Helpcentrum

Rapport elementtypes

Een element is een basis bouwsteen van een rapport of dashboard.

De twee belangrijkste eigenschappen van een element zijn:

  • Elementtype: bepaalt hoe de gegevens gevisualiseerd worden.
  • Databron: levert de gegevens aan die gebruikt worden in het element, zoals het resultaat van een of meerdere vragen, of het kan ook extra informatie zijn die meegegeven werd in de enquête.

Dit artikel legt uit welke elementtypes in de ReportBuilder beschikbaar zijn als je een element toevoegt in een rapport. Wanneer je een element hebt aangemaakt, kan het type niet meer gewijzigd worden.

Het doel van een rapport of dashboard is om informatie over te brengen én om inzicht te geven in de resultaten van de enquête. Het juiste elementtype afstemmen op de juiste gegevens is cruciaal om dat doel te bereiken.

Je kan meerdere elementen voor dezelfde gegevensbron aanmaken. Dit is handig om gegevens op verschillende manieren te presenteren en te bekijken. Voor een tevredenheidsscore kan je bijvoorbeeld een gemiddelde per afdeling weergeven en ook de gemiddelde score in de loop van de tijd in een tijdlijn tonen.

Nadat je een element hebt aangemaakt, kunnen veel visuele aspecten worden gewijzigd. Als je bijvoorbeeld een staafdiagram-element maakt, kan je kiezen of je verticale balken, horizontale balken, gestapelde balken, … wenst weer te geven.

Hier zijn de basis elementtypes:

TypeOmschrijving
Tekst & MediaVoeg vrije tekst, afbeeldingen, video’s, … toe in het rapport. Gebruik het voor instructies, conclusies, afbeeldingen, subtitels, enz. Je kan ook variabelen gebruiken in de tekst.
Kolom & StaafDit element genereert een kolom- of staafdiagram. In de elementinstellingen kan je allerhande zaken selecteren, zoals bijvoorbeeld een horizontale of verticale lay-out, stapeling, uitsplitsing per antwoordoptie, gemiddelde, NPS, …
TijdlijnEen totale waarde bijhouden en volgen overheen tijd, zoals de gemiddelde tevredenheid, het aantal respondenten, NPS, enz., gegroepeerd voor een specifiek geselecteerde periode (dag, maand, kwartaal, jaar). Als je de periode wilt beperken, gebruik dan een filter.
Cirkel & RingMaak een cirkelvormige grafiek die je kan weergeven als een taartdiagram of als een ring. Dit kan het best gebruikt worden om de verhoudingen tussen een beperkt aantal opties weer te geven.
MeterGebruik dit type als je een totaal aantal op een schaal in een eenvoudige afbeelding wilt weergeven. Vergelijkbaar met een scorecard, maar met een grafische weergave, werkt goed voor dashboards.
 ScorekaartToon één specifieke waarde (bijvoorbeeld aantal, gemiddelde, NPS, enz.) in een groot lettertype. Je kunt eenvoudig verschillende scorekaarten naast elkaar plaatsen om zo een dashboard te creëren. Dit type verschilt van de meter doordat de scorekaart het getal niet op een schaal weergeeft.
AntwoordwolkToon de woorden die het vaakst voorkomen in antwoorden op een open vraag. Des te vaker een woord werd genoemd, des te groter het wordt weergegeven.
KruistabelZoek naar een correlatie tussen meerdere vragen en / of metadata. Als je dit elementtype selecteert, wordt je gevraagd om vervolgens twee verschillende databronnen te selecteren. Het resultaat is een tabel die beide gegevensbronnen kruist. Als er een correlatie is tussen twee sets, dan worden die cellen gemarkeerd. Je kan het element (of het gehele rapport) indien gewenst ok verder filteren om bijvoorbeeld alleen de antwoorden in een kruistabel op te nemen van mensen die de enquête volledig invullen of van respondenten met een bepaald antwoordpatroon of respondenten die gedurende een specifiek tijdsbestek hebben geantwoord, enz.
Tekstanalyse tagsToon een grafiek van alle tags die toegevoegd werden tijdens de tekstanalyse.
Tekstuele antwoordenToon de open antwoorden die gegeven werden in open vragen. Paginanummering wordt automatisch toegevoegd zodat het element niet te groot wordt. Je kan het aantal per pagina weer te geven items zelf instellen.
TabelToon de data in een compacte tabelvorm, zonder grafiek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.