Helpcentrum

Gegeven antwoorden tonen in opvolgvragen via piping

Dankzij piping kan je gegeven antwoorden tonen in opvolgvragen. Je verwerkt dus automatisch het antwoord van jouw respondent in een opvolgvraag. Antwoordde die, bijvoorbeeld, ‘Batman’ op de vraag: “Wie is jouw favoriete superheld?”, dan komt dat antwoord ook terug in de opvolgvraag: “Waarom is Batman jouw favoriete superheld?”

Piping kan op 5 mogelijke manieren worden gebruikt:

Piping van vragen waarbij slechts 1 antwoord mogelijk is

Vraagtypes: één kiezen, vervolgkeuzelijst, grote en kleine tekstvakken, waarderingsschaal, Net Promoter ScoreSM, slider, datumkiezer

De basisvorm is piping waarbij het antwoord op een vraag getoond wordt. Dit kan een geselecteerde antwoordoptie zijn, maar ook het antwoord op een open vraag.

De variabele die je in dit geval gebruikt is {{respondent.questions.mijnLabel}}, ‘mijnLabel’ is het gegevenslabel dat gebruikt wordt in een vraag bv. ‘film’ of ‘sport’ zijn gegevenslabels zoals gebruikt in de voorbeelden op deze pagina.

Bijvoorbeeld:

ingevulde vraag voor piping

Voor deze vraag hebben we het gegevenslabel ‘film’ gebruikt.

Bij het opstellen van de enquête zet je de variabele {{respondent.questions.film}} op de plek waar het ingevulde antwoord moet getoond worden: “Welk genre is {{respondent.questions.film}}?

piping bij een vraag: voorbeeld in de praktijk

Piping van vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn

Vraagtypes: meerdere kiezen, keuzelijst, lijst van tekstvakken, rangordeschaal

Bij vragen waarop een respondent meerdere antwoorden kan geven, moet je specifieker zijn en een specifieke antwoordoptie uit jouw bronvraag laten terugkomen.

Hierbij heb je twee mogelijkheden:

 1. De variabele {{respondent.questions.top3.openAnswer}} toont het antwoord gegeven in het tekstveld van de ‘anders, gelieve te specifiëren’ optie.

Stel dat je jouw respondenten vraagt de drie sporten aan te duiden die ze het voorbije jaar het meest beoefent hebben. Je noemt de 5 vaakst voorkomende sporten op, maar je geeft ook een 6e optie “anders, gelieve te specifiëren”. In dit tekstvak kunnen respondenten indien gewenst zelf een sport invullen.

In een opvolgvraag peil je naar de gemiddelde frequentie van deze sporten. Je wil natuurlijk ook de sport bij “Anders gelieve te specifiëren” meteen tonen en respondenten niet nog eens dezelfde sport laten invullen. Je weet deze immers al. In dat geval gebruik je de variabele {{respondent.questions.top3.openAnswer}}. De ‘top3’ is het gegevenslabel voor de 1e vraag in jouw enquête en de ‘openAnswer’ voor de antwoordoptie ‘Anders gelieve te specifiëren’.

In jouw enquête zal op de plaats van de variabele de ingevulde sport uit vraag 1 getoond worden.

Opgelet: Indien deze antwoordoptie niet wordt aangevinkt, wordt deze variabele door een blanco vervangen. Deze vorm van piping is dus enkel interessant als je zeker weet dat het antwoord gegeven werd.

In combinatie met extractie – waarbij enkel die antwoordopties getoond worden die daadwerkelijk geselecteerd zijn – wordt deze vorm van piping heel vaak gebruikt.

  1. De variabele  {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-1}} geeft het antwoord van de n-de antwoordkeuze dat de respondent selecteerde.
   Bijvoorbeeld: In een checkbox vraag selecteert de respondent de 2de en 5de antwoordoptie, dan zou ‘nth-1’ de 2de antwoordopties zijn en zou ‘nth-2’ de 5de antwoordoptie zijn. Neem nu onderstaand voorbeeld. Een respondent selecteert 3 antwoorden:

Je wilt daarna een vraag stellen over deze 3 antwoorden, maar weet natuurlijk niet of dit de 1e antwoordoptie in de rij is of de 3e of de laatste.

Met de variabelen {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-1}} , {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-2}}  en {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-3}}  toon je altijd de juiste 3 selecties van jouwrespondenten. In bovenstaande situatie geven deze respectievelijk “Frisdrank (gesuikerd), “Bier” en “Wijn”.

De volgende vragen gaan over {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-1}}

(Vergelijk: {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-1}}, {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-2}} en, {{respondent.questions.drinks.answerChoices.nth-3}} zouden enkel de opties “Water”, “Frisdrank (gesuikerd)” en “Light frisdrank” tonen.)

Opgelet! Ook hier geldt dat indien er geen 3 antwoorden werden gegeven op vraag 5, deze variabele door een blanco wordt vervangen.

Piping van de numerieke waarden van antwoordopties

Mogelijk voor alle vraagtypes, maar het vaakst gebruikt bij een waarderingsschaal

Bij het vraagtype “Waarderingsschaal” kan je labels toevoegen aan elke schaalincrementie. Je kan het cijfer 1 bijvoorbeeld het label “zeer slecht” meegeven en het cijfer 10 “zeer goed”.

Opmerking: In onderstaand voorbeeld, gebruiken we het gegevenslabel ‘tevredenheid‘.

Gebruik je vervolgens de variabele {{respondent.questions.tevredenheid.text}}, dan worden deze labels getoond in plaats van de onderliggende, numerieke, score.

Om toch de numerieke scores te tonen, gebruik je in dit geval de variabele {{respondent.questions.tevredenheid.scaleValue}}.

