Helpcentrum

Contactlijsten

Een contactlijst is een herbruikbare groep contacten waarnaar je gemakkelijk meerdere enquêtes kan sturen zonder dat je het bestand opnieuw moet importeren.

Enquête lanceren

Lanceer jouw enquête door enkele simpele stappen te volgen. Zorg er ook voor jouw enquête steeds na te kijken op enkele belangrijke zaken.

Gepersonaliseerde velden

Je kunt je gepersonaliseerde velden hernoemen op enquêteniveau zodat de inhoud ervan duidelijk is voor iedereen met toegang tot je enquête en je rapportage.

Contacten uitschrijven (opt-out)

De uitschrijven optie laat de geadresseerde toe om aan te geven dat hij/zij geen deel meer wenst uit te maken van uw contacten (opt out).