Helpcentrum

Contactgegevens vastleggen in verborgen vragen

Om je contactgegevens in rapporten te gebruiken, kan je deze opslaan in verborgen vragen. Hiermee kan je ook ongestructureerde tekstgegevens nemen en deze omzetten in gestructureerde gegevens die gemakkelijk te analyseren zijn.

CSL – Enquête variabelen

Variabelen beschikbaar in de Enquête Interface (EI) van de CheckMarket Scripting Language (CSL). Gebruik deze om dynamische inhoud toe te voegen aan enquêtes, e-mails en meldingen.

CSL – Validator

Controleer de syntaxis van je CheckMarket Scripting Language (CSL). Deze online tool helpt om snel fouten in je CSL-code te herkennen.

Vraag Weergavelogica

Gebruik weergavelogica om vragen, subvragen en antwoordopties conditioneel te verbergen.

Pre-filling enquêtevraag

Er zijn twee manieren om een antwoord op een enquêtevraag vooraf in te vullen: het antwoord toevoegen aan de enquête-URL of een standaard antwoord invoeren in de vraageditor.

Survey CSL snippets

This article provides some ready-to-use CSL code snippets for different situations. Each snippet can be customized further.

Quizzen, testen en scores in enquêtes

Maak een quiz, test of examen of pas scores toe in HR-onderzoeken, gebruik het als maatstaf in product- en klantonderzoeken, enz. Bepaal zelf of je de score al dan niet weergeeft aan je respondenten.

Bepaalde vragen overslaan

Met vertakkingen of pagina weergavelogica zorgt u ervoor dat respondenten bepaalde vragen of pagina’s overslaan in uw enquête.