Helpcentrum

Rapport elementtypes

Het elementtype bepaalt hoe de gegevens worden gevisualiseerd om informatie over te brengen met als hoofddoel, inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten.

Basiseigenschappen rapportelement

Rapportelementen delen enkele basisinstellingen die we hier behandelen. Eigenschappen en instellingen die specifiek zijn voor een elementtype, worden behandeld in andere helpartikels.

Enquêterapporten filteren

Filteren is een geweldige manier om resultaten te verfijnen, en daarbij nieuwe inzichten te krijgen in hoe verschillende groepen op je enquête hebben gereageerd en om te zien hoe verschillende variabelen gerelateerd zijn.

Rapportelement Uitsplitsing

Splits de informatie in een element in groepen op basis van andere gegevens. Toon bijvoorbeeld de tevredenheidsscore voor elk van je winkels naast elkaar.

Een enquêterapport delen

Deel je enquêterapport, door share links aan te maken, elk met verschillende filters, afgestemd op wat personen die het rapport bekijken, mogen zien.