Helpcentrum

Meldingen per e-mail instellen

Geen reacties

Door gebruik te maken van een melding per e-mail wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht wanneer een respondent een of meerdere specifieke antwoorden in uw enquête kiest. U bepaalt zelf welke antwoorden zulke ‘alerts’ triggeren en aan wie deze moeten bezorgd worden. Dit maakt een nog snellere opvolging van de resultaten mogelijk.

Automatische meldingen zorgen er ook voor dat u gemakkelijk uw ontevreden respondenten kunt opvolgen.

Bijvoorbeeld: Indien een respondent een lage NPS® geeft, kunt u hiervoor automatisch een mail laten sturen naar een account manager, de support-afdeling, of wie u ook maar wenst. Zij kunnen op hun beurt de klant contacteren, vragen wat het probleem was en dit oplossen.

U kunt ook een trigger instellen op basis van respondentvelden. Door antwoorden en respondentvelden te combineren kunt u complexe, maar zeer nuttige meldingen op maat van uw behoefte instellen.

U kunt uw meldingen op ieder moment aanpassen, activeren of inactiveren.

 

Een melding instellen

 1. Meld u aan bij CheckMarket.
 2. Open de enquête waar u meldingen aan wil toevoegen.
 3. Klik op Instellingen en daarna op Meldingen.
 4. Klik op de blauwe plus blauwe plus icoon om melding toe te voegen aan enquête.
 5. U ziet nu het volgende scherm:

  De verschillende velden in een melding

  1Naam van de melding4Actie
  2Actief/Inactief
  3Voorwaarden  

   

  (1) Naam van de melding: Geef uw melding een naam zodat deze meteen herkenbaar is.

  (2) Actief/inactief: De melding activeren of inactiveren

  (3) Voorwaarden: Hier stelt u de specifieke voorwaarden van uw melding in. Deze voorwaarden kunnen bepaalde antwoorden zijn, maar even goed een bepaalde waarde die u mee geïmporteerd hebt met uw contacten. Zie hiervoor de paragraaf Stap 1: Voorwaarden instellen.

  (4) Actie: U kunt een e-mail versturen, maar ook een Twitter bericht verzenden, een sms sturen, op Slack posten, een API oproep instellen, … Dit artikel gaat dieper in op de actie e-mail versturen.

 6. Geef uw nieuwe alert een naam.
 7. Stel de voorwaarden in.
 8. Selecteer de actie Verstuur e-mail.
 9. Vul de nodige gegevens in in het e-mailbericht dat verschijnt. U leest hierover meer in de paragraaf Stap 2: E-mailbericht opstellen.
 10. Klik op Opslaan.

Uw melding is meteen actief en zal verstuurd worden zodra aan alle voorwaarden is voldaan. De enquête hoeft hiervoor niet volledig ingevuld te zijn.

 

Stap 1: Voorwaarden toevoegen

Voorwaarden voor een melding zijn erg gelijkend op de voorwaarden voor een vertakking. U kiest zelf de vraag of het respondentveld en de waarde die deze moeten bevatten om een melding per e-mail te triggeren. Met de EN/OF operator kunt u verschillende voorwaarden combineren.

Het voorwaarden-scherm ziet er als volgt uit:

voorwaarden in een melding

1Type voorwaarde4Waarde
2Vraag/Veld5Voorwaarde toevoegen
3Operator 

 

(1) Type voorwaarde
Selecteer het gewenste type uit de Type -keuzelijst:

 • Vraag: Het antwoord op een voorgaande vraag.
 • Respondentveld: Gegevens van de respondent (socio-demografisch, adresgegevens, gepersonaliseerde velden, …).

(2) Vraag/veld
Selecteer uit de Vraag/Veld selecteren -keuzelijst de vraag of het respondentveld waarop uw voorwaarde gebaseerd is.

