Helpcentrum

CSL – Rapport variabelen

CheckMarket biedt een krachtige scriptingtaal aan om je enquêtes en rapporten te verbeteren, genoemd de CheckMarket Scripting Language of CSL.

Je kan deze gebruiken om variabelen toe te voegen aan uw enquêtes en rapporten, door ze uit een dropdown te selecteren.

Dit artikel geeft een overzicht van de extra variabelen die beschikbaar zijn in de ReportBuilder. Veel van de Enquête variabelen kunnen ook gebruikt worden in de ReportBuilder, met name de lijsten van Enquête, Vragen en Resultaten. Deze variabelen zijn hier niet opgelijst, gelieve het artikel over Enquête variabelen hiervoor te bekijken.

CheckMarket enquête rapport CSL element variabelen

Lijst met variabelen in de ReportBuilder

VariabeleOmschrijving
{{report.id}}
ID van het rapport
{{report.name}}
naam van het rapport: deze is hoofdzakelijk voor intern gebruik, maar deze wordt ook getoond in de Report Viewer als er geen titel is
{{report.title}}
titel voor de Report Viewer
{{report.language}}
huidige taal van het rapport
{{report.filter.name}}
naam van de globale rapportfilter
{{report.prebuiltFilter.name}}
naam van de geselecteerde voorgedefinieerde filter – enkel beschikbaar in de Report Viewer, binnen elementen
VariabeleOmschrijving
{{share.name}}
naam van de huidige share die je bekijkt – deze naam verwijst naar de filter van de share
VariabeleOmschrijving
{{report.elements}}
een collectie van alle elementen in het rapport, meestal gebruikt in ‘each‘ loops
{{report.elements.id-123}}
verwijs naar het element met ID 123
{{element}}
verwijs naar het huidige element – korte variant van {{report.elements.id-[ID van huidige element]}}

Het maakt niet uit op welke manier u naar het element verwijst, de volgende variabelen kunnen altijd gebruikt worden. We omschrijven ze nu met de {{element… prefix, maar u kan dat gerust vervangen door {{report.elements.id-123…

VariabeleOmschrijving
{{element.id}}
ID van het element
{{element.orderNumber}}
het volgorde-nummer van dit element binnen het rapport
{{element.title}}
titel van het element
{{element.shortName}}
korte naam, gebruikt in de inhoudsopgave aan de linkerkant van de pagina
{{element.comment}}
opmerking van het element – dit is de tekst die u kan toevoegen onder de grafiek
{{element.data}}
collectie van alle databronnen van dit element – alles dat u kan vinden via de Data tab in de ReportBuilder
{{element.data.1}}
verwijs naar de eerste databron van dit element
{{element.data.1.name}}
naam van deze databron – ofwel de vraagtekst of naam van de gebruikte metadata (metadata van respondenten of contacten)
{{element.data.1.question}}
verwijs naar de vraag van deze databron – alle vraag variabelen kunt u terugvinden in het artikel over de Enquête variabelen
{{element.data.1.metadata}}
de naam van de metadata van deze databron (metadata van respondenten of contacten)
{{element.data.1.filter.name}}
naam van de filter van deze databron
{{element.statistics}}
collectie van de statistieken van dit element – dit is wat u ziet onder de grafiek indien u Statistieken inschakelt in de instellingen van het element
{{element.statistics.1}}
verwijs naar het eerste item van de statistieken
{{element.statistics.1.label}}
tekst van deze statistiek
{{element.statistics.1.respondentCount}}
aantal respondenten van deze statistiek
{{element.statistics.1.count}}
telling voor deze statistiek – voor de meeste grafieken is dit gelijk aan het aantal respondenten
{{element.statistics.1.avg}}
gemiddelde waarde voor deze statistiek
{{element.statistics.1.nps}}
NPS score voor deze statistiek
{{element.statistics.1.min}}
minimumwaarde voor deze statistiek
{{element.statistics.1.max}}
maximumwaarde voor deze statistiek
{{element.statistics.1.sum}}
som voor deze statistiek
{{element.statistics.1.median}}
mediaan voor deze statistiek
{{element.statistics.1.stdev}}
standaarddeviatie voor deze statistiek
{{element.statistics.1.var}}
variantie voor deze statistiek

Geavanceerde operatoren

CSL biedt een breed gamma aan operatoren om in je rapporten te gebruiken. Een volledige lijst van CSL operatoren vind je hier.

In rapporten kan het handig zijn om modale vensters en tooltips te gebruiken. In dit artikel vind je meer voorbeelden en informatie:
Tooltips, popovers en modale vensters

Voorbeelden

Je kunt al deze operatoren combineren om meer geavanceerde logica te creëren. Onderstaand vind je enkele CSL-voorbeelden. Elk voorbeeld kan meteen gebruikt worden, of je kan het verder aanpassen voor je eigen specifieke situatie.

Hier vind je nog meer voorbeelden:
Enquête CSL snippets

Dit voorbeeld toont hoe je een aangepaste tekst kan tonen wanneer je gefilterde resultaten beter of slechter zijn dan de globale resultaten (benchmark).

 1. Ga eerst naar ‘Rapportage’ > ‘Rapporten’. Maak een nieuw rapport of open een bestaand rapport.
 2. Maak een ‘Kolom & Staaf’ element voor een waarderingsschaal of NPS vraag.
 3. Ga naar de tab ‘Data’, en stel een filter in voor dit element. Je kan ook een globale filter instellen als je dat verkiest.
 4. Opnieuw op de tab ‘Data’, klik ‘Toevoegen’ > ‘Benchmark’. Nu is je data klaar voor onderstaande CSL.
 5. Ga naar de tab ‘Tekst’, en geef deze tekst in bij ‘Opmerkingen’:
{{#if (lt report.elements.id-123.statistics.1.avg report.elements.id-123.statistics.2.avg)}}
 De score van jouw afdeling ligt lager dan het bedrijfsgemiddelde.
 Hier wat tips en actiepunten om jullie score te verbeteren: ...
{{else if (gt report.elements.id-123.statistics.1.avg report.elements.id-123.statistics.2.avg)}}
 Jullie afdeling doet het beter dan het bedrijfsgemiddelde. Goed bezig!
{{else}}
 De score van jullie afdeling zit net op het bedrijfsgemiddelde, d.w.z. dat jullie beter zijn dan de helft van de afdelingen!
 Dit betekent echter ook dat jullie slechter scoren dan de andere helft van de afdelingen. 
 Via onderstaande actiepunten kunnen jullie in de toekomst bij de beste van het bedrijf horen: ...
{{/if}}

De gebruikte variabelen beginnen allemaal met ‘report.elements.id-123.‘. Vervang 123 door de ID van het juiste element. Deze ID vind je in de adresbalk wanneer je een element selecteert.

Dat is alles. Afhankelijk van de resultaten wordt er nu een aangepast bericht getoond aan de rapportbezoekers.

Hulp nodig?

De CheckMarket Scripting Language biedt zeer vele toepassingsmogelijkheden, die wij uiteraard niet allemaal gratis kunnen ondersteunen. Het eigen gebruik van onze scriptingtaal (CSL) is inbegrepen in al onze prijsformules, en daarnaast bieden onze specialisten graag ondersteuning aan klanten die dat wensen.

Wil je geavanceerde enquêtes en/of enquêterapporten maken maar heb je hier zelf geen tijd voor? Heb je hulp nodig met het programmeren van een enquête of een rapport? Laat gerust een van onze projectmanagers dit voor je doen!

Vraag een prijsofferte

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.