CheckMarket lid van ESOMAR

Sinds oktober 2010 is CheckMarket lid van ESOMAR.

Dit is een internationale organisatie voor markt- en opinieonderzoek met meer dan 4.800 leden in ruim 120 landen.

Deze in 1948 opgerichte vereniging zet zich wereldwijd in om beter markt- , consumenten- en maatschappelijk onderzoek mogelijk te maken. ESOMAR heeft als voornaamste doelstelling het promoten van het belang van markt- en opinieonderzoek als manier om inzicht te krijgen in bepaalde thema’s en vraagstukken om zo een effectieve besluitvorming in de hand te werken. Hiertoe biedt ESOMAR een uitgebreid aanbod van sectorspecifieke conferenties, publicaties en communicatiemiddelen.

CheckMarket verbindt zich met dit lidmaatschap ook tot het naleven van de deontologische code van ESOMAR. Deze code vereist onder andere het gebruik van strikte enquêteprocedures, een duidelijk afgelijnde structuur van de steekproefgroepen en respect voor de anonimiteit van de respondent.

Met het ESOMAR-lidmaatschap heeft CheckMarket een verdere stap gezet in de professionalisering van haar diensten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.