(3) Operator
Afhankelijk van de context heeft u keuze uit verschillende operatoren voor het instellen van de gewenste criteria zoals: “is ” ,“is niet” ,“bevat” ,”bevat niet” ,”groter dan” ,”kleiner dan”, enz. Kies een operator uit de Operator selecteren -keuzelijst om uw voorwaarde te vervolledigen.

(4) Waarde
Kies een antwoord uit de Waarde selecteren -keuzelijst of vul het invoerveld in waaraan de voorwaarde moet voldoen.

(5) Voorwaarde toevoegen
Klik hierop om een tweede, derde, … voorwaarde toe te voegen.

We nemen als voorbeeld de Net Promoter ScoreSM. U wil natuurlijk meteen op de hoogte gebracht worden wanneer een klant een lage Net Promoter Score geeft.

U kiest dan als Type (1) Vraag en als Vraag (2) uw NPS vraag, maar op het niveau van de antwoordopties, nl.  “- Zeer onwaarschijnlijk – Zeer waarschijnlijk”.
Als operator (3) kiest u “kleiner dan” en als Waarde (4) “7” (iedereen die een score lager dan 7 geeft, is een detractor).

Uw voorwaarde voor de “NPS Detractor” melding komt er dan als volgt uit te zien:

Voorbeeld van voorwaarden in een melding voor een NPS detractor

 

 

Stap 2: E-mailbericht opstellen

Van zodra u de actie Verstuur e-mail selecteert, verschijnt er een e-mailbericht dat al grotendeels ingevuld is met standaard tekst en een aantal variabelen. U kunt een lijst van bruikbare variabelen terugvinden via het blauwe tabblad Variabelen rechts bovenaan.

Het bericht bestaat uit de volgende delen:

Verschillende velden in een melding mail

1Van4Onderwerp
2Antwoordadres5Hoofdtekst
3Aan6Variabelen

 

(1) Van
Dit is de naam die onmiddellijk zichtbaar zal zijn voor de ontvangers van uw melding. Wie verstuurt deze meldingen? Is het uw bedrijf? Een specifiek departement? Vul deze namen hier in. Gebruiker GEEN e-mailadres.

(2) Antwoordadres
“Out of Office” berichten of rechtstreekse antwoorden op uw meldingen worden naar dit adres gestuurd.

(3) Aan
Zet hier alle e-mailadressen van personen aan wie u de melding wil sturen.
U kunt ook hier een variabele gebruiken!
U wil bijvoorbeeld dat de rechtstreekse manager van een bepaald departement geïnformeerd wordt. Importeer dan het e-mailadres van deze persoon in een gepersonaliseerd veld van uw groep en gebruik de variabele voor dat gepersonaliseerd veld om het e-mailadres toe te voegen als ontvanger.

(4) Onderwerp
Standaard wordt hier de naam van de melding gebruikt. U kunt deze uiteraard aanpassen naar wat in uw situatie het beste past.

(5) Hoofdtekst
Dit is de inhoud van uw mailbericht. Ook hier kunt u met behulp van variabelen bepaalde waardes van de contacten, of zelfs antwoorden uit de enquête, tonen! U kunt uw eigen banner toevoegen, andere informatie toevoegen, tekst in andere kleuren zetten, enz. Kortom, u kunt uw melding volledig personaliseren zodat ze beantwoordt aan de look ‘n feel van uw bedrijf of product.

(6) Variabelen
Hier vindt u de lijst van mogelijke variabelen terug die u kunt gebruiken in uw melding.

Voor uw NPS-detractor melding, zou uw bericht er als volgt kunnen uitzien:

Voorbeeld van een melding mail

U kunt een e-mailbericht opstellen dat volledig op maat is en alle informatie bevat die uw ontvangers nodig hebben om actie te ondernemen.

Net Promoter en NPS zijn gedeponeerde handelsmerken, en Net Promoter Score en Net Promoter System zijn handelsmerken van Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. en Fred Reichheld.

 

Gerelateerde artikels

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.