Helpcentrum

Pre-filling enquêtevraag

Pre-filling of vooraf invullen van een enquêtevraag, betekent het instellen van een of meerdere standaard antwoorden op een vraag.

Je kunt kiezen uit twee manieren om een vraag vooraf in te vullen:

 • het standaard antwoord (waarde) instellen in de editor
 • het antwoord op de vraag mee opnemen in de enquête-URL

Elke optie wordt hieronder meer in detail uitgelegd.

Standaard antwoord(en) instellen in editor

In de vraageditor kan je een antwoord voor een vraag van tevoren ingeven. Dit kan een vaste waarde, een variabele of een willekeurige selectie zijn.

Hoe standaard antwoord voor een vraag instellen:

 1. Ga naar je CheckMarket account.
 2. Open je enquête.
 3. Click op Bewerken.
 4. Creëer of bewerk een vraag.
 5. Voer de antwoordopties in.
 6. Klik op het tabblad Pre-filling.
 7. Voer de standaard waarde in voor elke antwoordoptie.
 8. Klik op Opslaan.

Pre-filling open antwoordopties

Je kan open vraagtypes zoals tekstvakken, sliders en datumkiezers pre-fillen vanuit verschillende bronnen: metedata die je importeerde, de querystring van de enquête -URL, voorgaande antwoorden uit enquêtes, en vaste waarden.

Als je ‘Vaste tekst’ selecteert in de dropdown, kan je al onze variabelen gebruiken.

Gesloten antwoordopties preselecteren

Als je wilt dat een meerkeuzevraag, zoals radio buttons of checkboxes, vooraf ingevuld wordt (pre-filling) met een vast antwoord, kies dan ‘vaste tekst’ en vul het volgnummer in van de antwoordoptie die je wilt gepreselecteerd zien. Dus als je wilt dat de derde antwoordoptie altijd vooraf ingevuld is met een vaste waarde, geef dan ‘3’ in. Als de vraag multi-select is, zoals bij checkboxes en je wilt dat er meer dan 1 antwoordoptie wordt gepreselecteerd, geef dan een door komma’s gescheiden lijst met de volgnummers van die antwoordopties in die je vooraf ingevuld wenst te zien, bijvoorbeeld ‘1, 4, 5’. Hierdoor wordt de eerste, de vierde en de vijfde antwoordoptie vooraf ingevuld (pre-filled).

Als je ‘Vaste tekst’ selecteert in de dropdown, kan je al onze variabelen gebruiken.

Preselectie op basis van tekstvergelijking

Je kunt een stap verder gaan dan alleen het invoeren van de volgnummers om antwoordopties van gesloten vragen te preselecteren.

Je kunt antwoordopties preselecteren als de tekst die een respondent invoert, overeenkomt met de pre-fill waarde. Bijvoorbeeld, je hebt 3 antwoordopties: internet, tv, smartphone. Als je ‘internet’ ingeeft in het vak ‘vaste waarde’, dan zal je de antwoordoptie ‘internet’ preselecteren.

Je kunt zelfs nóg verder gaan en deze preselectie combineren met variabelen. Bijvoorbeeld, je bent een HR-enquête aan het opstellen. Je importeert contacten en neemt hun afdeling mee op in een kolom van je bestand, die je toewijst aan veld 1 (afdeling) in CheckMarket. Om wat structuur te krijgen in die gegevens, maak je een verborgen radio buttons vraag aan voor iedere afdeling, en stel je de pre-fill in op ‘Veld’ –> ‘Afd’. Als een respondent je enquête dan beantwoordt, zal deze vraag pre-filled worden, op basis van de waarde in veld 1 (Afd). Dus als veld 1 voor een respondent ‘Boekhouding’ is, dan wordt automatisch de antwoordoptie ‘Boekhouding’ geselecteerd (=als antwoord geregistreerd).

Nieuwe waarden automatisch als antwoordoptie toevoegen

Bij radio buttons vragen en dropdownmenu’s kun je bijkomend de optie activeren om waardes die niet gevonden werden toe te voegen als nieuwe antwoordoptie.

Dit komt van pas wanneer je data naar de enquête stuurt vanuit de querystring of vanuit gepersonaliseerde velden.

In een 360° feedback enquête staat bijvoorbeeld de naam van de manager die geëvalueerd wordt in gepersonaliseerd veld 1. Je hoeft niet alle namen van alle managers op voorhand in de gesloten vraag te zetten. Ze zullen toegevoegd worden als antwoordoptie wanneer een nieuwe naam voorkomt.

