Helpcentrum

Pop-ups en pop-unders

Geen reacties

Soms hebt u geen e-mailadres van uw doelgroep of wilt u specifiek aan uw eigen website-bezoekers vragen deel te nemen aan uw enquête.

U kunt dan een link naar de enquête op uw website zetten. Ervaring leert ons dat vooral mensen met een uitgesproken (positieve of negatieve) mening hierop reageren.

Nog beter is om een pop-up of pop-under te tonen op uw site:

  • Een pop-up is een script dat loopt van zodra een pagina wordt geopend zodat uw uitnodiging om deel te nemen aan uw enquete boven de bestaande pagina “zweeft”. Omdat er geen apart venster geopend wordt, wordt uw uitnodiging niet tegengehouden door pop-up blockers.
    Van zodra een respondent op “Ja” klikt, opent er een nieuw venster bovenop de bestaande pagina met de enquête. Ook dit venster wordt niet tegengehouden door een pop-up blocker omdat de respondent door op “Ja” te klikken toestemming heeft gegeven het nieuwe scherm te openen.

 

  • Een pop-under is een nieuw venster dat onder het bestaande venster verschijnt. Mensen zien dit venster dus pas als ze hun browser afsluiten. Als u deze optie selecteert, zal eerst het pop-up script verschijnen met de vraag of uw bezoeker wil deelnemen. De enquête zelf zal daarna in een apart venster onder de bestaande pagina geopend worden, als een pop-under dus. Respondenten kunnen de enquête dan invullen als ze klaar zijn met hun bezoek.

Onze pop-ups en pop-unders zullen eenmaal per bezoek verschijnen tot uw bezoeker op “Ja, ik neem deel” of “Nee, ik neem niet deel” heeft geklikt.

Uit ervaring weten we dat een incentive wonderen doet als u uw bezoekers uitnodigt via een pop-up of pop-under. Voeg deze dus, indien mogelijk, zeker toe!

Volg deze eenvoudige stappen om een pop-up of pop-under toe te voegen aan uw website met CheckMarket.

Stap 1: Het kanaal toevoegen

Nadat u uw enquête heeft aangemaakt, klikt u op Kanaal toevoegen / verwijderen (1) onder Distributie. Daarna selecteert u Via web: Pop-up / Pop-under (2) en klikt u op Opslaan (3).

kanaal toevoegen/verwijderen

Stap 2: Uw pop-up of pop-under configureren

Klik op Pop-up / Pop-under (4) in het scherm dat verschijnt om uw pop-up of pop-under te configureren.

Stap 3: Verkrijg het script voor uw website

Op het tabblad Scripts vindt u het script dat uw webmaster kan gebruiken voor het instellen van de pop-up of pop-under op uw website.

Stap 4: Maak uw instellingen

Op het tabblad Instellingen kunt u persoonlijke instellingen maken zoals grootte en positie.

Hier kunt u ook de optie Pop-under activeren.

Er zijn twee opties. De enquête opent ofwel in een nieuw scherm bij het begin van het bezoek (pop-up), of u kunt bepalen dat de enquête pas verschijnt wanneer de bezoeker de website verlaat (pop-under).

Stap 5: Configureer uw tekst

Teksten voor personalisatie kunnen ingesteld worden op het tabblad Tekst.

Stap 6: Stel uw lay-out in

Op het tabblad CSS kunt u de lay-out van uw pop-up of pop-under configureren door styles toe te kennen aan de veschillende elementen.

Voor de techneuten onder ons: onze pop-ups zijn asynchroon en worden geleverd vanuit een CDN. Hierdoor wordt de laadtijd van uw pagina niet beïnvloed en is het script zelf erg flexibel. U kunt bijvoorbeeld andere JavaScript functies toevoegen:

Uw pop-up later laten verschijnen

Als u niets aan het pop-up script wijzigt, wordt de pop-up automatisch getoond van zodra een pagina opent. Met  behulp van Javascript kunt u uw pop-up later laten verschijnen.

U voeg hiervoor eerst de parameter “&a=0” toe aan de enquête-URL in het pop-up script. Dan wordt “autoshow” (automatisch tonen) uitgeschakeld.

Om de pop-up te laten verschijnen voegt u de code “CM.PU.show();” toe aan uw script. In combinatie met een “setTimeout” functie zal de pop-up pas verschijnen nadat de tijd in deze Timeout verstreken is.

Bijvoorbeeld: de code “setTimeout(CM.PU.show, 3000);” zorgt ervoor dat uw pop-up na 3 seconden getoond wordt.

Hier een voorbeeld die een pop-up toont pas na dat een bezoeker drie pagina’s bekijken heeft op uw website:

<script>
function ShowCheckMarketCookieAfterThreePages() {
	var visits = readCookie("pageCounter"); //count page vistis in cookie
	!visits ? visits = 1 : visits = parseInt(visits) + 1; //add one for each visit
    var expDate = new Date(new Date().getTime()+(24*60*60*1000)); //cookie expires after one day
	setCookie("pageCounter", visits, expDate); //Write page count to cookie
    if (visits > 2) { CM.PU.show(); } //Show pop-up on third page visit
}
</script>

Een callback functie toevoegen

Een callback zorgt ervoor dat een bepaalde functie uitgevoerd wordt nadat een andere functie volledig is afgelopen. Met een callback kunt u bijvoorbeeld een tracking script zoals Google Analytics aanspreken en op die manier bijhouden hoe vaak uw enquête geopend werd via het pop-up script.

Hiervoor stelt u eerst uw callback functie op in Javascript. Daarna voegt u deze toe aan de enquête-URL via de parameter “&c=[naam van uw callback functie]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.