Nieuwe ​dataretentie instellingen

CheckMarket introduceert ​eenvoudige ​​beheersregels voor gegevensbewaring waarmee je ​zelf ​kunt bepalen hoelang je contact- en respondentgegevens op onze servers worden bewaard. Wij verwijderen automatisch contact- en respondentgegevens die ouder zijn dan de bewaartermijn die je ​instelt.

Vaak vereisen beveiliging​s​​richtlijnen ​in ​jouw organisatie of privacywetten​ -​ zoals artikel 5.1.e van de AVG ​(GDPR) ​die van kracht word​t op 25 mei 2018​ -​ dat persoonlijke gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

 

Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen (“opslagbeperking”);

In lekentermen: houd data niet langer bij dan nodig! Als je de data voor een langere periode nodig hebt, én ze worden gebruikt voor statistische doeleinden, bijvoorbeeld voor benchmarking, dan is dit toegestaan zolang je de nodige maatregelen neemt om deze data veilig te bewaren.

Beheer hoe lang we persoon​sgegevens opslaan

De ​dataretentie ​regels zijn van toepassing op ALLE enquêtes in je account en kunnen op enquêteniveau worden overschreven.

Gerelateerde artikels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.