Helpcentrum

Extra informatie meegeven in een enquête

Je kunt extra informatie (metadata) meegeven in een enquête die niet komt van antwoorden die de respondenten geven. Je kunt deze informatie dan gebruiken in weergavelogica of in de rapporten.

Er zijn twee manieren waarop je metadata kunt toevoegen aan enquêtes:

  • Importeer deze data met de contacten
  • Vul verborgen vragen in

Elke optie wordt hieronder meer in detail uitgelegd.

Importeer de data met je contacten

Wanneer je contacten importeert, voorziet CheckMarket een aantal vaste velden waaraan je metadata kunt toevoegen: geslacht, geboortedatum, land, staat, … Daarbovenop voorzien we 20 vrije tekstvelden waarin je elke soort informatie kunt zetten die je nodig hebt voor je onderzoeken. Alle velden die je importeert, zullen als extra kolommen beschikbaar zijn in de download van de onbewerkte gegevens, zowel in Excel als in SPSS. Je zult ook filters in je rapporten kunnen instellen op basis van deze velden.

Je kunt deze gepersonaliseerde velden hernoemen om ze gemakkelijk te herkennen terwijl je in de rapporten werkt.

Nog beter is om deze contactgegevens ook vast te leggen in verborgen vragen. Zo kun je de data, die in de contacten nog uit gewone tekst bestaat die door een computer eigenlijk maar op één manier leesbaar is, structureren in unieke waarden die voor een computer op velerlei verschillende manieren leesbaar zijn. Door er vaste antwoordopties, een datum, enz. van te maken, kun je er visuele grafieken mee maken, een tijdlijn, een score geven, extra programmaties doen via CSL, enz. Ook zul je deze metadata nu ook als snelle filter in de filterbalk kunnen gebruiken.

Voorzie per contactveld dat je in de rapporten wil gebruiken dus ook een gesloten, verborgen vragen met pre-filling op basis van deze contactvelden. Dit artikel legt alles in detail uit: Contactgegevens vastleggen in verborgen vragen.

Vul automatisch verborgen vragen in

Wanneer je geen gebruik maakt van de contacten-functionaliteit, maar nog steeds metadata wenst mee te nemen in de resultaten, kun je verborgen vragen vooraf invullen met deze informatie door querystring parameters toe te voegen aan de URL of met behulp van de pre-fillinginstellingen.

Voor elke vraag in de enquête zal er automatisch een grafiek gecreëerd worden, en je kunt de rapporten filteren op basis van elke beschikbare grafiek.

Je kunt open tekstvragen vooraf invullen, of gesloten vragen zoals radio buttons vragen of checkbox vragen. De open tekstvragen zullen als resultaat een antwoordwolk genereren, de gesloten vragen een staaf-, kolom- of cirkeldiagram. Het juiste vraagtype hangt af van jouw specifieke analysenoden.

Stel de vraag

Waarschijnlijk de meest eenvoudige manier, maar ook degene die het vaakst vergeten wordt: vraag het aan je respondenten.

Deze optie is uiteraard de beste wanneer je de metadata zelf nog niet beschikbaar hebt, maar ze wel nodig hebt voor je onderzoek. Het enige wat je dan kunt doen, is de vraag stellen. Zo zal de informatie eveneens in je resultaten beschikbaar zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.