Helpcentrum

Vragen toevoegen aan uw enquête

Nadat u uw enquête gecreëerd hebt, gaat u meteen naar de Bewerken-pagina. Hier kunt u vragen toevoegen, bestaande vragen bewerken, vragen verwijderen, vertakkingen toevoegen, enz.

Video instructies

De uitgeschreven stappen vind u meteen onder deze video.

Bij een nieuwe, blanco enquête worden er standaard drie pagina’s voor u gemaakt: de Introductie, Pagina 1 en de Dankpagina.

 • Introductie: De introductie is de inleiding tot uw enquête. Hier legt u bijvoorbeeld het doel ervan uit of u vertelt welke incentive er wordt geboden aan personen die de enquête invullen.

Introductie van enquête

TIP! Hou de introductie kort en begin met een simpele meerkeuzevraag. Ervaring heeft ons geleerd dat dit de beste manier is om uw enquête te beginnen.

 • Pagina 1:  De eerste pagina van uw nieuwe enquête. Hier vindt u ook een link “Vraag hier toevoegen” om meteen te beginnen met vragen toevoegen. U kunt zo veel pagina’s als u wenst toevoegen.

pagina-1-new

Tip! Korte pagina’s met een beperkt aantal vragen zijn aangenamer voor respondenten. Splits uw enquête op in meerdere pagina’s, bijvoorbeeld per vraag of per onderwerp.

 • Dankpagina: U gebruikt de dankpagina om te melden aan uw respondenten dat ze het einde van de enquête hebben bereikt. Vergeet uw respondenten niet te bedanken voor hun tijd.

Dankpagina

Vragen toevoegen

 1. Om een vraag toe te voegen klikt u op Vraag toevoegen.
 2. U kunt nu in het tabblad Blanco een vraagtype selecteren. Onze 20 vraagtypes zijn onderverdeeld in 5 categorieën. Afhankelijk van wat u te weten wilt komen van uw respondenten, kiest u een bepaald vraagtype.
 3. U selecteert een vraagtype door erop te klikken. Voor dit artikel kiezen we het vraagtype één kiezen in de categorie Meerkeuze.
 1. Nu kunt u de vraag opstellen. Het eerste tekstvak is bestemd voor de vraag zelf zoals “Wat is uw geslacht?”. De tekstvakken daaronder zijn bestemd voor de antwoorden. Elk afzonderlijk tekstvak is één antwoordkeuze.
 2. Als u Ja selecteert voor de optie Antwoord vereist bij Instellingen zal een respondent enkel naar de volgende pagina van de enquête kunnen gaan als hij de vraag heeft beantwoord.antwoord vereist


  Tip!
   Bij Instellingen ziet u een optie Gegevenslabel. Hier kunt u één woord schrijven om het resultaat te labelen. Dit label zal u terug zien als u de ruwe data downloadt. Op deze manier kunt u gemakkelijk terugvinden welke kolom welke soort gegevens bevat. Let wel: elk gegevenslabel kan maar 1 keer gebruikt worden in een enquête.

  gegevenslabel-nieuw

 1. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.

U kunt het resultaat onmiddellijk bekijken.

Op deze manier voegt u al uw vragen toe aan de enquête.

Enkele extra tips:

 • Als u zelf antwoorden of antwoordgebieden kunt suggereren, gebruikt u best gesloten vragenin plaats van open vragen (categorie Open tekstvelden). Vraag bijvoorbeeld naar de leeftijd met behulp van het vraagtype Vervolgkeuzelijst (drop-down lijst). Dan kunt u achteraf heel gemakkelijk filteren op deze leeftijdscategorieën.
 • Open vragen kunnen wel heel nuttig zijn als u het “waarom” van een specifiek antwoord wilt weten. Deze open vragen kunt u dan best niet verplicht maken zodat uw respondenten zelf de keuze hebben hier dieper op in te gaan of niet. Standaard staan open vragen gemarkeerd als “niet-verplicht” in onze tool.
 • Ons team van ervaren marktonderzoekers geeft regelmatig tips en trucs voor het opstellen van enquêtes. U kunt hun tips nalezen op onze blog.

Een vraag kopiëren uit een andere enquête

 1. Om een vraag uit een andere enquête te kopiëren klikt u op Vraag toevoegen.
 2. U kunt nu in het tabblad Kopiërende enquête selecteren waarvan u een vraag wenst te kopiëren.
 3. Vervolgens krijgt u een drop-down te zien waaruit u een vraag kan selecteren.
 1. Druk op kopieren om de vraag toe te voegen in uw enquête.

Vragen bewerken

 1. Als u iets wilt aanpassen aan een vraag, klikt u op de pijl naast de vraag die u wenst aan te passen en klikt u op Bewerken. Het oorspronkelijke bewerkscherm verschijnt weer. Als u klaar bent met uw aanpassingen, klikt u op Opslaan.

  TIP! Als u een schrijffoutje opmerkt, hoeft u niet op het bewerkicoontje te klikken. Als u op de tekst klikt, kunt u heel snel en eenvoudig de tekst aanpassen. Dit is inline editing.

Vragen verwijderen

Om een vraag te verwijderen, klikt u op de pijl naast de vraag die u wenst te verwijderen en kiest u de optie Verwijderen. De tool zal nog vragen of u zeker weet dat u de vraag wilt verwijderen. Pas als u op OK klikt, wordt de vraag verwijderd.

vraag verwijderen

 

Op deze manier kunt u heel eenvoudig uw enquête opstellen. Er zijn natuurlijk nog talloze extra mogelijkheden voor uw enquête die wij hier niet bespreken. In onze Kennisbank helpen wij u alle functionaliteiten van onze tool te gebruiken. Deze wordt voortdurend geüpdatet. Neem dus zeker regelmatig een kijkje.
Volgende stap: bepaalde vragen overslaan.

Een nieuwe pagina beginnen

 1. Zoals eerder vermeld in dit artikel, kunt u best een beperkt aantal vragen tonen op één pagina. Een nieuwe pagina beginnen is zeer eenvoudig en kan op drie verschillende manieren:
  • Klik op de knop Pagina toevoegen onderaan uw enquête.
  • U kunt ook een pagina toevoegen terwijl u een vraag creëert. Vanaf de tweede vraag zal u bij het opstellen van deze vraag merken dat er een nieuwe optie zichtbaar is onder Instellingen, nl. Begin een nieuwe pagina met deze vraag. Als u Ja selecteert, zal deze vraag de eerste vraag van een nieuwe pagina worden.
  • Heeft u de vragen al opgesteld en wilt u een bepaalde vraag toch op een nieuwe pagina laten beginnen? Klik op Pagina-einde tussen twee vragen. De nieuwe pagina zal vanaf daar starten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.