Helpcentrum

Rapportelement types

Het elementtype bepaalt hoe de gegevens worden gevisualiseerd om informatie over te brengen met als hoofddoel, inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten.

Meertalige enquêterapporten

In meertalige enquêtes kan je meerdere talen toevoegen aan het rapport, zodat de bezoekers dit rapport in hun eigen taal kunnen bekijken.

Dupliceer een rapportelement

Een rapportelement dupliceren is een eenvoudige en snelle manier om meerdere gelijkaardige elementen aan te maken die lichtjes verschillen, bijvoorbeeld met verschillende filters.

Een enquête rapport delen

Deel je enquêterapport, door share links aan te maken, elk met verschillende filters, afgestemd op wat personen die het rapport bekijken, mogen zien.

Een rapportelement toevoegen

Een rapportelement is een bouwsteen van een rapport of dashboard. Dit kan een grafiek, tabel, vrije tekst/media, scorekaart, enz. zijn. Elke vraag kan meerdere elementtypes krijgen om data te visualiseren.