Helpcentrum

Contactlijsten

Een contactlijst is een herbruikbare groep contacten waarnaar je gemakkelijk meerdere enquêtes kan sturen zonder dat je het bestand opnieuw moet importeren.

Contactgeschiedenis bekijken

Via de contactgeschiedenis ziet u snel aan welke enquêtes een contact heeft deelgenomen, wat zijn status was, kunt u het individuele rapport openen, enz.

Gepersonaliseerde velden

Je kunt je gepersonaliseerde velden hernoemen op enquêteniveau zodat de inhoud ervan duidelijk is voor iedereen met toegang tot je enquête en je rapportage.