Hoe een goede enquête opstellen?

Online enquêtes zijn ongetwijfeld één van de meest krachtige en rendabele toepassingen van internetmarketing. De snelheid en het gemak waarmee enquêtes vandaag de dag worden afgenomen, doet velen verstomd staan.

Hier volgen enkele tips voor een goede enquête die we uit eigen ervaring bijeengesprokkeld hebben.

Doe wat offline huiswerk

Begin niet zomaar vragen neer te pennen. Bepaal eerst het doel van uw enquête. Wat wil ik leren, wat wil ik bereiken? Schrijf dit alles neer en stel vervolgens zorgvuldig uw vragen op.

Plaats uzelf in de schoenen van uw respondenten en denk ruim. Tracht uit te zoeken wat de respondenten boeit, waar hun interesses liggen, welke vragen zullen aanslaan.

Eventueel contacteert u vervolgens enkele mensen die u wenst te enquêteren; leg hen uit wat u tracht te bereiken en vraag hen naar hun inbreng. Suggesties van uw doelgroep kunnen zeer interessant zijn.

Brainstorm

Aangezien het zo eenvoudig is om een enquête te creëren en om vragen te stellen, denkt men ook vaak dat een degelijke planning en bepaling van de doelstellingen alvorens tot lancering over te gaan, overbodig is. Niets is minder waar. Het is uiteraard verleidelijk om met een webgebaseerde interface in een handomdraai een reeks vragen te genereren.

Stel een mini-panel van collega’s of vrienden samen. Brainstorm en noteer een reeks vragen die relevante antwoorden oproepen die het best aan uw doelstelling beantwoorden.

Bouw een gesprek op

Het is aan te raden uw vragen onder te verdelen in een begin, een midden en een eind. Begin met eenvoudige, brede vragen alvorens tot de meer specifieke vragen over te gaan. Voeg zo mogelijk enkele vragen toe die uw respondenten tot nadenken stemmen. Saaie demografische vragen plaatst u best aan het einde van uw enquête (naam, bedrijf, functie, marketingbudget, enz.).

Belangrijk is dat u de enquête ziet als een gesprek. U wil respondenten motiveren om de volledige enquête te beantwoorden. Dat houdt in dat u naar ieder antwoord moet luisteren. Elke vraag zou spontaan moeten voortvloeien uit het antwoord op de voorgaande vraag. Dit vergt wel enige oefening. Verdeel uw vragen in categorieën en gebruik het vraagtype ‘subtitel‘ om een nieuwe categorie in te luiden. Bijvoorbeeld: ‘Webgebruik – Nu volgen een aantal vragen over uw webervaring‘.

Test uw enquête alvorens ze te lanceren.

Uw e-mailuitnodiging en uw enquête onderwerpen aan de kritische blik van anderen is uiteraard altijd een goed idee.