Helpcentrum

Net Sentiment Score

Volg sentiment op een tijdlijn om trends sneller te herkennen! Gebruik Net Sentiment Score (NSS) om alle sentiment gegevens samen te vatten in één cijfer.

Rapport elementtypes

Het elementtype bepaalt hoe de gegevens worden gevisualiseerd om informatie over te brengen met als hoofddoel, inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten.

Basiseigenschappen rapportelement

Rapportelementen delen enkele basisinstellingen die we hier behandelen. Eigenschappen en instellingen die specifiek zijn voor een elementtype, worden behandeld in andere helpartikels.

Enquêterapporten filteren

Filteren is een geweldige manier om resultaten te verfijnen, en daarbij nieuwe inzichten te krijgen in hoe verschillende groepen op je enquête hebben gereageerd en om te zien hoe verschillende variabelen gerelateerd zijn.

Rapportelement Uitsplitsing

Splits de informatie in een element in groepen op basis van andere gegevens. Toon bijvoorbeeld de tevredenheidsscore voor elk van je winkels naast elkaar.

Een enquêterapport delen

Deel je enquêterapport, door share links aan te maken, elk met verschillende filters, afgestemd op wat personen die het rapport bekijken, mogen zien.

Rapportstijlen en -thema’s

Pas de stijl van je enquêterapport volledig aan. Gebruik je eigen logo, kleuren, lettertypes, enz. Bewaar het als herbruikbaar ‘thema’, toepasbaar in andere rapporten.

Meertalige enquêterapporten

In meertalige enquêtes kan je meerdere talen toevoegen aan het rapport, zodat de bezoekers dit rapport in hun eigen taal kunnen bekijken.

Zoek de ID van een rapportelement

Soms zullen onze supportmedewerkers vragen naar de ID van een rapportelement. Rapportelement-ID’s worden ook veel gebruikt in de CheckMarket Scripting Language (CSL).

Een rapportelement toevoegen

Een rapportelement is een bouwsteen van een rapport of dashboard. Dit kan een grafiek, tabel, vrije tekst/media, scorekaart, enz. zijn. Elke vraag kan meerdere elementtypes krijgen om data te visualiseren.

Dupliceer een rapportelement

Een rapportelement dupliceren is een eenvoudige en snelle manier om meerdere gelijkaardige elementen aan te maken die lichtjes verschillen, bijvoorbeeld met verschillende filters.

Enquêterapport benchmarks

Benchmarks kan je gebruiken om de huidige periode te vergelijken met een voorgaande periode, om een selectie van je respondenten te vergelijken met alle respondenten of om een vaste streefwaarde in te stellen, enz.

Rapportelement insluiten

Sluit een element van een enquêterapport in je eigen website of intranet door gebruik te maken van een iframe.

Key driver analyse

Een key driver analyse onderzoekt de relaties tussen potentiële drijfveren en gedrag, zoals de waarschijnlijkheid van een aanbeveling of tevredenheid.

Sentimenten toevoegen aan tekstanalyse tags

Terwijl je antwoorden tagt, kan je ook een sentiment toevoegen. Tags met sentiment krijgen automatisch een kleurcode, rood voor negatief, grijs voor neutraal en groen voor positief.