. CheckMarket biedt twee soorten herinneringen. Eén is voor contacten die de enquête niet beantwoordden. De andere is voor contacten die de enquête slechts gedeeltelijk beantwoordden, maar gestopt zijn alvorens het einde te bereiken. Deze instelling kan nog aangepast worden eens uw enquête ‘Live’ is.

Verder lezen

enquête e-mail herinnering

Contactlijsten

Een contactlijst is een herbruikbare groep contacten die je voor meerdere enquêtes kunt uitnodigen. Je kunt contacten manueel toevoegen of hen vanuit een bestand importeren. Gebruik contactlijsten om gemakkelijk meerdere enquêtes naar eenzelfde lijst te sturen zonder dat je deze steeds opnieuw moet importeren.

Verder lezen

contactlijsten