Helpcentrum

3. Distributie

enquete contactlijst

Contactlijsten

Een contactlijst is een herbruikbare groep contacten waarnaar je gemakkelijk meerdere enquêtes kan sturen zonder dat je het bestand opnieuw moet importeren.