Helpcentrum

Maximum aantal respondenten instellen

Je wilt misschien een maximum aantal respondenten instellen voor jouw enquête. CheckMarket laat toe om een limiet in te stellen op het aantal respondenten, en/of het aantal completes. Wanneer een van beide aantallen wordt bereikt, wordt de enquête automatisch afgesloten. Voor een verfijnde controle, gebruik​ quota.

  1. Ga naar uw enquête en klik op Instellingen en dan Opties 
  2. Vink Maximumaantal respondenten instellen aan, vul het maximumaantal gewenste completes en/of respondenten aan en klik op Opslaan.
  • Maximumaantal respondenten die het einde bereikten: Dit is het maximum aantal respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld. Wanneer dit aantal bereikt is, wordt de enquête afgesloten.
  • Maximumaantal respondenten: Dit is het maximum aantal respondenten die de vragenlijst (al dan niet volledig) hebben ingevuld. Wanneer dit aantal bereikt is, wordt de enquête afgesloten.

Indien u geen maximum wilt instellen laat u het invulvak gewoonweg leeg.

Tip: Indien u specifieke demografische vereisten hebt voor uw steekproef, kunt u heel gemakkelijk quota instellen voor uw enquête gebaseerd op contactgegevens of antwoorden gegeven op bepaalde vragen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.