Preselecteer willekeurig antwooropties

Sommige enquêtes vergen pre-filling van bepaalde vragen met willekeurige antwoorden. Dit wordt vaak gedaan om respondenten willekeurig in verschillende groepen te plaatsen om hun routing aan te passen, om op die manier niet alle bevraagden dezelfde items te tonen, of om vragen of antwoordopties te tonen of niet te tonen, of deze in een andere volgorde te tonen, of ….

Onze randomisering houdt rekening met welke antwoordkeuze het minst vaak is geselecteerd. Waarom? Omdat, als je een munt 10 keer tosst, je 8 x kruis of 8 x munt kunt krijgen. In een enquête is het beter als iedere antwoordoptie evenveel antwoorden heeft. Hoe is dat dan willekeurig? Wel, we selecteren een willekeurige antwoordoptie met het minste aantal antwoorden. Een voorbeeld zal het verduidelijken: We hebben een radio buttons vraag met vier antwoordopties (groep 1, groep 2, groep 3, groep 4). Als de eerste respondent antwoordt, hebben alle vier de antwoordopties 0 respondenten, dus het systeem zal willekeurig 1 van de 4 antwoordopties selecteren. Stel dat de respondent ‘groep 3’ krijgt. De tweede respondent zal een willekeurige antwoordoptie krijgen van groep 1, 2, of 4 omdat deze nu de minste respondenten heeft, enz.

We hebben 4 verschillende soorten randomisering:

 • Willekeurig – minste respondenten: selecteert een willekeurige antwoordoptie met het minste aantal respondenten.
 • Willekeurig – minste ‘completes’: selecteert een willekeurige antwoordoptie met het minste aantal respondenten die het einde van de enquête bereikten.
 • Willekeurig – minste per taal: selecteert een willekeurige antwoordoptie met het minste aantal respondenten voor iedere taal afzonderlijk.
 • Willekeurig – minste ‘completes’ per taal: selecteert een willekeurige antwoordoptie met het minste aantal respondenten die het einde bereikten, en dit per taal.

The preselection occurs based on the response counts at the moment the respondent gets to the page with this question. Their response in turn, will not be added to the response counts, until they click on ‘next’ or finish the survey if the preselection is based on completes.

Mogelijk zal de spreiding van de respondenten niet helemaal gelijk zijn. De preselectie gebeurt op basis van het  aantal antwoorden op het moment dat de respondent op de pagina met de vraag in kwestie terechtkomt. Het antwoord  van de respondent op zijn beurt, wordt pas meegeteld in het aantal antwoorden , als de respondent op ‘volgende’ klikt, of de enquête voltooit als de preselectie gebaseerd is op aantal ‘completes’.

Pre-filling vanuit de enquête-URL

Als je de pre-fill-waarde niet van tevoren weet, kan je deze opnemen in de vraag door query string parameters toe te voegen aan de enquête-URL. Dit wordt vaak gebruikt als je geen uitnodigingen via CheckMarket verstuurt.

Je kunt bijvoorbeeld onderaan een orderbevestigingsformulier vragen aan de klant om d.m.v. een quotering van 1 tot 5 sterren aan te geven hoe tevreden hij was met zijn winkelervaring. Je kunt ook hun klant-ID, order-ID, waarde winkelwagen, referrers, enz. naar de enquête verzenden.

Een ander voorbeeld is het embedden’ van een enquête in je mobiele app. Geef gebruikers-ID, installatiedatum, tijd gespendeerd op app, enz. door.

Gebruik deze gegevens vervolgens voor vertakkingen, rapporten, meldingen en meer.

Kan de respondent het pre-filled antwoord wijzigen?

Dat hangt ervan af … als de vraag aan de respondent wordt getoond, kan deze het antwoord wijzigen. Als de vraag verborgen is of omwille van een vertakking niet getoond wordt aan de respondent, dan kan de respondent het antwoord uiteraard niet aanpassen. Respondenten de mogelijkheid geven om vooraf ingevulde antwoorden te wijzigen, wordt gebruikt wanneer je denkt dat je het antwoord kent, maar wilt dat de respondent dit bevestigt, bijvoorbeeld adresgegevens.

Worden vooraf ingevulde vragen altijd opgeslagen?

Niet noodzakelijk … als de respondent de pagina met de vraag niet ziet of niet op de knop ‘Volgende’ onderaan de pagina klikt, dan wordt de pre-filled waarde niet opgeslagen.

Als de vraag verborgen is en de respondent de pagina doorloopt en op ‘volgende’ klikt, wordt de pre-filled waarde wel opgeslagen. Dit geldt ook als de verborgen vraag op de eerste pagina van de enquête staat en die eerste pagina automatisch wordt verzonden, zoals wordt gedaan wanneer de eerste vraag is ingesloten in de enquête-uitnodiging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.