Mobiel onderzoek de toekomst?

De technologische evolutie staat niet stil en doet een aantrekkelijke wereld van nieuwe mogelijkheden opengaan. Mobiel onderzoek is er daar ongetwijfeld een van. Het explosief toenemende gebruik van smartphones en tablet-pc’s zoals de iPad zorgt ervoor dat bijna iedereen tegenwoordig om het even waar en wanneer online bereikbaar is. Bovendien zullen mobiele toestellen in de toekomst alleen maar goedkoper, sneller en betrouwbaarder worden. Stilaan het moment dus om als bedrijf hierop in te spelen voor uw onderzoeken.

Enkele cijfers

  • Verschillende studies wijzen uit dat tegen 2014 het aantal mobiele internetgebruikers het aantal desktopgebruikers zal overstijgen
  • Tegen eind 2011 zullen 50% van de Amerikanen een smartphone bezitten en zullen ongeveer 1 miljard mensen wereldwijd mobiel verbonden zijn met internet.
  • De verkoop van tablet-PC’s zou verviervoudigen van 17,6 miljoen stuks in 2010 naar 70 miljoen in 2011. De voorspelde verkoop voor 2015 is 294 miljoen stuks. Alleen al in Nederland zullen er eind 2011 zo’n 750.000 tablets in omloop zullen zijn, hoofdzakelijk iPads.

Mobile chart

 • In 2010 werden 295 miljoen smartphones verkocht (+74% vs. 2009). In 2015 zou het verkoopscijfer stijgen tot 1,2 miljard. Tegen dan zouden er wereldwijd 2,8 miljard smartphone gebruikers zijn.

Bronnen: Google Blog, eMarketer, Gartner, Berg Insight

Toepassingen van mobiel onderzoek

Voor de toepassing van mobiel onderzoek is het mogelijk vanuit twee benaderingen te werken. Enerzijds kan u respondenten gaan rekruteren of uitnodigen om via een mobiel toestel een aantal vragen te beantwoorden, anderzijds kan u ook interviewers op locatie sturen om enquêtes af te nemen met behulp van bijvoorbeeld een iPad.

In de eerste benadering kan u bijvoorbeeld mensen via smartphones gaan bevragen over het TV-programma dat ze op dat moment aan het bekijken zijn, of bepaalde doelgroepen bevragen over hun tijdsbesteding in het weekend. Ook voor prijsvragen is dit medium uiterst geschikt, of voor de beoordeling van reclameboodschappen (let wel op de kwaliteit van het beeldmateriaal).

Voor de tweede toepassing met interviewers op locatie zijn er ook mogelijkheden in overvloed, zowel voor B2B als voor B2C onderzoek. Het verzamelen van feedback op evenementen zoals concerten of vakbeurzen, peilingen naar het aankoopgedrag of tevredenheid over de dienstverlening in winkelpunten zijn maar enkele voorbeelden. U kan uiteraard uw eigen personeel inschakelen voor het afnemen van de interviews, maar zorg er dan wel voor dat zij de respondenten niet beïnvloeden.

Een variant van de 2de optie is het laten rondgaan van een tablet-PC in een groep zodat iedereen beurtelings de vragenlijst kan invullen. In scholen of opleidingscentra kan u zo bijvoorbeeld na afloop van de cursussen een iPad laten circuleren voor een evaluatie.

Nieuwe uitdaging

Samen met de sociale media zorgt het mobiele kanaal voor nieuwe uitdagingen voor marktonderzoek en biedt het een waaier aan kansen.

Door het overaanbod aan informatie wordt het steeds moeilijker om de aandacht te trekken van de huidige, alsmaar drukker wordende en onderweg zijnde generatie. Mobiel onderzoek kan hierbij uitstekend dienst doen als aanvulling op traditionele onderzoeksmethodes.

Mobiel onderzoek is hét instrument bij uitstek om ‘on the spot’ relevante vragen te stellen. Deze zijn dan afgestemd op de locatie waar de respondent zich bevindt en de activiteit waar hij/zij mee bezig is. U kan eenvoudigweg niet dichter bij de consument komen dan via het mobiele toestel dat zich letterlijk in zijn/haar broekzak bevindt.

De consumenten worden hiermee als het ware ‘de ogen van de onderzoeker of marketeer’, die 24 uur op 24 een 360° beeld kunnen geven van de realiteit en zorgen voor onmiddellijke feedback, wat een ongelofelijke schat aan informatie oplevert.

