Gert Van Dessel

4 stages of Net Promoter Score (NPS)

1 reactie

Many realize the strengths of Net Promoter ScoreSM but few exploit the full potential of NPS® in an automated feedback program. In this blog we will go in depth on how to get NPS to the next level and effectively set up an automated feedback loop. We illustrate this with the ‘the 4 stages of Net Promoter Score’. Starting from inviting your customers to a classic customer satisfaction survey going to integrating the Net Promoter Score approach as an early churn detection and prevention mechanism into your Business Intelligence Software.

Read more

Mobiel onderzoek de toekomst?

Geen reacties

De technologische evolutie staat niet stil en doet een aantrekkelijke wereld van nieuwe mogelijkheden opengaan. Mobiel onderzoek is er daar ongetwijfeld een van. Het explosief toenemende gebruik van smartphones en tablet-pc’s zoals de iPad zorgt ervoor dat bijna iedereen tegenwoordig om het even waar en wanneer online bereikbaar is. Bovendien zullen mobiele toestellen in de toekomst alleen maar goedkoper, sneller en betrouwbaarder worden. Stilaan het moment dus om als bedrijf hierop in te spelen voor uw onderzoeken.

Read more

Net Promoter Score – NPS – Hoe meten?

9 reacties

De Net Promoter Score SM (NPS®) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klantentevredenheid te meten, en bijgevolg een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van je bedrijf of product. Laten we de NPS onder de loep nemen.

Hoe werkt het?

De Net Promoter Score werd in 2003 ontwikkeld door managementconsultant Fred Reichheld van Bain & Company, in samenwerking met het bedrijf Satmetrix. Het doel was een eenduidige en gemakkelijk te interpreteren klantentevredenheidsscore te bepalen die doorheen de tijd of tussen verschillende sectoren kan vergeleken worden. De NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of dienst aan anderen (vrienden, collega’s, familie, …) zou aanbevelen. De achterliggende gedachte is simpel: als je graag een bepaald product gebruikt of zaken doet met een bepaald bedrijf, wil je dit maar al te graag delen met anderen.

Concreet wordt aan de respondent de volgende ‘ultieme’ vraag gesteld:

In welke mate zou u bedrijf/merk/product X
aanraden aan vrienden/familie/collega’s?

Hierop kan een antwoord gegeven worden op een 11-puntenschaal, gaande van 0 (zeer onwaarschijnlijk) tot 10 (zeer waarschijnlijk).

Hoe wordt de Net Promoter Score berekend?

Naargelang de score die gegeven wordt op de Net Promoter-vraag onderscheidt men 3 categorieën van mensen:

  • Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben
  • Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben
  • Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben

De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors en Criticasters. De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als een percentage maar als een absoluut getal, dat zich ergens tussen -100 en +100 situeert. Als je bijvoorbeeld 25% promotors hebt, 55% Passief Tevredenen en 20% Criticasters, dan bedraagt de NPS +5. Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd.

Hoe de Net Promoter Score interpreteren?

De NPS wordt tegenwoordig door heel wat grote bedrijven gehanteerd als customer feedback instrument. Ze geeft je organisatie een duidelijk kengetal dat voor alle medewerkers goed verstaanbaar is en waarop managers het beleid kunnen afstemmen. Volgens velen is de NPS ook een goede indicatie van het groeipotentieel en de klantenloyaliteitvan een bedrijf. Volg de evolutie van de score doorheen de tijd, of vergelijk ze met een vooraf bepaald streefcijfer. Via de NPS kan je ook verschillende regio’s of producten gaan vergelijken, of nagaan waar je bedrijf zich bevindt in vergelijking met het sectorgemiddelde – indien dat beschikbaar is.

Volgens Reichheld scoort het gemiddelde Amerikaanse bedrijf minder dan +10 op de NPS, terwijl de best scorende organisaties zich situeren tussen de +50 en +80. De waarden kunnen wel sterk verschillen van sector tot sector en van cultuur tot cultuur.

Om de beweegredenen te begrijpen van Promotors en Criticasters is het aangewezen de NPS-vraag te laten vergezellen door een of meer open vragen die peilen naar de achterliggende redenen voor de score. Dit laat je toe om gepast bij te sturen en je NPS gunstig te beïnvloeden. Dat kan door het aantal Promoters op te krikken, maar ook door het aantal Passief Tevredenen en Criticasters terug te dringen (of beter nog: een combinatie van beide).

Toepassing van de Net Promoter Score bij CheckMarket

Om in te spelen op de toenemende populariteit van de Net Promoter Score heeft CheckMarket beslist de NPS-vraag toe te voegen als standaardvraag in de surveytool. Het volstaat dus om het NPS-vraagtype te selecteren om de vraag te integreren in je enquête. Je kunt trouwens zelf de formulering van de vraag en de benaming van de eindpuntwaarden aanpassen.

Zodra de antwoorden binnenkomen, krijg je in de rapportering zelf een staafgrafiek te zien met het percentage Criticasters (rood), Passief Tevredenen (oranje) en Promotors (groen). Daaronder zie je ook nog eens in detail de antwoordspreiding voor de 11 mogelijke scores. Op basis van de percentages wordt dan de effectieve NPS berekend. Deze wordt op een visueel aantrekkelijke manier in dashboardvorm voorgesteld (positieve NPS in het groen, negatieve in het rood). Zo zie je in één oogopslag hoe goed je product of bedrijf presteert.

