Helpcentrum

Wijzig de eigenaar van een enquête

De persoon die een enquête creëert, wordt hier automatisch “eigenaar” van. De eigenaar is de contactpersoon voor alle vragen aangaande dat specifieke enquêteproject.

Het is mogelijk de eigenaar van een enquête te wijzigen, bvb. wanneer de huidige eigenaar niet langer voor uw organisatie werkt, naar een ander enquêteproject overstapt, of van afdeling wisselt.

Voor u verdergaat met onderstaande stappen, verifieert u best of de persoon die u eigenaar wil maken, toegang heeft tot CheckMarket.

Zoniet, maak dan eerst een gebruiker aan voor hem (of vraag dit aan de accountbeheerder als u hier geen rechten toe hebt) met de juiste rollen, rechten en toegangsmachtigingen. Ze moeten op zijn minst toegang hebben tot de enquête waarvan u hen eigenaar wil maken.

Wijzig de eigenaar van een enquête

  1. Ga naar de enquête.
  2. Klik op Instellingen en daarna op Toegangsmachtigingen.
    Of: klik op de naam van de eigenaar op de overzichtspagina van de enquête.
  3. Klik op Acties naast de naam van de persoon die u eigenaar wil maken, en kies dan Eigenaar in het dropdownmenu.

Deze persoon wordt nu onmiddellijk de nieuwe eigenaar van de enquête.

Zijn naam verschijnt op de overzichtspagina van de enquête, en op het tabblad Enquêtes zal deze naam eveneens te zien zijn in de kolom Aangemaakt door.

Het activiteitenlogboek zal bij de actie “Enquête gecreëerd” nog steeds de naam van de persoon vermelden die oorspronkelijk de enquête heeft aangemaakt. Zo weet u steeds wie als eerste de eigenaar van de enquête was.

Opgelet : de vorige eigenaar van de enquête zal na deze wijziging nog steeds toegang hebben tot deze enquête. Indien u dit niet wenst, moet u zijn toegangsmachtigingen wijzigen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.