Voordelen

Mobiel onderzoek via smartphones biedt onmiskenbaar heel wat voordelen. We zetten de belangrijkste even op een rijtje:

 • Het kan onafhankelijk van plaats en tijd uitgevoerd worden.
 • Het is laagdrempelig; respondenten kunnen binnen enkele minuten hun mening geven zonder dat dit impact heeft op hun tijdsbesteding.
 • Het is snel en genereert meer antwoorden de eerste uren na lancering waardoor korter op de bal kan gespeeld worden.
 • Door het stellen van relevante contextuele vragen wordt de responsgraad positief beïnvloed.
 • De vragen kunnen direct beantwoord worden in plaats van retroactief, zodat minder details verloren gaan.
 • Anders moeilijk te traceren doelgroepen kunnen nu wel bereikt worden.
 • Met behulp van ‘geo-tagging’ kan worden vastgelegd vanaf welke locatie een respondent participeert.
 • U kunt respondenten vragen foto’s te maken als onderdeel van het onderzoek.

Aandachtspunten

Mobiel onderzoek vereist een licht aangepaste benadering ten opzichte van traditionele onderzoeksmethoden. Er moet met een aantal zaken rekening gehouden worden.

Ten eerste verdient het aanbeveling dit soort onderzoek kort te houden. Deelname mag niet te veel tijd vergen of impact hebben op de activiteiten waar de respondent op dat moment mee bezig is. Indien het onderzoek toch wat langer is moet de respondent de mogelijkheid hebben te stoppen en er op een later tijdstip mee verder te gaan. Bij enquêtes via CheckMarket is dat standaard mogelijk.

Werk met korte vragen en antwoordmogelijkheden en probeer open vragen te elimineren, deze zijn nefast voor de respons. Schermpjes van mobiele telefoons zijn klein, maak de pagina dus zo op dat de vragen goed leesbaar en de antwoorden gemakkelijk aanklikbaar zijn. Vermijd dat er moet gescrold worden (dit geldt trouwens ook voor gewone online enquêtes) en zorg ervoor dat u de opmaak op verschillende applicaties test.

Gezien het doelpubliek kan het geen kwaad om enig entertainmentgehalte in uw enquête te steken, zonder de betrouwbaarheid hier natuurlijk mee in het gedrang te brengen. Maak de respondent ook duidelijk dat de kosten van deelname en uitwisseling van dataverkeer niet voor zijn rekening zijn.

Indien u de resultaten wil veralgemenen houdt u ook best in het achterhoofd dat mobiele respondenten over het algemeen jonger zijn dan de gemiddelde respondent, uit een hogere inkomensklasse komen en meer voltijds werken.

In de praktijk

Als u bij CheckMarket een mobiel onderzoek wil uitvoeren via een smartphone, kan u dit doen door een SMS te versturen naar een lijst van potentiële respondenten met hierin een verkorte link naar de enquête.

Het principe is eenvoudig. Wanneer u beschikt over de telefoonnummers van (een deel van) uw doelgroep, kan u via de tool de uitnodigingen via sms versturen.

U kan een uitnodigingstekst van 150 karakters schrijven. De tool plaatst automatisch een verkorte en eenvoudige link naar de enquête in dit bericht. U verstuurt de sms’en met de tool en u betaalt een vaste kost per verzonden SMS.

De respondenten met een smartphone kunnen meteen doorklikken naar de enquête en rechtstreeks op hun toestel antwoorden. De ‘klassieke’ GSM-gebruikers kunnen de korte link zelf invoeren in een internet browser.

Als u de enquête via een tablet-PC wil (laten) afnemen, kan u hiervoor een van of meerdere van de webgebaseerde distributieopties selecteren (hyperlink, geïntegreerd in website of pop-up).

Conclusie

Mobiel onderzoek biedt ontegensprekelijk een toegevoegde waarde bovenop de traditionele distributiemethoden en kan in combinatie hiermee gebruikt worden. Het leent zich uitstekend voor niet te uitgebreide onderzoeken waar het relevant is kort op de bal te spelen en contextgerichte vragen te stellen die samenhangen met de locatie waar de respondent zich bevindt en de activiteit die hij/zij aan het uitvoeren is. Ook voor anders moeilijk te bereiken doelgroepen kan het een oplossing zijn.

Naar de toekomst toe zal deze vorm van onderzoek steeds meer aan belang winnen. Zorg dus dat u de trein niet mist!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.