Helpcentrum

Enquêtequota

Met de enquêtequota van CheckMarket kan je automatisch respondenten naar een bepaalde pagina of URL sturen van zodra je voldoende respondenten hebt verzameld die aan bepaalde voorwaarden van jouw steekproef voldoen. Hierdoor ben je er zeker van dat je een betrouwbaar onderzoek aan het uitvoeren bent en dat je statistisch relevante data verzamelt.

Je kunt bijvoorbeeld quota instellen om bij te houden hoeveel mannen en vrouwen jouw enquête al hebben ingevuld. Zo beschik je over uitgebalanceerde data zonder dat je zelf veel werk moet doen. Hoe je een enquêtequotum instelt, leer je hier.

Dit artikel behandelt de volgende items:

 1. Ga naar jouw enquête.
 2. Klik op Instellingen en daarna op Quota.
 3. Vul het totale aantal respondenten in dat je wilt verzamelen (voor alle quota samen).
 4. Kies de gewenste uitsluitoptie:
  • Neen: respondenten die aan de quota voldoen worden geteld, maar eens een quotum bereikt is, kunnen nieuwe respondenten de enquête nog steeds invullen. Deze optie wordt het vaakst gebruikt als ‘tracking’ mogelijkheid.
  • Ja, naar de dankpagina: alle respondenten die aan een quotum voldoen zullen naar de alternatieve (af)dankpagina gebracht worden eens dit quotum bereikt is.
  • Ja, naar een externe webpagina: vul een URL in van de pagina waarnaar respondenten die voldoen aan een quotum dat reeds bereikt is, moeten gestuurd worden. Deze optie is heel handig wanneer je een enquêtepanel wilt huren.
 5. Selecteer de vragen die deel moeten uitmaken van de condities van jouw quota. (Je kunt alleen de vraagtypes ‘één kiezen’ en ‘vervolgkeuzelijst’ selecteren.)
 6. Selecteer meerdere vragen als je jouw quota op meerdere segementatieparameters gebaseerd moeten zijn..
 7. Klik op Quota aanmaken.

De tool berekent automatisch hoeveel respondenten nodig zijn voor elke quotum voordat je het totaal bereikt. Het aantal respondenten wordt gelijk verdeeld over alle geselecteerde quotavragen. Je kunt deze aanpassen op de volgende pagina.

Enquêtequota bewerken

Eens je jouw quota aangemaakt hebt, kun je nog steeds elk individueel quotum bewerken en o.a. het te behalen aantal wijzigen.

 1. Open jouw enquête.
 2. Klik op Instellingen en daarna op Quota.
 3. Zoek het quotum dat je wenst aan te passen en klik vervolgens op Bewerken. Je kunt de naam (1), het aantal (2) en de verwijspagina (3) aanpassen.
 1. De optie Zichtbaar in het deelbare quota opvolging overzicht (4) staat standaard op ‘Ja’. Je kunt dit wijzigen als je de opvolging van dit quotum niet wenst te delen met derden.
 2. Maak de gewenste wijzigingen en klik op Opslaan (5).

Je kunt ook nieuwe quota toevoegen vanaf deze pagina door op de knop Quotum toevoegen te klikken. Of klik op Alles verwijderen om alle quota tegelijk te verwijderen.

Het quotarapport openen

Je kunt een externe partij mee jouw quota laten opvolgen via het deelbare quota opvolgingsoverzicht.

 1. Open jouw enquête.
 2. Klik op Instellingen en daarna op Quota.
 3. Bovenaan deze pagina staat een URL. Deel deze URL met iedereen die de quota moet opvolgen.
 1. Klik op Weergeven naast deze URL om zelf het opvolgingsoverzicht te openen.

Het quotarapport downloaden

Eens je het deelbare quota opvolgingsoverzicht geopend hebt, kan je dit rapport downloaden door te klikken op download icon with transparent background in de rechterbovenhoek. Je krijgt het rapport dan in Excel formaat.

Zowel jij als iedereen met wie je de URL deelt, kunnen dit rapport downloaden.