Enkele kanttekeningen bij de Net Promoter Score

Vanuit wetenschappelijke hoek zijn er wel wat tegenkantingen tegenover de Net Promoter Score. Zo zou het model te eenvoudig en te weinig wetenschappelijk gefundeerd zijn. Het draait volgens de tegenstanders niet enkel om getallen en percentages, maar ook om oorzaken en effecten. Bovendien meet de NPS niet het gedrag van klanten. Die mogen dan wel beweren dat ze een bedrijf of product in meer of mindere mate aanbevelen, maar of ze dat ook effectief doen, blijft de vraag.

De NPS is sowieso bruikbaarder in markten met veel concurrentie, waar klanten zich gemakkelijk door vrienden of kennissen laten adviseren alvorens tot een aankoop over te gaan. Nog een beperking is dat de NPS enkel rekening houdt met klanten, terwijl er ook vele niet-klanten als Criticasters optreden en voor slechte mond-tot-mondreclame zorgen. De NPS houdt ook weinig rekening met de nuanceverschillen in de scores: een 0 of een 6 worden als evenwaardig beschouwd, terwijl er toch heel wat verschil is in waardeoordeel. Het maakt ook geen verschil of er 70% Promotors zijn en 30% Criticasters tegenover 40% Promotors en 0% Criticasters. Beide resulteren in een NPS van +40.

Conclusie

Enige omzichtigheid is dus geboden. Het is duidelijk dat de NPS alléén niet zaligmakend is. Maar met de juiste omkadering en een aantal bijkomende motiveringsvragen is het zeker een nuttig instrument. De grootste sterkte is de eenvoud. En aangezien heel wat grote bedrijven er gebruik van maken, is het een tool die zijn waarde al bewezen heeft.

Onthoud dat de NPS slechts een startpunt vormt. Na de analyse kan het echte werk beginnen: het beleid aanpassen en de nodige acties uitwerken om de NPS de hoogte in te jagen. Dit is uiteraard een werk van lange adem, maar de NPS vertelt je precies waar je organisatie zich bevindt in het groeiproces.

Ga zelf aan de slag en maak je eigen Net Promoter Score enquête.


Net Promoter, NPS en de NPS-gerelateerde emoticons zijn geregistreerde handelsmerken, en Net Promoter Score en Net Promoter System zijn handelsmerken van Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. en Fred Reichheld.

Read more

CheckMarket lid van ESOMAR

Geen reacties

Sinds oktober 2010 is CheckMarket lid van ESOMAR.

Dit is een internationale organisatie voor markt- en opinieonderzoek met meer dan 4.800 leden in ruim 120 landen.

Deze in 1948 opgerichte vereniging zet zich wereldwijd in om beter markt- , consumenten- en maatschappelijk onderzoek mogelijk te maken. ESOMAR heeft als voornaamste doelstelling het promoten van het belang van markt- en opinieonderzoek als manier om inzicht te krijgen in bepaalde thema’s en vraagstukken om zo een effectieve besluitvorming in de hand te werken. Hiertoe biedt ESOMAR een uitgebreid aanbod van sectorspecifieke conferenties, publicaties en communicatiemiddelen.

Read more

Meest klantgerichte KMO 2010

1 reactie

Voor de derde opeenvolgende keer werkt KBC Bank & Verzekeringen samen met CheckMarket om de award voor de meest klantgerichte KMO te kunnen uitreiken. Binnen dit prestigieuze project toont CheckMarket zich als sterke online enquêtetool, maar ook als betrouwbare partner voor full service-projecten.

KBC Bank en Verzekeringen draagt een doordacht klantenbeleid hoog in het vaandel. KBC reikt dan ook tweejaarlijks de prestigieuze award uit voor de meest klantgerichte KMO in Vlaanderen. Deze thematische award is onderdeel van de KMO-Laureaat, een zeer gewaardeerd initiatief waarbij Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) samen met KBC Bank en Verzekeringen, Electrabel en Base tweejaarlijks een uitmuntend ondernemerschap wil belonen.

Read more

Vermijd dat uw e-mailuitnodiging in de spambox terechtkomt

Geen reacties

Onze support medewerkers horen wel eens van klanten dat zij vrezen dat hun e-mailuitnodiging niet of in een vreemde vorm bij de respondent zal aankomen. Uiteraard streeft CheckMarket ernaar dat alle uitnodigingen vlekkeloos in de mailbox van uw panelleden terechtkomen, maar in een steeds agressiever wordende wereld van e-mailverkeer is de vrees voor niet-toegekomen uitnodigingen niet altijd onterecht.

E-mail providers schakelen steeds meer geavanceerde spam filters in om de mails van onbekende afzenders te onderscheppen.

Volgende tips kunnen u helpen om uit de klauwen van de spam filters te blijven:

Read more

Verstandig aan de slag met open vragen

Geen reacties

Bij het opmaken van uw vragenlijst biedt de tool van CheckMarket een twintigtal verschillende antwoordtypes. Een veelgebruikte toepassing in deze lijst is onder meer het gebruik van open vragen. Op die manier krijgt de respondent de volledige vrijheid, weliswaar beperkt tot een bepaald aantal karakters, om op een bepaalde vraag of stelling te reageren.

Read more