Je stelt bijvoorbeeld de volgende vraag:

Aangezien dit de eerste vraag in jouw enquête is, toon je met de variabele {{respondent.questions.tevredenheid.scaleValue}} het cijfer 1 tot en met 10, afhankelijk van welke optie de respondent precies kiest:

Met de variabele {{respondent.questions.tevredenheid.scaleValue}} zou het label “Zeer goed” getoond worden wat in dit geval niet wenselijk is.

Piping van matrix-vragen

Vraagtypes: alle matrix-vragen (categorie: “tabellen”)

Deze piping optie gebruikt een matrix-vraag als bronvraag.

Opmerking: In onderstaand voorbeeld gebruiken we het gegevenslabel ‘sport’ voor deze vraag.

 • {{survey.questions.sport.subQuestions.2}} toont de tweede subvraag in vraag 6 met gegevenslabel ‘sport’ in onderstaand voorbeeld.
 • {{respondent.questions.sport.subQuestions.2}} toont de geselecteerde antwoordoptie voor de tweede subvraag van vraag 6 met gegevenslabel ‘sport’ in onderstaand voorbeeld.

Voorbeeld: Je wilt de sportactiviteiten van jouw respondenten onderzoeken en hen vragen hoeveel ze deze sport beoefenen.

Nu wil je weten waar mensen gaan trainen. Vanzelfsprekend stel je deze vraag alleen wanneer ze daadwerkelijk aan het trainen zijn, dus gebruik je vertakkingen of pagina weergavelogica om in te stellen dat je deze vraag alleen laat zien wanneer respondenten minimaal één keer per week trainen.

De variabele {{survey.questions.activities.answerchoices.1}} zal veranderen in het tekst label van de geselecteerde antwoordoptie. In dit voorbeeld zal de tekst veranderen in ‘meer dan 3 keer per week‘.

Piping van een query string

Deze vorm van piping toont geen antwoordoptie uit een bronvraag, maar een parameterwaarde uit de URL van de enquête.

Een woordje uitleg:

Query strings zijn de onderdelen in jouw enquête URL die na het vraagteken ‘?’ komen. Elke nieuwe query string begint weer met een ampersand ‘&’. Wanneer je parameters gebruikt om vragen automatisch in te vullen, voeg je eigenlijk query strings toe aan jouw enquête URL.

Om het exact te benoemen, de query string “&q1=1” bestaat uit de parameternaam “q1”, het gelijkheidsteken = en de parameterwaarde “1”.

In het kort hebben we:

 • een query string: &q1=1
 • met een parameternaam: q1
 • en een parameterwaarde: 1

Deze parameterwaarde kan een getal n zijn, dat dan de nde antwoordoptie aanduidt. De parameterwaarde kan ook een stuk tekst zijn dat dan ingevuld wordt in een open tekstveld.

Met de variabele {{survey.questions.myDataLabel}} (i.e. piping van een vraag met 1 antwoordmogelijkheid) kan je de waarde van deze eerste vraag tonen in latere vragen, op voorwaarde dat beide aparte pagina’s staan.

Maar wat als jouw opvolgvraag op dezelfde pagina staat als deze eerste verborgen vraag? Je wil (of kan) ze niet opsplitsen, want je wilt dat jouw respondenten zo snel mogelijk kunnen beginnen met jouw enquête, zonder dat ze al te vaak op “Volgende” moeten klikken.

In dat geval hebt je piping van een query string nodig.

Gebruik de variabele {{querystring.parameterName}} om de parameterwaarde van die specifieke query string te tonen.

Bijvoorbeeld:
Je wilt de tevredenheid van jouw klanten meten vlak nadat zij contact hebben gehad met jouw supportafdeling. Jouw systeem registreert zowel de naam van de persoon die het ticket opgelost heeft als het ticketnummer. Opdat jouw klanten meteen weten over welk support ticket jouw enquête gaat, wil je deze informatie als introductie toevoegen.Voeg de query strings “&q1=[ticketid]” en “&q2=[agentnaam]” toe aan de enquête URL. Gebruik daarna de variabelen {{querystring.q1}} en {{querystring.q2}} in jouw enquête om deze gegevens uit de URL te tonen, ook op de eerste pagina waar deze verborgen vragen 1 en 2 zich bevinden.

Uw ticket {{querystring.q1}} werd opgelost door{{querystring.q2}}

In de enquête zelf ziet dit er als volgt uit:

Zo heb je de informatie in jouw rapportage dankzij de verborgen vragen (wat betekent dat alle filtermogelijkheden en grafieken hiervoor beschikbaar zijn). En voor jouw respondenten is het duidelijk over welk support ticket de vraag gaat wat de kwaliteit van het antwoord ten goede komt.

De parameter zelf kan gelijk welke informatie bevatten. Je kan jouw eigen variabelen creëren vanuit jouw database of 3rd party systeem en deze aan de URL toevoegen (we leggen zelf een voorbeeld voor Zendesk uit in ons Help Center). HTML en JavaScript zijn niet toegestaan.

Zorg ervoor dat je jouw parameterwaarde UrlEncodeert aangezien je deze aan de enquête URL toevoegt.

Opgelet: Piping maakt jouw bevragingen weliswaar een stuk aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker voor jouw respondenten, maar het kan de analyse van de gegeven antwoorden ook complexer maken. In jouw rapporten zal nl. steeds de variabele zelf getoond worden en niet de specifieke waarde erachter daar die voor elke respondent verschillend kan zijn. Met behulp van de filters in het rapport kan je uiteraard steeds terugvinden waar elke piping variabele voor stond.

Net Promoter en NPS zijn gedeponeerde handelsmerken, en Net Promoter Score en Net Promoter System zijn handelsmerken van Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. en Fred Reichheld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.