Nieuw: Vraag weergavelogica

Je kunt weergavelogica gebruiken om enquêtes te creëren die zijn aangepast aan iedere respondent. Wanneer een specifieke vraag of antwoordkeuze alleen betrekking heeft op bepaalde respondenten, kan je deze voorwaardelijk verbergen op basis van eerdere antwoorden of metagegevens.Via weergavelogica kan je enquêtes maken die zich dynamisch aanpassen aan de antwoorden en gepersonaliseerde velden van je respondenten.

CSL voorwaarden

De weergavelogica wordt ingesteld met behulp van CSL. Een CSL-voorwaarde is een stelling die waar of onwaar is.

Hier is een eenvoudig voorbeeld dat true (waar) zal teruggeven:

{{eq 1 1}}

Vertaling: De ‘eq’ staat voor ‘equals’ (= is gelijk aan). In CSL, wordt de operator altijd eerst geplaatst. De andere twee items zijn de waarden die worden vergeleken, dus staat er ‘1 is gelijk aan 1’. Dan is dit waar.

Hier is een voorbeeld dat false (onwaar) zal teruggeven:

{{eq 1 2}}

Het stelt ‘1 is gelijk aan 2’. Dit is onwaar.

CSL condities kunnen gebruikt worden in logische operatoren, zoals ‘if’ (= als) stellingen en ze kunnen gebruikt worden in vraag-weergavelogica.

Bij vraag één bijvoorbeeld, wordt respondenten gevraagd hoeveel kinderen ze hebben. Later heb je een keuzevak met vragen waarin je hen vraagt naar hun favoriete bezigheden in het weekend. Een van de antwoordkeuzes is ‘kinderen meenemen naar het park’. Je wilt die antwoordkeuze natuurlijk niet tonen aan respondenten die geen kinderen hebben. Je zou dus de weergavelogica voor die antwoordkeuze instellen op ‘Verbergen als‘ en de volgende CSL-voorwaarde gebruiken:

{{eq respondent.questions.children_count 0}}

Vertaling: De ‘eq’ staat voor ‘equals’ (= is gelijk aan). Je zou hier ook andere operatoren kunnen gebruiken, zoals ‘gt’ (‘greater than’ = groter dan). De variabele in het midden verwijst naar de vraag van de kinderen met behulp van het gegevenslabel. Dus het zegt: Is het antwoord dat de respondent gaf over het aantal kinderen, gelijk aan 0?

Personaliseer het enquêtetraject van iedere respondent

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.