Helpcentrum

Enquête overzichtspagina

Een overzicht met enquêtes die je hebt gemaakt en die met jou zijn gedeeld. Organiseer gemakkelijker met de recente sectie, mappen, zoeken, sorteren en meer.

Contactgegevens vastleggen in verborgen vragen

Om je contactgegevens in rapporten te gebruiken, kan je deze opslaan in verborgen vragen. Hiermee kan je ook ongestructureerde tekstgegevens nemen en deze omzetten in gestructureerde gegevens die gemakkelijk te analyseren zijn.

CSL – Enquête variabelen

Variabelen beschikbaar in de Enquête Interface (EI) van de CheckMarket Scripting Language (CSL). Gebruik deze om dynamische inhoud toe te voegen aan enquêtes, e-mails en meldingen.

CSL – Validator

Controleer de syntaxis van je CheckMarket Scripting Language (CSL). Deze online tool helpt om snel fouten in je CSL-code te herkennen.

Vraag Weergavelogica

Gebruik weergavelogica om vragen, subvragen en antwoordopties conditioneel te verbergen.

Survey CSS snippets

Custom CSS gives you total control over the look & feel of your surveys. Create stunning survey designs and match your branding exactly.

Pre-filling enquêtevraag

Er zijn twee manieren om een antwoord op een enquêtevraag vooraf in te vullen: het antwoord toevoegen aan de enquête-URL of een standaard antwoord invoeren in de vraageditor.

Survey CSL snippets

This article provides some ready-to-use CSL code snippets for different situations. Each snippet can be customized further.