Helpcentrum

Contactlijsten

Een contactlijst is een herbruikbare groep contacten waarnaar je gemakkelijk meerdere enquêtes kan sturen zonder dat je het bestand opnieuw moet importeren.

Enquête lanceren

Lanceer jouw enquête door enkele simpele stappen te volgen. Zorg er ook voor jouw enquête steeds na te kijken op enkele belangrijke zaken.

Gepersonaliseerde velden

Je kunt je gepersonaliseerde velden hernoemen op enquêteniveau zodat de inhoud ervan duidelijk is voor iedereen met toegang tot je enquête en je rapportage.

QR-code en korte URL

Je kan via CheckMarket heel gemakkelijk een QR-code genereren. Personen die deze code scannen zullen rechtstreeks naar jouw enquête gebracht worden.

Contacten schriftelijk uitnodigen

Je kunt je klanten ook schriftelijk uitnodigen voor je enquête. Je kunt op de schriftelijke uitnodigingen de URL vermelden of inlogcodes en wachtwoorden gebruiken.

Contacten uitschrijven (opt-out)

De uitschrijven optie laat de geadresseerde toe om aan te geven dat hij/zij geen deel meer wenst uit te maken van uw contacten (opt out).